15 Hiyerarşik organizasyon yapısının avantajları ve dezavantajları

Hiyerarşik bir organizasyon yapısı, bir işi organize etmenin yaygın bir yoludur. Kuruluştaki biri hariç her kişinin başka bir kişi veya kuruluşa tabi olduğu dikey bir yapı oluşturun. En yüksek rütbeye sahip kişi, genellikle bir piramit olarak görselleştirilen yapının tepesinde belirir, doğrudan raporlarla birlikte şirketteki çeşitli ekipler dahil edildiğinde azalan sırayla gelir.

Bazı hiyerarşik yapılar, şirket için daha fazla organizasyon şeması oluşturan ağaç şeklindeki diyagramlar biçimindedir. En çok güce sahip olanlar bu tablonun en üstüne yerleştirilirken, en az güce sahip olanlar en altta görünür.

Giriş seviyesi bir pozisyon için, pozisyonun sorumluluklarıyla ilgili doğrudan raporlar olmadığı sürece kuruluş şemasından hariç tutulmak tamamen mümkündür.

Hiyerarşik bir organizasyon yapısını değerlendirirken dikkate alınması gereken birkaç avantaj ve dezavantaj vardır. Bunlar dikkate alınması gereken kilit noktalardır.

Hiyerarşik bir organizasyon yapısının avantajlarının listesi

1. İletişim için tanımlanmış bir yapı oluşturun.

Hiyerarşik bir organizasyon yapısı içinde, herkes için net iletişim hatları oluşturulur. Giriş seviyesi pozisyonlardaki çalışanlar, günlük görevlerini doğrudan amirlerinden alacaklardır. Doğrudan amir, amirlerinden gelen emirleri yorumlamaktan sorumludur. Bu süreç, yapıdaki en üstteki bireye ulaşana kadar yukarı doğru hareket etmeye devam eder. Bu, çalışanların yapıya bağlı kaldığını varsayarak iş stratejilerini hızlı bir şekilde planlamayı ve uygulamayı kolaylaştırır.

2. Şirket içinde birden fazla yetki düzeyi sunar.

Hiyerarşik bir organizasyon yapısı, şirket içinde hangi yetkiye sahip olan iç ve dış taraflarla iletişim kurar. Daha fazla yetki verildikçe, genellikle daha fazla sorumluluk verilir. Bu, raporlar için net bir yapı oluşturarak, bilgilerin komuta zincirinde sürekli olarak yukarı ve aşağı hareketine izin verir. Kariyerlerini ilerletmek isteyenler için bu çizelge izleyebilecekleri bir yol oluşturur.

3. Net bir otorite imajı oluşturun.

Hiyerarşik organizasyon yapısı içinde, organizasyonda kimin otoriteye sahip olduğu ve kimin olmadığı konusunda net bir resim vardır. Bu, hangi yöneticilerin kaynakları tahsis etme, başarıları ödüllendirme veya disiplin cezası prosedürleri başlatma yetkisine sahip olduğunu belirlemeyi kolaylaştırır. Kriz durumlarında çok yardımcı olabilecek kimin sorumlu olduğu ve kimin olmadığı konusunda hiçbir karışıklık yoktur.

4. Kopyaların bulunabileceği yerleri belirleyin.

Hiyerarşik organizasyon yapısı, hangi ekiplerin kaynakları paylaştığını belirlemeye izin verir. Örgüt parasına mal olan, çakışan iş sorumluluklarının olabileceği yerleri bulun. Bu, zaman içinde iş kayıplarına neden olabilirken, işletmenin finansal profilinde daha fazla verimlilik yaratarak, zaman içinde bir ölçek ekonomisi içinde büyüme için zemin hazırlar.

5. Uzmanlaşmaya izin verin.

Bir organizasyon için tanımlanmış bir yapı olmadığında, yöneticileri çeşitli farklı görevlerden sorumlu tutma eğilimindedir. Bu, özellikle bir yöneticinin pazarlama, insan kaynakları ve satın almadan sorumlu olabileceği küçük işletmeler için geçerlidir. Hiyerarşik bir organizasyon yapısı mevcut olduğunda, yöneticilerin sorumluluklarını insanlarla mantıklı bir şekilde bölmelerine izin vererek ek bir verimlilik katmanı yaratır.

6. Kararsızlık sorunlarını ortadan kaldırın.

Hiyerarşik organizasyon yapısı içinde, yapılan eylemlerden veya alınan kararlardan her zaman sorumlu olan biri vardır. Bir yönetici başkasını suçlamaya çalışsa bile bu sorumluluktan kaçmanın bir yolu yoktur. Kimin hangi projelerden sorumlu olduğu konusunda net bir iletişim var. Bu düzen aynı zamanda devam eden faaliyetleri, proje durumunu ve tamamlanan işin kalitesini izlemeyi de kolaylaştırır.

7. Giriş seviyesindeki çalışanın üzerindeki baskıyı alır.

Bu tür bir yapıda, karar verme gücü şirketin tepesinde konsolide edilir. Bu, herkesi etkileyen kurumsal kararları almaktan sahipler, kurucular, CEO’lar ve benzer pozisyonların sorumlu olduğu anlamına gelir. Teoride, bu kararlar üst düzey bir liderlik ekibine danışılarak alınmalıdır. Giriş seviyesindeki çalışanlar için bu, üzerlerine yüklenen tek stresin yerine getirmeleri gereken son teslim tarihleri ​​olduğu anlamına gelir.

Hiyerarşik Bir Organizasyon Yapısının Dezavantajları Listesi

1. İşbirliği eksikliğine neden olabilir.

