15 İşbirlikçi yapının avantajları ve dezavantajları

İşbirlikçi bir yapı, bir işyerinde farklı insanların bir şeyler üretmek veya yaratmak için birlikte çalışması için bir teşvik yaratır. Bu yapılar, modern çalışma ortamına çeşitli şekillerde dahil edilebilir.

  • İnsanların ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalışabilecekleri ortak çalışma alanları yaratmak.
  • İnsanların aynı anda belirli dosyalar üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanıyan yazılım tabanlı işbirliği araçları sunarak.
  • Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanları fikirleri tartışmak için bir araya getiren iletişim araçlarını kullanarak.

İşbirlikçi yapılar senkron veya asenkron olabilir. Birincisi, insanların gerçek zamanlı durumlarda çalışmasına ve birbirleriyle etkileşime girmesine izin veren yapıları ifade eder. İkincisi, her çalışanın ek açıklamaları veya katkıları iyileştirmesine izin vererek vardiyalarda işbirliğine izin veren bir yapıdır.

İşbirliğine dayalı bir yapının başarılı olmasının tek yolu, yapıya dahil olan herkesin buna katılmasıdır.

Modern işyerine işbirlikçi yapıları dahil etmeyi düşünürken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli artılar ve eksiler.

İşbirliğine dayalı bir yapının avantajlarının listesi

1. Daha iyi bir iş bölümü sağlar.

İşyerinde işbirlikçi yapılar mevcut olduğunda, iş bölümü yöntemleri geliştirilme eğilimindedir. Görevleri tamamlamaya daha fazla kişinin dahil olması, işi herkes için biraz daha kolaylaştırır. Bu, özellikle büyük projelerde sıklıkla yer alan çalışanlar için önemlidir. Sorumlulukları daha küçük parçalara bölerek, dahil olan herkes işi daha hızlı ve daha iyi hale getirir.

2. Daha yüksek düzeyde yaratıcı girdi vardır.

İşyerinde işbirliğine izin verildiğinde, her projede daha fazla yaratıcılık söz konusudur. Şirket, bireyselleştirilmiş bir tahsisle tek bir girdi kaynağına güvenmek yerine her bir çalışanın farklı yaratıcı kaynaklarından yararlanabilir. Farklı fikirler toplayarak, genellikle işyerinde daha fazla inovasyona yol açan yeni yaklaşımlar hakkında beyin fırtınası yapabilirsiniz.

3. İşyerinde morali artırır.

Çalışanlar işbirlikçi bir yapıyı olumlu yönde kullanabildiklerinde işyeri moralinde bir iyileşme olur. Çalışanlar başarıları gerçekleştiğinde kutlamayı severler. Birlikte çalışmak için daha fazla fırsat olduğu için, daha fazla başarı kutlanabilir. Bu, iş arkadaşları arasında olumlu ilişkiler yaratarak çalışma ortamına daha mutlu bir bakış açısı yaratır. Günün sonunda, iş yerindeki yapılar izin verdiğinde işbirliği güven oluşturur.

4. Karar verme sürecinde denge sağlanır.

İşyerinde karar verme süreçlerine dahil olan birkaç farklı ses olduğunda, bir ekip ilerlemelerinde daha iyi bir dengeye sahip olur. Her bir kişi başkalarının görüşlerini dinlerken bir fikir sunabileceğinden işbirliğini ve açık fikirliliği teşvik edin. Bu süreç, acil bir karar gerektiğinde ekibin yanıtını yavaşlatabilir, ancak genel olarak, her bir karardaki yanlılığı veya partizanlığı ortadan kaldırmanın faydaları, işbirliğini olumlu bir süreç haline getirme eğilimindedir.

