11 Karlılık endeksinin avantajları ve dezavantajları

Karlılık endeksi, yatırımcıların belirli bir yatırımdan gelebilecek beklenen getirilerin derecesini anlamak için kullanabilecekleri bir araçtır. Karlılık oranını hesaplamak için öncelikle gelecekte istediğiniz getirileri elde etmek için ne kadar yatırım yapmayı planladığınızı bilmeniz gerekir. Ardından, beklenen gelecekteki nakit akışının mevcut fiyatı olan NPV’yi (Net Bugünkü Değer) dahil edersiniz.

NPV’yi hesapladıktan sonra, rakama ulaşmak için nakit akışlarının bugünkü değerini toplam ilk yatırıma bölersiniz. Sonuç olarak, yatırımın beklediğiniz getirileri elde edip etmeyeceğini veya gelecekte daha iyi bir yatırım fırsatı gerekip gerekmediğini size bildirecektir.

Bu aracı kendi kişisel yatırımlarınızda kullanmadan önce dikkate almanız gereken bazı karlılık oranı artıları ve eksileri.

Bir karlılık endeksinin avantajlarının listesi

1. Bir yatırımın bir işletmenin değerini nasıl değiştirdiği hakkında size bilgi sağlar.

Karlılık oranını hesapladığınızda, potansiyel bir yatırımın ilgili işletmenin toplam değerine neler sunabileceğine bir göz atabilirsiniz. Yatırımınızın kâr hanenizde gerçek bir fark yaratıp yaratmadığını veya sizin için kâr fırsatları yaratıp yaratmadığını veya sonuçların önemsiz olup olmayacağını görme fırsatı verir. Bu bilgilerle, değerinizin ilgili herkesin değerini artırıp artırmayacağını veya başkalarının yaptıklarına kapılıp çekilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

2. Bir projenin tüm nakit akışlarını dikkate alacaktır.

Bazı yatırım araçları, yatırım sonuçları oluşturmak için yalnızca yayınlanmış nakit akışlarını kullanacak veya belirli kayıt dışı nakit akışlarını hariç tutacaktır. Karlılık endeksi farklı bir yaklaşım benimsiyor. NPV’nizin ne olacağını belirlemek için, defterlerde giden veya gelen nakit akışları olarak sınıflandırılmamış olsa bile, işten kaynaklanan tüm nakit akışlarını kullanıyorsunuz. Bu, bir yatırımın mantıklı olup olmadığına karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken daha değerli verilere sahip olduğunuz anlamına gelir.

3. Hesaplamada paranın zaman değerini dikkate alın.

Para, tarih boyunca değişmez bir değere sahip olacaktır. Aradaki fark, o paranın değeridir. 1934’te 1 dolara bugün mevcut olandan çok daha fazlasını satın alabilirdiniz. 2010’daki paranın değeri bile, enflasyon nedeniyle 2018’deki para değerinden farklı. 2010’da 1 dolara bir şey aldıysanız, standart bir enflasyon hesaplayıcısına göre aynı ürün bugün 1,16 dolara mal olacaktı. Karlılık oranınız, bilgilerinizin mümkün olduğunca doğru olmasını sağlamak için bu değişiklikleri dikkate alacaktır.

4. Gelecekteki nakit akışlarıyla ilgili riskleri göz önünde bulundurun.

Düzenli olarak gerçekleşen gelen veya giden nakit akışları olsa bile nakit akışları belirsizdir. Bu risk dikkate alınmazsa, yatırımın ömrü boyunca neler olabileceğini tam olarak anlamak güçtür. Risklerin daha iyi bir resmi size zaman içinde elde edilebilecek kazanımlar hakkında fikir verirken, hesaplanan süre sonunda nihai maliyetlerin ne olabileceğini de anlayacaktır.

5. Sermayeyi tayınlamaya devam ederken size projelerin sınıflandırılması hakkında bilgi verecektir.

İş dünyasında yatırımlar her zaman olur. Kârlılık endeksi, bireyler için bir sermaye yatırımı hesaplamaktan fazlasını yapar. Şirketler, gelecekte belirli projelere yatırım yapmaya değip değmeyeceğini belirlemek için de bu aracı kullanabilir. Bu rakamlar, bir projenin diğerinden daha karlı olup olmayacağını bilmelerini sağlayarak, uzun vadeli gelişme ve büyüme için en iyi seçeneği seçmelerine olanak tanır.

