14 İşbirlikçi reklamcılığın avantajları ve dezavantajları

Ortak reklam, yerel olarak yerleştirilmiş bir reklamın maliyetleri bir perakendeci, toptancı ve/veya üretici tarafından paylaşıldığında meydana gelir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok üretici, mümkün olduğunda kooperatif reklam fonlarını dağıtan bir bütçe çizgisine sahiptir.

Ulusal düzeyde de farklı markalarla kooperatifler oluşabilmektedir. Örneğin bir fast food şirketi, bulunduğu yerde belirli bir içecek sattığının reklamını yapması karşılığında fon alabilir.

Küçük işletme sahipleri için işbirlikçi reklamcılık çok güçlü bir araç olabilir. Hedef demografinizi, tek başlarına gitmeye zorlandıklarında üretemeyecekleri belirli mesajlarla birleştirir.

Doğrudan posta el ilanlarından televizyon reklamcılığına kadar her türlü araç, bir ortak reklam biçimi olabilir. Bunlar, dikkate alınması gereken belirli avantajlar ve dezavantajlardan bazılarıdır.

İşbirlikçi reklamcılığın avantajlarının listesi

1. Uygun fiyatlı bir kendi kendini tanıtma biçimine izin verir.

Tüm işletmeler için pazarlama çalışmaları gereklidir. Kimse bilmeden dünyanın en iyi ürününü satın almaz, değil mi? Küçük işletmeler, işbirlikçi reklamcılık yoluyla varlıklarının veya markalarının erişimini uygun maliyetli bir şekilde genişletebilir. Kendilerini tanıtmaları için reklamlarda kendilerine sınırlı bir zaman veya alan verilse de, bu, hiç promosyon yapmamaktan çok daha iyi bir seçenektir.

2. Daha düşük genel reklam maliyetleri sağlar.

İşbirlikçi reklamcılığın doğası, ilgili her varlık için gerçek maliyetleri düşürmesidir. Reklam çalışmalarının maliyetini birden fazla şirket paylaştığı için, her şirketin giderleri daha düşüktür. Bu, işin diğer alanlarına daha fazla para yatırılabileceği ve aksi takdirde mümkün olmayan çoklu büyüme fırsatları yaratılabileceği anlamına gelir.

3. Daha büyük markalarla olumlu ilişkiler kurun.

Pek çok tüketici, iyi hizmetler sürekli olarak sunulduğunda markalara sadık kalır. Ortak reklam süreçleri, küçük bir işletmenin olumlu sonuçlar sunan bir markayla doğrudan bağlantılı olmasını mümkün kılar. Bu, reklamdaki diğer markayla özdeşleşen tüketiciler için sadakat eşitliği sağlar ve tek başına bir marka itibarı oluşturmanın maliyetine kıyasla gelecekte tekrar müşteri olma olasılığını artırır.

4. Öğrenme fırsatları sunun.

Birçok küçük işletme, pazarlama ve reklamcılık dünyasında sınırlı deneyime sahiptir. Bir sosyal yardım çabası oluşturmak için diğer şirketlerle işbirliği içinde çalışarak, bu alandaki deneyiminizi genişletebilecek çok sayıda öğrenme fırsatı vardır. Küçük işletme sahipleri, en etkili reklam kanalları, olumlu sonuçlar yaratan biçimler ve tekrar satın alma fırsatlarını teşvik eden müşteri etkileşimleri hakkında bilgi edinebilir.

5. Tüm markaların görünürlüğünü artırın.

İşbirlikçi reklamcılık, iki özel yolla ek teşhiri teşvik eder. Şirketlerin daha fazla reklam ortamına daha fazla para yatırmasını sağlayarak hedef pazarın boyutunu artıracaktır. Daha küçük şirket, daha büyük şirketin pazarlama gücünden ve ölçek ekonomilerinden de yararlanacak, bu da kamu görünürlüğünü artıracak, maliyetleri düşürecek ve daha fazla marka bilinirliği yaratacaktır.

6. Karşılıklı refah için bir fırsat sunun.

Bir kooperatif şirketle olumlu tanıtım maruziyeti, dahil olan herkes için yeni fırsatlar yaratır. İki marka bir birlik oluşturmak için bir araya geldiğinde, hedef tüketicilerin artan ilgisi, her iki markanın da maruz kalma düzeylerini eşit olarak artırıyor. Birleştirilmiş şirket, aynı hedef pazarda bireysel olarak dikkat çekmek için savaşmak yerine, tüketicilerin aldığı mesajı geliştirirken, her iki marka için de beklentileri erteleyebilecek rekabetçi mesajları azaltır.

7. Hemen hemen her reklam yöntemiyle kullanılabilir.

Kooperatif reklamcılığı hemen hemen her biçimde görünebilir. Bunu reklam panolarında, televizyonda, radyoda ve basılı reklamlarda bulacaksınız. Bazı işbirlikçi programlar, uygun medya maliyetlerinin %100’üne kadar geri ödeme yapabilir, bu da küçük bir işletme için maruz kalmanın neredeyse ücretsiz olabileceği anlamına gelir. Google Adwords ve İnternet banner’ları bile bazı ortak reklam fırsatlarına hak kazanabilir.