5. Teslimat sürelerini iyileştirebilirsiniz.

İşbirliği yapıları, çalışanların her projede kendi güçlü yönlerine odaklanmasını sağlar. Her çalışan kendi güçlü yönlerine odaklandığından, işin kalitesi gelişme eğilimindedir. Daha kaliteli çalışma, kalite güvence süreci sırasında daha az inceleme gerektirme, kurumsal maliyetleri düşürme ve geri dönüş sürelerini iyileştirme eğilimindedir. Zamanla, işbirlikçi bir yapı kurmanın maliyeti, her işletme için maliyet tasarrufu sağlayan fırsatlar sunduğu birçok yoldan dolayı kendini amorti etme eğilimindedir.

6. Kurumsal ilişkiler genellikle gelişir.

İşbirliği yapıları, bir şirkette dahili olarak olanların ötesine geçer. Kurumsal işbirliği aynı zamanda şirketler için bir kazan-kazan durumu yaratır. Her iki kuruluş da çabaları için bir şeyler alırken, her biri kendi sektörlerinde gelişmiş bir konum alır. Bu ilişkiler, markanızla daha iyi kaynak yaratmayı, daha iyi ürünleri ve daha fazla topluluk etkisini teşvik edebilir.

7. Dilsel veya kültürel farklılıkları çözebilir.

Modern teknoloji nedeniyle, işbirliği sürecine müdahale eden daha az kültürel ve dilsel farklılık vardır. Makine çevirileri, ana dili ne olursa olsun, neredeyse herkesin ortak bir çabaya katılmasını mümkün kılar. Bilgi yönetimi, geçmişte kişisel işbirliği çabalarını etkileyen kültürel farklılıklara karşı koyar. Bu, şirketlerin zaman içinde daha fazla perspektiften yararlanmalarını sağlar.

İşbirlikçi bir yapının dezavantajlarının listesi

1. Bazı çalışanları liderlik rolüne sahip olduklarını varsaymaya teşvik edin.

İşyerinde işbirlikçi yapılar olduğunda, kendilerine bir projede liderlik pozisyonu verildiğini hissedebilecek daha fazla çalışan vardır. Aynı proje içinde birden fazla çalışan aynı şekilde hissedebilir. Bu, çok sayıda insanın işbirlikçi destek sağlamaya çalışmak yerine kendi fikirlerini kullanarak liderlik etmeye çalıştığı bir sorun yaratır. Bu olursa, liderlik pozisyonundaki herkes insanların takip etmesini beklediğinden gerilim artma eğilimi gösterir ki bu her zaman gerçekleşmez.

2. Çalışma tarzlarında çelişkiler olabilir.

Eşsiz kişiliklere sahip farklı insanlar birlikte çalıştığında, çalışma tarzlarındaki nihai çatışma keşfedilecektir. Çeşitlilik, göz ardı edilmemesi gereken bazı benzersiz avantajlar yaratır. Bu çeşitlilik, bazı çalışanlar görevleri diğerlerinin kullandığı yöntemin aksine gerçekleştirdiğinde de bir projeyi geciktirebilir.

3. Grup düşüncesi örnekleri oluşturabilirsiniz.

Ekipler bir proje üzerinde çalışmak için sık sık bir araya geldiklerinde, ekibin en güçlü üyesi tarafından sunulan fikirlere yönelebilirler. Alternatif fikirler önerildiğinde bile, güçlü bir kişilik herkesi fikirlerini sürekli olarak takip etmeye ikna edebildiğinde grup düşüncesi ortaya çıkar. İşbirlikçi yapılar, sürekli tartışmaların sorumluluğunu üstlenen, fikirlerin yerini alan ve bir ekibi kendi bakış açısına göre yönlendirerek kişisel sonuçları zorlayan ikna edici bir kişiyi açıklayamaz.