6. Anlaşılması kolay bir yatırım aracıdır.

Kârlılık endeksini oluşturmak için kullanılan formül, yalnızca basit bölme kullanan formüldür. Tüm nakit akışlarının bugünkü değerini ve ilk yatırımı bildiğiniz sürece, bu aracın vereceği cevabı belirleyebilirsiniz. Yatırım kararları vermek için bu araçtan daha fazlasının kullanılması gerekmesine rağmen, yanıt size 1 taban değerini verecektir. Tahmininiz 1’den küçükse, projenin daha fazla ilişkili riski vardır. Hesaplama 1’den büyükse, projeyle ilişkili daha az risk vardır.

Bir karlılık endeksinin dezavantajlarının listesi

1. Üretilen bilgiler gerçeklerden ziyade tahminlere dayanmaktadır.

Karlılık oranını hesaplamak için gerçeklerin kullanılmamasının hiçbir yolu yoktur. Mevcut bilgileri kullanarak gelecekteki nakit akışlarının ne olacağına dair daha yaklaşık bir tahmin kullanıyorsunuz. İş dünyasında garanti yoktur. Bugün kazançlı bir fırsat olabilecek, yarın korkunç bir yatırım fikri olabilir. Nakit akışlarında beklenmedik değişiklikler olursa, NPV yanlış olacak ve karlılık oranı işe yaramaz olacaktır.

2. Belirli projeler için doğru karar verme kriterlerini sağlayamayabilir.

NPV, uzun vadeli sonuçlardan ziyade kısa vadeli projelere dayalı bir yatırım rakamı oluşturur. Bir şirket, bir projeyi kısa vadeli kâr potansiyeli göz önünde bulundurarak değerlendirecek olsaydı, bir projenin uzun vadeli karlılığının ne olabileceğini hafife alabilirdi. Karlılık endeksi, kısa vadeli karları uzun vadeli karlardan daha iyi derecelendirme eğilimindedir; bu, bazı şirketlerin seçeneklerinin karşılaştırdığı şeyi tamamlamak için yanlış projeyi seçebileceği anlamına gelir.

3. Araç, “batık maliyet” denen şeyi yok sayar.

Bir proje başladığında, sermaye bütçesi, başlangıç ​​tarihinden önce oluşan maliyetleri “batık maliyet” olarak sınıflandırır. İlk aşamaya gelmeden önce bir proje için araştırma ve geliştirme maliyetleriniz varsa, Ar-Ge hak kazanır. Karlılık oranı, hesaplanan nakit çıkışlarının bir parçası olarak katlanılan bu maliyetleri içermez. Bu maliyetleri göz ardı etmek, yalnızca karlılık oranı bilgisi kullanıldığından, bir finansman planının reddedilmesi de dahil olmak üzere bir şirket için büyük sonuçlar doğurabilir.

4. Fırsat maliyetlerini tahmin etmek zor olabilir.

Kârlılık endeksi rakamını hesaplarken kullanılan tahminler yalnızca nakit girişleri ve çıkışları değildir. Ayrıca, pozitif nakit girişi yaratabilecek alternatifleri kabul etmemekten kaynaklanan bir maliyet olarak tanımlanan fırsat maliyetini de tahmin etmek zorunda kalırsınız. Bazı ajanslar bu maliyetleri hesaplamaya bile çalışmayabilir. Alternatiflerin tahmin edilmesi zorsa, karlılık endeksi sonuçları bozulabilir.

5. Kârlılık endeksi genellikle iyimserliğe dayanır.

Karlılık endeksi genellikle incelenen projelere veya şirketlere yakın kişiler veya ekipler tarafından hesaplanır. Örneğin, yatırımcılar genellikle kendilerini başlangıca yakın hissettikleri sermaye fırsatlarına bakarlar veya bir yönetici ekibi, belirli bir proje için yüksek umutları olduğu için karlılık oranını iyimser rakamlarla hesaplayabilir. Nihai bir karar vermeden önce, dahili projeler genellikle yüksek olduğundan ve nihai tahminlerinizi oluşturmaya çalışırken ters bir önyargı oluşturduğundan, tüm nakit akışı projeksiyonlarının gözden geçirilmesi yapılmalıdır.

Karlılık oranı, bir yatırım fırsatının tam potansiyelini belirlemek için kullanılabilecek birçok araçtan biridir. Ancak, sonuçları hesaplamak için kullanılan bilgilerin çoğu tahminlere dayandığından dikkatli kullanılmalıdır. Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için bu aracı diğer yatırım araçlarıyla birlikte kullanın ve bu sırada dahili önyargıyı yönetin.