12 İç Getiri Oranı Yönteminin Avantaj ve Dezavantajları

İç getiri oranı veya IRR, bir proje veya yatırımdan elde edilen tüm nakit akışlarının net bugünkü değerinin sıfıra eşit olduğu faiz oranıdır. IRR, pozitif ve negatif nakit akışlarını ifade eder. Belirli bir yatırımın veya projenin ne kadar çekici olduğunu değerlendirmek için kullanılır.

IRR, gerekli bir getiri oranının altına düşerse, yatırımcılar bu fikirden kaçınılması veya reddedilmesi gerektiğini bilir. Öte yandan, gerekli getiri oranının üzerine düşerse, yatırımı kaybetme riskleri çok daha düşüktür ve dikkate alınmalı veya kabul edilmelidir.

Her proje IRR hesaplamaları ile değerlendirilebilir. Yatırımcılar için hangi seçeneklerin en iyi olduğunu belirlemek için projeler birbirleriyle bile karşılaştırılabilir.

İşte dikkate alınması gereken iç getiri oranı yönteminin avantajları ve dezavantajları.

İç getiri oranı yönteminin avantajlarının listesi

1. Paranın zaman değerini hesaplamaya dahil edin.

IRR, gelecekteki nakit akışının bugünkü değerinin gerekli sermaye yatırımına eşit olduğu faiz oranını hesapladığınızda ölçülür. Bu, gelecekteki tüm nakit akışlarının IRR hesaplamasının bir parçası olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bu, paranın değerine zaman açısından bakıldığında her nakit akışına aynı ağırlık verilmesine olanak tanır.

2. Basit bir hesaplamadır.

IRR, hesaplanması kolay bir ölçüdür. Sağladığı bilgiler, herhangi bir zamanda değerlendirilebilecek çeşitli projelerin değerini veya değerini karşılaştırmayı kolaylaştırır. Doğru hesaplandığında, işletme sahipleri gelecekte hangi projelerin en fazla potansiyel nakit akışını sağlayacağını hızlı bir şekilde görebilirler. IRR, gelecekteki satın almalar veya yatırımlarla maliyet tasarrufu fırsatları bulmanın bir yolu olarak da kullanılabilir.

3. Karlılıklarına göre projeleri sıralamak için bir yöntem sağlayın.

İç verim oranının amacı, genel karlılığı maksimize etmektir. Bunu, incelenen tüm projelerin olumlu veya olumsuz sonuçlarını karşılaştırmanıza izin vererek yapabilirsiniz. Ardından, hangi projelerin karlılığa yol açan nakit akışları için mümkün olan en iyi fırsatları yarattığını değerlendirmek için sonuçları en yüksekten en düşüğe sıralayabilirsiniz. Hesaplama bir yüzde rutini ürettiğinden, sıralama süreci diğer proje değerlendirme biçimlerine kıyasla çok hızlıdır.

4. Diğer değerlendirme faktörleriyle iyi çalışır.

İç verim oranı yöntemiyle yapılan en büyük hatalardan biri, bir projenin fizibilitesini değerlendirmek için kullanılan tek hesaplama olmasıdır. Bu eylem bir dizi olası olumsuzluğa yol açar. IRR yöntemi en iyi şekilde çoklu değerlendirme faktörleriyle kullanılır. Bu şekilde, bu hesaplamanın pozitif veya negatif yüzdelerini diğer iş faktörleriyle karşılaştırabilirsiniz. Bu size belirli bir projenin mali durumu hakkında daha iyi bir fikir verir.

5. Gerekli getiri oranına bağlı değildir.

IRR yöntemini kullanarak, gerekli getiri oranı tarafından oluşturulan kaba tahminlerle karşılaştırabilirsiniz. Bu kaba tahmin, iç verim oranı yöntemiyle kullanılmaz; bu, iki ortak hesaplamanın birbirine bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu, daha fazla bilgi mevcut olduğundan daha az riskle karar vermeyi kolaylaştırır.

İç verim oranı yönteminin dezavantajlarının listesi

1. Geleceğin eksik bir resmini sağlayabilir.

IRR hesaplamasını kullanırken, sermaye maliyetinin denklemin bir parçası olması gerekmez. Bazen “sınır oranı” olarak adlandırılan bu rakam, projeyi finanse etmek için ihtiyaç duyulacak olan gerekli getiri oranıdır. Bu bir avantaj olabilse de, getiri oranı bazen subjektif bir rakam olduğu için bazen teyitli bir rakam da olabilmektedir. Bu durumda, IRR kesin bir maliyet tahmini sağlamayabilir.