4. Bazı roller belirsiz görünebilir.

İşbirlikçi bir yapıda, her ekip üyesi için açıkça bir rol tanımlamak her zaman mümkün değildir. Bu meydana geldiğinde, takım içinde daha yavaş sonuçlara yol açan belirli bir ilgisizlik seviyesi olabilir. Bazı ekip üyeleri, fikirleri başlangıçta herkes tarafından reddedilmiş olsa bile, fikirlerini grubun geri kalanına empoze etmeye çalışabilirler. Bu dezavantaj, küçük ekiplere kıyasla büyük ekiplerde daha sık ortaya çıkma eğilimindeyken, bir rolün tanımsız bırakılması, bu sorunun şirketler arasında görülme potansiyelini yaratır.

5. Bazı şirketler için değerinden daha pahalıya mal olabilir.

İşbirlikçi yapılar, modern işyerinin genel olarak olumlu bir bileşeni olarak görülebilir, ancak her zaman tüm şirketler için uygun değildir. Teknolojik gelişmelerle bile, işbirliği yoluyla iş yapmanın maliyeti, küçük işletme bütçeleri için çok yüksek olabilir. İşbirliği çabalarına katılan çok sayıda çalışan olduğunda, toplantıları kolaylaştırmak, dosyalar üzerinde çalışmak ve sunum hazırlamak daha yüksek bir maliyet demektir. Bazı durumlarda, bazı çalışanların normal sorumluluklarına daha fazla zaman ayırmasına ve işi yavaşlatmasına bile neden olabilir.

6. İşbirlikçi yapılar bazen çatışmalar yaratabilir.

Bir projenin kilit noktalarında bir ekip içinde her zaman belirli bir düzeyde anlaşmazlık olabilir. Bu anlaşmazlıklar belirli etik veya ahlaki değerlere dayanıyorsa, işbirliği çözdüğünden daha fazla iş ilişkisi çatışması yaratabilir. İnsanlar biriyle ahlaki bir çatışma yaşadıklarını hissettiklerinde, o kişi tarafından önerilen yaklaşımlar hakkında daha az açık fikirli olurlar. Bu, sonunda yapılan işin sonucunu etkileyen üretkenliği düşürür.

7. Mevcut olmayan bir veri bağlantısı gerektirebilir.

Modern işbirliği yapıları, bulut tabanlı hizmetleri ve çevrimiçi kaynakları içerme eğilimindedir. Gelişmiş dünyada internet doygunluk seviyeleri çok yüksek olmasına rağmen %100 değildir. Kırsal işletmeler, işbirliğinden yararlanma yeteneklerini sınırlayarak yüksek hızlı İnternet kaynaklarına erişmeyi zor bulabilir. Bazı şirketlerin verilere erişimi olmayabilir. Şirket bu yapılardan faydalanacak olsa dahi, mevcut olmadıkça kullanılamazlar.

8. Kişisel etkileşimleri azaltabilirsiniz.

İşbirliği yapıları çevrimiçi araçlar sunma eğiliminde olduğundan, işbirliği süreci meydana gelen kişisel etkileşimlerin sayısını sınırlar. İnsanlar video konferans, çevrimiçi dosya yönetimi ve diğer bilgi aktarımı biçimleri aracılığıyla birlikte çalışır. Bağlantılar zayıf veya hız açısından sınırlıysa, gecikme süresi gerçek zamanlı sonuçları azaltabilir ve bu da bu çerçevenin uygulanmasıyla normalde elde edilecek faydaların bir kısmını ortadan kaldırabilir.

İşbirlikçi yapının bu avantajları ve dezavantajları, çeşitliliği kucaklamanın herhangi bir şirket için sayısız fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Ayrıca, net tanımlar ve yapılar olmadan, bazı ekip üyelerinin, başkalarının pahasına kendi fikirlerini uygulamak için işbirliği arzusundan yararlanabileceğini gösterir. Bu nedenle, her yapı kişisel güçlü yönleri beslemeli, sorumlulukları uygun taraflarla paylaşmalı ve tutarlı faydalar elde etmek için bireysel yaratıcılığı teşvik etmelidir.