13 Maliyet-fayda oranının avantajları ve dezavantajları

Maliyet fayda oranı veya BCR, bir projenin maliyeti ile potansiyel faydaları arasındaki ilişkilerin bileşenlerini belirlemeye çalışır. Bir işlemin gerçekleştiği her durumda kullanılabilse de, bu ilişki en çok kurumsal finans dünyasında kullanılmaktadır. Yeni bir projeye değer atayabilir veya eskisini değiştirebilirsiniz.

BCR’yi hesaplamak için, beklenen faydaların toplam iskonto edilmiş değerini, ilgili maliyetlerin toplam iskonto edilmiş değerine bölmeniz gerekir. Bu değerleri hesaplamak için, iskonto oranının ilgili dönem sayısına yükseltildiği net bugünkü değer formülünü alırsınız.

1’den büyük bir maliyet fayda oranı alırsanız, projenin faydaları maliyetlerden daha ağır basar. Bu, 1’in önemli ölçüde üzerinde olan bir projenin düşünülmesi gerektiği anlamına gelir.Maliyet fayda oranı 1’den küçükse, maliyetlerin karlardan daha büyük olması beklenir, bu nedenle fikirden vazgeçilmelidir.

Bunlar, maliyet-fayda oranını kullanırken dikkate alınması gereken avantajlar ve dezavantajlardır.

Maliyet fayda oranının avantajlarının listesi

1. Ek bir netlik düzeyi sağlar.

Maliyet avantajı, bir projenin ayrıntılarına dalmanıza olanak tanır. Harcamalarınızın nerede olduğunu veya nakit girişlerinizin nerede gerçekleştiğini görebilirsiniz. İlgili projeyi değerlendirmek için bunları tanımlamalı, ardından nakit girişlerini ve çıkışlarını listelemelisiniz. Her zaman öngörülemeyen maliyetler olmasına rağmen, genellikle birbirini dengeleyen öngörülemeyen kazançlar da meydana gelir. Bu nedenle 1’den büyük bir BCR, pozitif bir gösterge olarak kabul edilir.

2. Bir projenin genel fizibilitesine bir göz atın.

Maliyet-fayda oranını “eğitimli bir tahmin” olarak düşünün. Maliyetlerinizi ve faydalarınızı doğru bir şekilde hesapladıysanız, beklenen sonucun nasıl olması gerektiği konusunda iyi bir fikre sahip olacaksınız. Buradaki amaç, daha güvenle karar verebilmektir. Sonuçlar, her şey yolunda giderse başarılı bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğuna dair bir tahmindir.

3. Mevcut satın alınabilirlik hakkında fikir verir.

Maliyet fayda oranı ile bir kararın verilebilmesi için gerekli olacak çeşitli ek maliyetleri görebilirsiniz. Mali durumunuzun ek maliyetleri karşılayıp karşılayamayacağını hemen bileceksiniz. BCR’niz pozitif olsa bile, bu başarının gerçekleşmesi için daha fazla borcun eklenmesi gerekiyorsa, bu maliyetler nihai başarınızı engelleyebilir. Bir kararın bedelini ödeyebileceğinizi bilmek, doğru yönde atılmış bir adımdır.

4. Bilinmeyeni daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Bir projeyi yürütmeye karar verirken ortaya çıkabilecek birkaç farklı değişken vardır. Maliyet fayda hesaplamaları yapmak, kârlılığınızı etkileyebilecek bazı olası değişkenleri bulmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, masrafları karşılamak için finansman sağlamanız istendiyse, bu borcun faiz oranı değişken bir gider haline gelebilir. Bu değişkenlerden daha fazlasını keşfederek, daha doğru bir BCR oluşturabileceksiniz ve bu da sizi daha güvenle bir karara götürecektir.

5. Faydalı politikalar geliştirebilirsiniz.

Maliyet fayda oranını anlamak, bir kuruluşun veya toplumun, uyulması gereken belirli kuralları veya düzenlemeleri belirlemesine yardımcı olur. Faydaların nasıl maksimize edilebileceğini anlayarak, insanlar bu faydaların gerçekleşmesi için belirli bir yolu izlemeye teşvik edilebilir. Bu süreç, BCR’nin yanlış olma riskini daha da azaltır.

Maliyet-fayda dezavantajlarının listesi

1. Yanlış güvene yol açabilir.

Birçoğu, bir projeyi haklı çıkarmak için maliyet fayda oranını kullandı çünkü hesaplamalarının garantili başarıya yol açacağına inanıyorlardı. Bunun bir risk değerlendirme aracı olduğunu hatırlamak önemlidir. 1’den büyük herhangi bir şeyin başarı riski daha yüksektir. 1’in altındaki herhangi bir değer, daha yüksek bir başarısızlık riskine sahiptir. Oranın her iki tarafında da başarı veya başarısızlık olabilir. İyi bir BCR ile otomatik olarak başarılı olacağınızı düşünmek çoğu zaman insanları başarısızlığa götürür.

2. Doğrulama işlevi görebilir.

Birçok insan projelere yatırım yapmayı sever çünkü onlara bunu yapmalarını söyleyen bir içgüdüleri vardır. Maliyet-fayda oranı, bu içgüdünün peşinden gitmek için gerekli doğrulamayı sağlayabilir. Oranı hesaplamak için maliyetlerinizi ve faydalarınızı objektif olarak düşünmeniz gerekse de, bu sayılar birinin kişisel amacına hizmet etmek için de manipüle edilebilir.

