15 Matris Organizasyon Yapısının Avantajları ve Dezavantajları

İşyerinde bir matris organizasyon yapısı uygulandığında, birlikte çalışan çapraz işletmeler arası fonksiyonlar arası birimler vardır. Bir matris içinde, bir kişinin birden fazla süpervizörü olabilir çünkü iş sorumlulukları artık doğrusal değildir.

Örneğin pazarlamadan sorumlu biri, müşteri hizmetleri sorunlarından sorumlu olabilir, toplulukla irtibat kurabilir ve pazarlama sorumluluklarına ek olarak satış işlevlerini yerine getirebilir. Bu kişi, birkaç farklı süpervizör için birden fazla projeyi yönetebilir, ancak hiçbiri doğrudan yöneticiniz olamaz.

Bunlar, işyerinde matris organizasyon yapısına sahip olmanın avantaj ve dezavantajlarından bazılarıdır.

Matris organizasyon yapısının avantajlarının listesi

1. İşyerinde genel olarak daha az aksama süresi vardır.

Bir matris organizasyon yapısı uygulandığında, herkes herhangi bir günde daha meşgul kalır. İşçiler kendi silolarına hapsolmak yerine, talepler gerektirdiğinde bir konumdan diğerine geçebilirler. Bu, bir seferde bir proje yerine aynı anda birden fazla proje üzerinde çalıştığınız anlamına gelir. Çoklu görev belirli dezavantajlarla gelse de, ana iş sorumluluklarıyla yavaş bir iş günü varsa, işçilerin başparmaklarıyla oynamasına sahip olmayacaksınız.

2. Yapıda işverenler için daha fazla esneklik vardır.

Matris yapısını kullanırken, herhangi bir departmandan ilgili deneyime sahip birini seçebilirsiniz. Satışta pazarlama tecrübesi olan biri varsa ve pazarlama departmanının yardıma ihtiyacı varsa o kişi uzaklaştırılabilir. Matris içinde çok fazla esneklik var çünkü insanlar deneyimlerine ve güçlü yönlerine odaklanmak için her an her pozisyonda olabilirler. Ekip tabanlı bir yaklaşım yerine şirket tabanlı bir yaklaşım oluşturun.

3. İşyerinde daha fazla tutarlılık vardır.

Modern işyerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, işin eşit olmayan şekilde yayılmasıdır. Bir takım her zaman meşgulken diğeri meşgul olmadığında, ancak her iki takım da aynı maaşı alıyorsa, her zaman meşgul olan insanlar daha düşük moral yaşarlar. Ödevler için daha fazla seçeneğiniz olduğunda, iş yükünüz daha tutarlı hale gelir. İş atamaları hakkında daha az kafa karışıklığı var. İletişim sorunları yaşamamak için herkes aynı şekilde çalışmalıdır.

4. Para biriktirmek için fırsatlar var.

Bir organizasyonda üç departmanınız olduğunu düşünün. Her biri müşteri hizmetleri deneyimine küçük bir katkı sağlar. Hiyerarşik bir yapıda, şirket bu sorunları çözmek için her departman için bir tane olmak üzere üç çalışanı işe almaya karar verebilir. Bir matris organizasyon yapısıyla, uzmanlıkları üç departmanın tamamına aktarılabildiğinden, tüm departmanlardaki tüm müşteri hizmetleri deneyimi ihtiyaçlarından bir çalışan sorumlu olabilir. Bu, israfı azaltabileceği, tekrarları ortadan kaldırabileceği ve iş işlevlerini düzene sokabileceği için şirkete para tasarrufu sağlar.

5. Çalışan büyümesi için fırsatlar var.

Birçok şirketin karşılaştığı bir sorun, şirketin giriş seviyesi pozisyonlarında kuruluşun genel vizyon ve misyonuna ilişkin farkındalık eksikliğidir. Emir komuta zincirinde ne kadar düşük olursanız, 5 yıllık plana o kadar az dikkat edersiniz. Bu işçiler işlerini her gün yapıyorlar, hepsi bu. Bir matris organizasyon yapısı ile bu çalışanlar, şirketin farklı alanlarının nasıl çalıştığını görebilir ve bazı işlerin neden belirli bir şekilde tamamlandığını görmelerine olanak tanır.

6. İki tür yönetici pozisyonu mevcuttur.

Bir matris organizasyon yapısı içinde, iletişimi C-Suite’ten giriş seviyesi çalışanlara taşımak için kullanılan genellikle iki ayrı komuta zinciri vardır. Doğrudan raporlarını yönetmenin “geleneksel” sorumluluğuna sahip fonksiyonel yöneticiler vardır. Ardından, belirli görevleri geldikleri gibi tamamlama sorumluluğuna sahip proje yöneticileri vardır. Bu, yönetici rollerini sabit olmaktan ziyade akışkan hale getirir ve yöneticilerin liderlik güçlerini daha iyi şekillerde kullanmayı mümkün kılar.

7. Şirket içinde kullanılan daha az güç tanımı vardır.

Bir matris organizasyon yapısında, iki komuta zincirine sahip iki tür yönetici olmasına rağmen, bu iki “grup” arasındaki güç dengesi nadiren tanımlanır. Çalışanların görevlerini beklendiği gibi tamamlamasını sağlamak için birçok yöneticinin kendi ekiplerinde birlikte çalışması gerekir. Bilgi şeffaflığı, her yöneticinin belirli çalışanlarla neler olduğunu bilmesini sağlamanın tek yolu olduğundan, bu, silo kavramını işyerinden daha da uzaklaştırır.

