14 Hindistan Hayat Sigortası Sektörünün İstatistikleri, Eğilimleri ve Analizi

Hindistan Hükümeti, hayat sigortası sektörünün ulusal düzeyde gelişmesini teşvik etmek için gerekli birkaç adım attı. Eylül 2018’de uygulamaya konan Ulusal Sağlık Koruma Programı, ülkedeki 100 milyondan fazla savunmasız aileye 7.700 dolardan fazla hayat sigortası kapsamı sağlıyor. Bu çaba sona erdiğinde beklenen sonuç, sigorta penetrasyonunun %34’ten %50’ye çıkmasıdır.

Hindistan hayat sigortası endüstrisinin kapsama alanını kırsal alanlara da genişletme çabalarından yararlanan yaklaşık 50 milyon çiftçi var. Hindistan Sigorta Düzenleme ve Geliştirme Kurumu, hisse senetlerine yatırım yapmak isterlerse, yakın gelecekte Hindistan’daki yeni sigorta şirketleri için bir halka arz düzenlemeyi bekliyor.

Hindistan hayat sigortası endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler artık sermayelerini artırmanın bir yolu olarak ek Tier 1 tahvillerine %10’a kadar yatırım yapabilirler. Bu endüstrinin gelişiminin çoğu özel sektörde gerçekleştiğinden, bugün sunulan hükümet girişimlerinin birkaç yıl boyunca sağlam bir büyüme düzeyi yaratması muhtemeldir.

Hindistan’ın hayat sigortası endüstrisinden önemli istatistikler

1. Hindistan genelinde şu anda 57 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. Toplamda, 24 tanesi hayat sigortası sağlama işinde. Sektör için tek bir özel sektör şirketi var: Life Insurance Corporation veya LIC. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

2. Hindistan’da brüt sigorta primleri 2018 mali yılında 94,4 milyar doları buldu. Ülkedeki hayat sigortası endüstrisinden 71 milyar dolardan fazla para geldi. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 3. GSYİH yüzdesi olarak ölçülen toplam sigorta penetrasyonu 2017’de %3,69’a ulaştı. Bu rakam 2001’de sadece %2,71 idi. (Hindistan Marka Değeri Vakfı)

# 4. Yeni hayat sigortası iş primleri, 2019 mali yılı için Hindistan’da %3,6 artarak 15,4 milyar $ değerine ulaştı. Hindistan sigorta sektörünün hayat dışı segmenti, % 12,4 brüt brüt yıl ile bir yıl kaydetti. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 5. 2017 yılında Hindistan’da sigorta sektörü için 10 farklı M&A anlaşması yapıldı. Bu işlemlerin toplam değeri 903 milyon dolardı. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 6. Hindistan’daki sigorta sektörü, 2017 yılında kamu ihracı yoluyla yaklaşık 7 milyar dolar topladı. (India Brand Equity Foundation)

# 7. 2018 mali yılında sona eren son on yılda, Hindistan’ın sigorta endüstrisi %10,5’lik bir CAGR’ye sahipti ve bu süre zarfında 40 milyar dolardan fazla değer kazandı. Hayat sigortası primleri %12,5 oranında arttı. (PwC)

# 8. Hindistan şu anda dünyanın toplam hayat sigortası primlerinin yaklaşık %2’sini oluşturuyor. Dünyanın en kalabalık ikinci pazarı olmasına rağmen, sigorta sektörü prim hacmi açısından dünyada sadece 15. sırada yer almaktadır. (PwC)

# 9. Kamu sektörü Hindistan’daki genel sigorta pazarının %98’ini kontrol etmesine rağmen, toplam gelirin sadece %72’lik bir payına sahiptir. (PwC)

# 10. Hindistan’daki hayat sigortası sektörü, 2015 yılında 43 $ ile ülkedeki en yüksek yoğunluğa sahiptir. Bu rakam, yoğunluğun 56 $ olarak ölçüldüğü 2010 yılından bu yana azalmıştır. Penetrasyon yüzdesi de %4,4’ten düşmüştür. 2010’da 2015’te %2.7’ye. (HSBC Research)

# 11. Hindistan’da hayat sigortası penetrasyon oranı, 2016 verileri itibariyle bölgedeki emsallerine göre çok daha düşük.Tayvan %15,6 ile en yüksek orana sahip. Bunu %12,7 ile Hong Kong izlemektedir. Japonya ve İngiltere’nin ikisi de %8’de. Hindistan %0,4 ile ABD’nin hemen arkasında, Amerikalıların gerisindedir. (HSBC Araştırması)

# 12. Hindistan’daki hayat sigortası endüstrisinin yoğunluğu dünyanın en düşüklerinden biridir. Hong Kong, 5.000 doların üzerinde en yüksek oranı sunuyor. İngiltere, Tayvan, Japonya, Singapur, Fransa ve Güney Kore 2.000 doların üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri bile, Hindistan’ın 44 $’ına kıyasla 1,657 $’da yüksek sırada yer alıyor. (HSBC Araştırması)

# 13. Hindistan’ın GSYİH’sının %22’si hem fiziksel hem de finansal olan hane halkı tasarruflarından geliyor. 2010 yılından bu yana, bir hanehalkının finansal varlıklardaki payı azalmaktadır. Toplam hanehalkı tasarruflarının %19’u, 2010’daki zirvesinden %26 daha az olan hayat sigortası primlerinden oluşmaktadır. (HSBC Research)

# 14. Bugün pazardaki beş ana oyuncu, bölgede bulunan toplam primlerin %89’unu kontrol ediyor. Bu yüzde, Singapur’un deneyimlediğinden 14 puan daha yüksekken, Endonezya pazarının deneyimlediğinden 44 puan daha yüksek. (HSBC Araştırması)

Hindistan’da Hayat Sigortası Sektörü Trendleri ve Analizi

Hindistan’daki genel sigorta sektörünün 2022 yılına kadar toplam 280 milyar dolarlık gelire ulaşması bekleniyor. Bu tahmin 2025’e kadar uzanırsa, sektör ilk kez 400 milyar dolara ulaşabilir. Hayat sigortası beyanı, bugün mevcut olan eğilimlerin hala var olacağı varsayılarak, toplam pazar payının en az %65’ini sağlamaya devam edecektir.

Hayat sigortası trendleri son yıllarda hayat dışı sigorta trendlerine göre daha düşük olsa da, sektör yakın gelecekte büyüme seviyelerinin bir kez daha dengelendiğini görmeye başlamalıdır. Hindistan’da hayat sigortası sektörü için ortalama büyüme oranı 2023’e kadar her yıl %15’e ulaşabilir. Ardından, önümüzdeki iki yıl içinde %4 ila %6’ya düşebilir.

Hindistan’da büyüyen orta sınıf, sigortalanabilir genç nüfusumuz ve koruma ve emeklilik planlamasına ilişkin artan farkındalık gibi hala öngörülemeyen faktörler var. Getiriler, sektör için beklenenden bile daha yüksek olabilir, ancak dahil olmadan önce değerlendirilmesi gereken yüksek bir risk seviyesi de vardır.