Jeff Sessions, çocukları ailelerinden ayırmayı haklı çıkarmak için Romalılar 13’ü alıntılayabilirse, bir yatırımcı kendi amaçlarına da uygun daha iyi bir BCR oluşturmak için birkaç rakamı değiştirebilir.

3. Dolaylı faydaları her zaman hesaba katmazsınız.

Bir projenin ürettiği ve ilk maliyet fayda hesaplamalarına yansıtılamayan birkaç dolaylı fayda vardır. Bunun nedeni, dünyanın sürekli değişmesi ve gelir elde etmenin tahmin edilmesi zor olan yeni yollarının olmasıdır. Projeniz, sosyal medyaya yapılan tıklamalar veya artan marka bilinirliği yoluyla gelir elde edebilir.

Katma değerli öğeler veya hizmetler sunarak hedef demografinizde daha fazla sadakat oluşturabilirsiniz. Tüm dolaylı değerlerin parasal bir tahsisi yoktur, bu da bu hesaplamayı daha da karmaşık hale getirir.

4. Çarpık değişkenlere daha fazla değer ekleyebilirsiniz.

Faydaların (veya maliyetlerin) değeri genellikle projeye en yakın olanlar tarafından belirlenir. Bir proje hakkında çok hırslı biri, dışarıdan bir gözlemcinin sunabileceğinden çok daha yüksek bir değer sunabilir. Öte yandan, fayda-maliyet hesaplaması için sunulan maliyetler çok düşük olabilir.

Herhangi bir olay meydana gelirse, BCR yanlış olacaktır. Bu sorunu önlemek için asla bir indirim teklif edileceğini varsaymayın. Her zaman beklenen geliri, maliyetleri ve faydaları iki kez kontrol edin.

5. Çok sayıda bilinmeyen değişken sunabilir.

Bir projenin bilinmeyen değişkenleri o kadar kapsamlı olabilir ki maliyet-fayda oranını geçersiz kılabilir. Göz önünde bulundurulmayan, bilinmeyen veya göz ardı edilen herhangi bir şey, BCR’nin amaçları doğrultusunda bilinmeyen bir değişken olarak sınıflandırılır. Çoğu maliyet fayda hesaplaması, tüm kesin faydalara veya maliyetlere erişmeyecektir.

Dış etkenler aşırı hale gelebilir ve ortaya çıkarsa hesaplamaları geçersiz kılabilir. Katrina Kasırgasını düşünün. Bu, muhtemelen birçok BCR hesaplamasını ortadan kaldıran aşırı bilinmeyen bir değişkendir.

6. Öznellik için bolca alan sunar.

Diyelim ki üç kişi tarihi bir mülke bakıyor. Mülk üzerindeki ev Ulusal Tarih Sicilindedir. Bina harap oldu, ancak yine de kullanılabilir. Yerel vergi denetçisi mülkün değerini 440.000 dolar olarak belirledi.

İlk kişi, mülkün tarihi değerini ve düzgün bir şekilde restore edilirse değerinin iki katına çıkabileceğini görür. İkinci kişi, onarılması çok pahalıya mal olan ve ısıtması bir servete mal olacak bir ev görür. Üçüncü şahıs ise tarihi evleri sevdiği için mülkte oturmak istiyor.

Üç kişi, bu mülkün faydalarını ve maliyetlerini farklı şekillerde değerlendirecektir. Aynısı diğer herhangi bir iş projesi için de geçerlidir.

7. Belirli alanlarda belirli fayda değerleri tayin etmez.

Maliyet fayda hesaplaması yaparken, çevre, sağlık ve güvenlik düzenlemeleri alanlarında ilgili faydaları ve maliyetleri hesaplamak zordur. Bu alanlardaki bazı faktörler tam olarak ölçülemez, çok daha az nicelenir. Bu alanlarda maliyet tahsisine girişmenin, politikalar yayınlamanın veya bir BCR kullanmak için pratik olmayan bir yolla uğraşırken belirli gelir projeksiyonlarına ulaşmayı ummanın bazı faydaları olsa da.

8. Ahlaki kararlar oluşturmak için kullanılabilir.

Maliyet-faydanın en büyük tehlikelerinden biri, ahlakı tanımlamak için kullanılabilmesidir. Sağlık açısından ölümün ölçülebilir bir değeri yoktur. Hiç kimse, öldükten sonra hayatını eski haline getirmek için bir başkasına varlık devredemez. Bu varlıklar yalnızca mülkünüze devredilir. Bu nedenle, tıbbi tedavinin gerekli olup olmadığına karar vermeye çalışmak, bir yaşamın değerini prosedürün maliyetine yerleştirecektir. Bu prosedürün artılarını ve eksilerini tartmak yerine, o hayatı kurtarmak için çaba sarf edilmelidir.

Maliyet-fayda oranının avantajları ve dezavantajları, riskin daha kesin olarak değerlendirilmesini sağlar. Bir işi ileriye taşıyan herhangi bir iş kararı vermenin bir riski vardır. BCR ile riski ortadan kaldırmazsınız. Sadece daha etkin bir şekilde yönetir çünkü ilgili maliyet ve faydalardan değer yaratır. Bu nedenle kararlar daha güvenle alınabilir.