8. Zaman içinde daha az organizasyonel bozulma alanı vardır.

Bir proje tamamlandığında, emekli işçiler ekiplerine çok az zorlukla yeniden katılabilirler. Ekip ve proje hatları arasında iletişimin gerçekleştiği varsayıldığında, organizasyon harekette çok az kesinti görüyor.

Matris Organizasyon Yapısının Dezavantajları Listesi

1. İşyerinde hala birçok çatışma olabilir.

Matris organizasyon yapısı işyerindeki çatışmayı azaltmaya çalışsa da, uygulandığında çok fazla drama yaratma eğilimindedir. Bir proje üzerinde çalışmak için başka bir departmandan kaynak alırsanız, yetersiz olduklarının söylendiğini hissedecek işçiler olacaktır. İşçiler, “düzenli” görevleri ile ebeveyn tarafından kendilerine verilen işler arasında parçalanmış hissedebilirler. Bu sorunların her ikisi de, zaman içinde işçiyi elde tutma sorunlarına yol açabilecek bir sadakat çatışması yaratır.

2. Hala kaynak tahsisi sorunları var.

Mükemmel bir dünyada, matris organizasyon yapısı her zaman en iyi insanları en çok ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirir. Gerçekte yöneticiler, uzmanlıklarının diğer ekiplere fayda sağlamasını önlemek için en iyi çalışanlarını sıkı bir çevre içinde tutar. Bu, başka projelerde çalışmak zorunda kalan kişilerin daha az beceri ve deneyime sahip olduğu ve sonuçta üretilen ürün veya hizmetlerin kalitesini düşürdüğü anlamına gelir.

3. İşyerinde hedeflerin yanlış hizalanması olabilir.

İki departman aynı şirket için çalışsa da, gerekli ölçümler rekabetçi olabilir. Bir işçi bir proje için bir departmandan diğerine transfer edildiğinde, kendi işinde mevcut hedeflerle rekabet eden bir işi tamamlaması istenebilir. Bu olduğunda, sonuç neredeyse her zaman sorumlulardan tutarsız bir mesajdır. Günün sonunda işçinin kafası karışır ve bu onun üretkenliğini azaltır.

4. Sorumlunun kim olduğu konusunda kafa karışıklığı olabilir.

Standart bir emir-komuta zincirinde, bir işçinin kendisine rapor vereceği doğrudan bir denetçisi olacaktır. Matris organizasyon yapısı ile, üzerinde çalışılan bir projeye atanabilecek her ek süpervizör için komuta zincirine “noktalı bir çizgi” eklenir. Bir çalışandan bilgi talep eden birden fazla süpervizör olduğunda, kimin sorumlu olduğunu bilmek kafa karıştırıcı olabilir. Daha da önemlisi, verilmesi gereken kararlar konusunda son sözün kime ait olduğunu bilmek zor olabilir.

5. Bu yapıda istekli çalışanlara ihtiyaç vardır.

Matris organizasyon yapısı kullanırken, iş görevlerinde çok boyutlu olmaya istekli çalışanlarınız olmalıdır. Her gün farklı bir şey yapabilmeyi sevmeleri gerekir. Ayrıca yaptıkları işten memnun ve şirkete tutkuyla bağlı çalışanlara da ihtiyacınız var. Günün sonunda, bu yapı ile insanlardan aynı ücrete daha fazlasını yapmalarını istiyorsunuz, yani eğer mevcut memnun işçi yoksa, çok fazla isyan olabilir.

6. Ara yetki kaybı olabilir.

Bir matris yapısında, giriş seviyesi ve orta yönetim pozisyonlarının önemi büyük ölçüde azalır. Bu yöneticiler ve süpervizörler, bir ekipten sorumlu olmak yerine projelerden sorumludur. Kendi doğrudan rapor ekiplerine sahip olabilirler, ancak bu kişiler herhangi bir zamanda başka görevlere atanabilirler. Yetkideki bu azalma, şirket içinde yalnızca üst düzey yöneticilerin “gerçek liderler” olarak görüldüğü anlamına gelir, ancak ortaya çıkan günlük sorunlarla ilgilenmesi istenen daha düşük yönetim seviyeleridir.

7. Kar topu etkisi olabilir.

Kimse mükemmel değildir. Kalite güvence protokolleri aracılığıyla, tamamlanan işlerde yapılması gereken düzeltmeler olabilir. Matriks organizasyon yapısında projeler üzerinde çalışan çeşitli departmanlardan birden fazla kişi olduğu için bu düzeltmelerin hemen yapılması gerekir. Değilse, dağıldıktan sonra bir proje ekibini bir araya getirmeye çalışmak son derece zor olabilir. Bu, müşterilerin geleceğini, yeteneklerini ve organizasyonlarını tehlikeye atıyor.

Matris organizasyon yapısının avantajları ve dezavantajları, tamamlanması gereken en önemli projelere kaynak transferini kolaylaştırır. Ayrıca, işçiler yaptıkları iş hakkında kimin bilgi alması gerektiğini bilemeyebileceklerinden işyerinde belirsizlik yaratırlar. Bu nedenle bu yapı içinde tutarlı bir şekilde net bir iletişim gereklidir. İletişim olmadan, olumsuzluklar, faydalardan daha ağır basar.