Kooperatif Reklamcılığının Dezavantajları Listesi

1. Mümkün olan kendi kendini tanıtma miktarını sınırlayın.

İşbirlikçi reklamcılığın çoğu biçimi, öncelikle en çok erişime sahip veya en çok takip edilen lider markayı tanıtmak için tasarlanmıştır. Şimdi, eğer işiniz buysa, iyi bir konumdasınız. Ancak çoğu küçük işletme için bu, reklamdaki zamanın veya alanın çoğunu ilgili diğer markalara, üreticilere veya distribütörlere devrettikleri anlamına gelir. Bazı durumlarda, alabilecekleri tek promosyon, reklamın sonunda bir ad, adres ve telefon numarasıdır.

2. Ek idari çalışma gerektirir.

İşbirlikçi reklamcılıkla ilgili evrakları işlemek için gereken süre genellikle sağlayabileceği değeri azaltır. Mevcut kooperatif dolarından yararlanan işletmeler, parayı yetkili bir şekilde harcadıklarına dair kanıt sağlamalıdır. Küçük işletmelerin, etkili olmadığını düşündükleri bir yer olsa bile, nihai ürün için belirli satıcılar veya medya kullanmaları gerekebilir.

3. Belirli bir hedef kitleye yönlendirme gerektirebilir.

Bazı işbirlikçi reklamcılık fırsatları, yalnızca bir işletme belirli bir demografiyi hedeflemeye istekli olduğunda kullanılabilir. Bu demografi, ilgili işletmenin temel hedef kitlesi içinde değilse, harcanan reklam gelirinin minimum etkisi olabilir. Bazı küçük işletmeler için, kooperatif dolarları da dahil olmak üzere tercih ettikleri hedef kitleye ulaşmanın maliyeti, sadece paranın izini sürmeyi kabul etmelerinden birkaç bin dolar daha yüksek olabilir.

4. Belirli istemcilere yanlış mesajlar verebilirsiniz.

İşbirlikçi reklamcılık, ilgili şirketlerden birinin misyon veya vizyonuna aykırı mesajlar üretebilir. Bu genellikle küçük işletmeler düşük ürün maliyetlerini teşvik etmek istediğinde görülürken, kooperatif dolar sağlayıcısı üst düzey tüketicilere üst düzey bir imaj sunmak isteyebilir. Tüketici tabanına yanlış mesaj yöneltildiğinde, markaya daha sonra erişebilecek gelecekteki müşterilerin toplam sayısını etkileyebilir.

5. Reklam tasarımında çelişkiler yaratabilir.

İşbirliğine dayalı reklamcılık çabasına dahil olan farklı şirketler için farklı hedefler söz konusu olabilir. Bu hedefler, pazarlama materyallerinin yayınlanmasından yalnızca bir şirketin yararlanabileceği kadar farklı olabilir. Bu gibi durumlarda, tarafların her biri arasındaki ilişkide gerginlik oluşur ve gelecekte birbirleriyle iş yapmayı zorlaştırır. Bazı işbirliği anlaşmaları, üretim veya tedarikçi sözleşmelerinin iptaliyle bile sonuçlanabilir.

6. Bazı şirketleri etkileyebilecek finansman sorunlarına yol açabilir.

Bazı işbirlikçi reklam ilişkilerinde, bir şirketten pazarlama çabaları için sermaye artırması istenebilir. Karşılığında, diğer şirket, giderlerdeki payını dengelemek için devam eden ödemeler sağlar. Franchise sahiplerinden yaratıcılık üzerinde sıfır kontrole sahip olabilecekleri ortak reklamcılığa erişim elde etmek için satışlarının belirli bir yüzdesini bir reklam telif hakkı olarak ödemeleri istenebilir. Yapılar baştan aynı değilse, bir kooperatif reklam sözleşmesi ancak sözleşmedeki en iyi finansal yapıya sahip şirkete fayda sağlayabilir.

7. Belirli bir ortamla sınırlı olabilir.

Birçok ortak reklam anlaşması, diğer marka tarafından daha önce onaylanmış bir ortamla sınırlıdır. Küçük bir işletme için bu, radyonun mesajlarına daha uygun olduğunu düşünmelerine rağmen, televizyon reklamcılığının daha yüksek maliyetlerine takılıp kaldıkları anlamına gelebilir. Belirli bir ortamın diğerlerine tercih edilmesinin somut nedenleri olsa da, her bir işletmenin benzersizliği, onaylanmış kaynaklara bağlı kalma ihtiyacıyla sınırlı olabilir.

İşbirlikçi reklamcılığın bu avantajları ve dezavantajları, dahil olan herkes daha iyi için çalıştığında, yeni tüketicilere ulaşmada güçlü bir araç olabileceğini göstermektedir. Bir marka diğerinin pahasına sonuç üretmeye çalışıyorsa, ilişki genellikle etkisizdir. Hatta gelir fırsatlarının azalmasına bile yol açabilir. Bu nedenle, her bir ortak reklam fırsatı, herhangi bir şeyi kabul etmeden önce bireysel ve grup değerlerine göre değerlendirilmelidir.