2. Projenin genel boyutunu ve kapsamını göz ardı edin.

Projeleri karşılaştırmak için iç getiri oranı yöntemini kullanırken, bu yöntemin karşılaştırma için projenin boyutunu veya kapsamını dikkate almadığını hatırlamak önemlidir. Nakit akışlarını yalnızca bu nakit akışlarını oluşturmak için harcanan sermaye miktarıyla karşılaştıracaksınız. Çok farklı seviyelerde sermaye gerektiren iki farklı proje varsa, IRR hesaplamaları kullanılırken daha büyük projeler daha küçük projelere kıyasla daha az değerlenir. Kullanılan tek araç buysa, bir şirket zaman içinde çok daha iyi nakit akışları sağlayabilecek uzun vadeli projelerden kaçınabilir.

3. Hesaplamada gelecekteki maliyetleri göz ardı edin.

İç verim oranı yönteminin amacı, bir sermaye enjeksiyonundan öngörülen nakit akışını belirlemektir. Gelecekteki kazançları etkileyebilecek potansiyel maliyetleri hesaba katmaz. Yakıt ve bakım gibi birçok maliyet zamanla şirketler için değişkenlik göstermektedir. Bu gelecekteki maliyetleri göz ardı ederek, projenin tüm kapsamını değerlendirirken öngörülen nakit akışları o kadar doğru olmayabilir.

4. Yeniden yatırımları hesaba katmaz.

IRR hesaplamasının belki de en büyük zayıflığı, gelecekteki nakit akışlarının iç getiri oranıyla aynı oranda yatırılabileceğini varsaymasıdır. Gerçekte, IRR tarafından üretilen sayı oldukça yüksek olabilir. Böyle bir getiri sağlayacak mevcut fırsatların sayısı en iyi ihtimalle asgari düzeydedir ve gelecekteki nakit akışlarını en üst düzeye çıkarmak isteyen bazı şirketler için gerçekçi olmayan bir tablo oluşturur.

5. Birden fazla nakit akışına ayak uydurmak için mücadele edin.

IRR’nin hesaplanması, denklem tamamlandığında basit bir pozitif veya negatif sonuç ürettiği için potansiyel riskin iyi bir değerlendirmesidir. Hesaplamaya dahil olan birden fazla nakit akışı varsa, bazen iç verim oranı yöntemi yanıltıcı olabilir. Bu sorun, hesaplamaya özel olarak eklenen varsayılan bir yeniden yatırım oranı yaratılarak (bkz. Kısım # 3) ve kesintili veya kesintili nakit akışları getirilerek bir şekilde hafifletilebilse de, bunların tümü varsayımlara dayanmaktadır. Hesaplamaya daha fazla değişken eklerseniz, IRR’nin genel doğruluğunu azaltırsınız.

6. Ortalama bir insan için oldukça sıkıcı hesaplamalar gerektirir.

Bir projenin IRR’sini hesaplamak için, bir sonucu belirlemek için net bugünkü değerle aynı formülü kullanmanız gerekir. Bu, iskonto oranının üzerindeki dönem boyunca net nakit girişi için dönem sayısını alabilmeniz gerektiği anlamına gelir. Ardından, net bugünkü değerin çözmek için eşit olduğu fikrine dayanarak, toplam ilk yatırım maliyetlerini hesaplamadan çıkarmanız gerekir. Bu hesaplamada size rehberlik edecek birkaç kaynak var, ancak hesaplama sürecine başlamak için belirli rakamlara sahip olmanız gerekecek.

7. En yüksek hesaplama önceliğini karlılığa verin.

Birincil ihtiyacınız gelecekteki karlılığı belirlemekse, IRR yöntemi dikkate alınması gereken iyi bir tahmindir. Sermayenizi ne kadar çabuk telafi edebileceğinizi görmek istiyorsanız, IRR ihtiyacınız olan bilgiyi sağlamayacaktır. Gerçekte, gelecek öngörülemez olma eğiliminde olduğundan, bazı projeler sermaye giderlerini tam olarak karşılayamayabilirken, daha küçük projelerde giderleri daha hızlı telafi edebileceğinizi düşünmek kolay olabilir.

İç verim oranı yönteminin avantajları ve dezavantajları, bazı projeleri karşılaştırmayı kolaylaştırır. Buna karşılık, bazı kararlar almak daha kolay olabilir. Ayrıca, IRR tarafından sağlanan bilgilerin biraz sınırlı olduğu ve yalnızca benzer boyut ve kapsamdaki projeleri karşılaştırmak için kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde bu hesaplamanın ürettiği bilgiler göründüğü kadar faydalı olmayabilir.