Hiyerarşik bir organizasyon yapısı olduğunda, ekipler tanımlanmış yapıları içinde kalma eğilimindedir. Bir ekip içinde işbirliği hala gerçekleşir. Bir ekip silosu dışında işbirliği yapmak zor olabilir. İnsanlar, şirketin misyonunu ilerletmek için bir bütün olarak birlikte çalışmak yerine, güç için rekabet ederek bir arada kalmaya meyillidir.

2. Yöneticileri bölgesel yapabilir.

Hiyerarşik organizasyon yapısı içinde, yöneticiler genellikle şirket içindeki güçleri hakkında bölgesel hale gelirler. Diğer yöneticiler çalışanlarıyla çalışmaya başlarsa savunmaya geçerler. Örgüt düzeyindeki bir soruna açık bir zihinle bakmak yerine, duruma yalnızca kendi bölümlerinin perspektifinden yaklaşabilirler. Bu, katılan herkes için yıkıcı olabilecek bir güç rekabeti yaratır.

3. İç yeniliği azaltabilir.

Hiyerarşik bir organizasyon yapısı içindeki net raporlama yapıları, bir şirketin bilgileri hareket halinde tutmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yeniliği sınırlayabilecek katı bir yapı oluşturur. Bir çalışan doğrudan yöneticisine kesinlikle reddedilen bir fikirle yaklaşırsa, bu çalışanın daha fazlasını paylaşma cesaretini kırar. Bu fikir kuruluşta daha yüksek bir düzeyde kabul edilmiş olsaydı, gelecekteki geliri etkileyebilirdi. Bu nedenle, bu geleneksel yapının başarısı için fikir paylaşım yapısını atlamak esastır.

4. Güç yapısını merkezileştirin.

Hiyerarşik organizasyon yapısı, büyük şirketler için çok iyi çalışır. Küçük işletme düzeyinde uygulamak zor olabilir. Bunun nedeni, yapının bazı sahiplerin günlük operasyon kararlarına dahil olmaya başlamasına neden olabilmesidir. Mevcut genel üretkenliği azaltan yetkilendirme eksikliğini teşvik edebilir. Liderleri genel kararlardan sorumlu tutmak yerine, bazılarını ihtiyaçların gerçek zamanlı uygulanmasına katılmaya teşvik edebilirsiniz.

5. Yönetilmesi gereken çok sayıda bürokrasi yaratır.

Bir şirket büyümeye başladığında hiyerarşik organizasyon yapısı da büyümelidir. Daha fazla bürokrasi olduğunda, büyüme modeli yavaşlama eğilimindedir. Zamanla bu, bir şirketi kuruluş şemasında çok ağırlaştırabilir ve hızlı kararlar alınması gerektiğinde organizasyonu daha az duyarlı hale getirebilir. İstekler, komuta zincirinde yukarıya doğru zorlanır ve ardından tekrar geri çekilir; bu, dinamik hareket gerektiğinde yıkıcı olabilir.

6. İletişim engelleri oluşturabilirsiniz.

Hiyerarşik organizasyon yapısı iletişimi iyileştirmeyi amaçlasa da, onu engelleyebilir. Bazı şirketler, çalışanların komuta zinciri içindeki katmanları atlamalarına izin vermez. Bu, bazı çalışanların doğrudan amirlerine güvenmedikleri için iletişim kurmaktan hiç kaçınmalarına neden olabilir. Ayrıca ekiplerin kendi jargonlarını bulmalarına neden olarak iç iletişimi zorlaştırabilir. Ekiplerin, kendilerinden başka birinin yararına olacağı için bilgileri bilerek saklamaları alışılmadık bir durum değildir.

7. Karışıklık yaratabilir.

Hiyerarşik organizasyon yapısı içinde bir yönetici bulunmadığında, bu yapının faydalarının sürdürülebilmesi için doldurulması gereken bir boşluk vardır. Bir yönetici bu boşluğu doldurmazsa, bir ekip üyesi genellikle rolü üstlenmeye çalışacaktır. Yönetici bir veya iki günlüğüne tatile çıkmış olsa bile, liderlikteki bu değişiklik, yanlış insanlar komuta zincirine girdiğinde kafa karışıklığı yaratabilir. Bu karışıklığı önlemek için eksik bir yöneticinin yerini kimin alacağını belirten net bir politika olmalıdır.

8. Eşit olmayan bir muamele yapısı oluşturun.

Hiyerarşik organizasyon yapısı, piramidin tabanının üstte ve piramidin tepesinin altta olması gerekir. Bunun nedeni, giriş seviyesindeki çalışanların işinin, kuruluşun düzgün çalışmasına izin vermesidir. Çoğu zaman, piramidin tepesine çok fazla saygı gösterilirken, piramidin altındakilere çok az saygı gösterilir. Verilen saygıda eşitlik olmadığında çalışanlar daha az motive olur, daha az saygılı hale gelebilirler. Hatta ayrılmaya bile karar verebilirler ki bu kişi yüksek vasıflı bir işçi veya kilit bir çalışan ise sorunludur. Liderlik ekibi kazanılmamış olabilecek faydalar alırsa, bu sorunlar daha da zahmetli hale gelir.

Hiyerarşik bir organizasyon yapısının avantajları ve dezavantajları iletişim, yenilik ve işbirliğini içerir. Bu yapı altında meydana gelmekten hoşlanan potansiyel olumsuzluklarla başa çıkmak için stratejiler olmalıdır. Olumsuzlukla başa çıkmak için hiçbir çaba gösterilmezse, bir şirketin başarısız olma olasılığı daha yüksektir çünkü çalışanları belirli rollere kilitlenir ve devam etmeye çalışırlarsa ne olabileceğinden korkarlar.