16 Kenya Kahve Endüstrisinin İstatistikleri, Eğilimleri ve Analizi

Kenya kahve endüstrisi, yılda iki hasat olduğu gerçeğinden yararlanıyor. “Sinek mahsul” olarak adlandırılan ilk mahsul, her yılın Eylül ve Aralık ayları arasında hasat edilir. Daha sonra ikinci mahsul veya “ana mahsul”, Mart ve Temmuz ayları arasında hasat edilir.

Kahve, ülke için önemli bir nakit mahsulüdür. Bu alanda faaliyet gösteren 700.000’den fazla çiftçi var ve yaklaşık 5 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı ekonomik fayda sağlıyor. Sektörün ulusal GSYİH’sine yılda yaklaşık 10 milyar şilin eklenir.

Kenya’da yetiştirilen kahvenin çoğu ihracat pazarına gidiyor. Ülkenin toplam ulusal nüfusunun sadece %3’ü yerel olarak yetiştirilen kahveyi düzenli olarak satın almaktadır. Kenya hükümeti, üreticilerin karlarını maksimize etmelerine yardımcı olmak için kahvelerini doğrudan uluslararası alıcılara satmalarına izin veriyor.

Çiftçiler, 1930’lardan beri faaliyette olan bir spot pazar olan Nairobi Kahve Borsası aracılığıyla da kahvelerini sözleşmeli olarak satabilirler.Ancak, herhangi bir doğrudan satış irtibatının Nairobi Kahve Otoritesi’ne kaydolması gerekir.Kenya Gıda ve Tarım.

Kenya kahve endüstrisinden önemli istatistikler

1. Kenya’da çiftçiler için şu anda 176 milyon kahve ağacı var. Bu ağaçlar ülkede toplam 112.000 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Diğer 2 milyon verimsiz ağaç da endüstrinin bir parçasıdır. (ABD Tarım Bakanlığı)

# 2. Arabica çekirdekleri, Kenya kahve endüstrisi tarafından bildirilen ana kahve kaynağıdır. Ülkenin çiftçileri her yıl yaklaşık 750.000 60 kg’lık torba kahve üretiyor. (ABD Tarım Bakanlığı)

# 3. Kenya da her yıl bazı kahve ürünleri ithal ediyor. 2015 yılında toplamda 20.000 torba çözünür ürün ithalatı yapılmıştır. (ABD Tarım Bakanlığı)

# 4. Almanya, Kenya kahve endüstrisi için ana ihracat hedefidir. 2016 yılında sektörün toplam hasadının %17’si, yani yaklaşık 7.500 ton ülkeye gitti. Amerika Birleşik Devletleri Kenya kahve pazarının %14’üne sahipken, onu Belçika (%11), İsveç (%10) ve Finlandiya (%6) takip ediyor. (ABD Tarım Bakanlığı)

# 5. Toplamda, endüstri her yıl yaklaşık 40.000 metrik ton kahve ürünü üretiyor. Üretim seviyelerini 48.000 mt’a çıkarmak için önlemler var. 1987’de endüstri 129.000 metrik ton kahve üretti. (Şinhua)

# 6. Kahve şu anda Kenya’nın mevcut dördüncü en büyük ihracat ürünüdür ve toplam tarımsal ihracatın %6’sını sağlar. (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü [FAO])

# 7. Kahve kooperatifleri, Kenya kahve endüstrisi için ağaç dikilen alanın %75’ini sağlıyor, ancak üretilen mahsulün sadece %54’ünü oluşturuyor. Performans açısından kooperatifler sektör içinde %28 paya sahiptir. (FAO)

# 8. Kenya kahve endüstrisi, yaklaşık 700.000 küçük üreticiyi destekleyen yaklaşık 3.300 büyük ölçekli üretici ile ikili bir üretim sistemine sahiptir. (FAO)

# 9. Kenya’da kahve yetiştiricileri ile çalışan acenteler, izin ve sertifika ücretlerine ek olarak herhangi bir satış sözleşmesi için %4 vergi ödemek zorundadır. Verginin %50’si Kahve Araştırma Vakfı’na gidiyor ve geri kalanı yerel kahve kurulu ve topluluk hükümetleri arasında bölünüyor. (FAO)

# 10. 1986’da Kenya, kahve pazarının %3.1’lik dünya payına sahipti. 2006 yılında Kenya kahve endüstrisinin küresel payı sadece %0,6 idi. (Standart dijital)

# 11. Dünya çapında her gün yaklaşık 2,25 milyar fincan kahve tüketiliyor. Kenya Arabica kahvesi mevcut en iyi kahvelerden biri olarak kabul edilir, bu nedenle her yıl ürünün %93’ü ihraç edilir. (Forbes)

# 12. Ortalama hasat sırasında, Kenya’daki küçük bir kahve üreticisi, yüksek kaliteli özel ürün olarak sınıflandırılmasına rağmen, kahvesi için uluslararası piyasa değerinin %35’inden azını kazanacaktır. (Forbes)

# 13. Nairobi Kahve Borsasında, Ibero Ltd., satılan tüm kahvelerin %16,5’ini temsil eden, sektördeki en büyük miktarda kahveyi satın aldı. Satın almalarının toplam değeri 28,6 milyon dolardı. Taylor Winch Ltd. mevcut kahvenin %16,2’sini satın alıyor, bunu C. Dorman Ltd. (%11,1), Kenyacof Ltd. (%9,8) ve Engelhart Commodities (%7,3) izliyor. (Kenya Kahve Tüccarları Derneği)

# 14. Kenya’da daha fazla Ruiru 11 kahve ağacı yetiştirmek için bir baskı var çünkü daha iyi dikim yoğunluğu sunuyor. Geleneksel kahve çeşitleri, hektar başına yaklaşık 1.300 ağaç gerektirir. Ruiru 11 ile çiftçiler hektar başına 3.300 ağaca ulaşabilir. (Kenya Kahve Tüccarları Derneği)

#onbeş. Kenya kahve endüstrisi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kahve tüketiminin gelirde %6 ve hacimde %4 artması nedeniyle ABD pazarını hedefliyor. (Kenya Kahve Tüccarları Derneği)

#on altı. Sektörün ürettiği bir poşet kahvenin tahmini ortalama fiyatı 200 dolar civarında. (Kenya Kahve Tüccarları Derneği)

Kenya kahve endüstrisi trendleri ve analizi

Kenya’nın kahve endüstrisi, küresel fırsatlarına zarar veren otuz yıllık bir düşüş gördü. Almanya’nın ihracatı, son 5 yılda elde edilen pazar gelirinin %22’sinden sadece %17’sine yükseldi. Toplam üretim üçte iki oranında azaldı. Ancak tüm bunlardan sonra bile, endüstrinin ekonomik ivmesi onu ülke için önde gelen bir nakit mahsulü haline getirmeye devam ediyor.

Üretim seviyelerini iyileştirmek için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ek doğrudan yabancı yatırım, sektörü de büyümeye teşvik edecektir. Ayrıca ülkenin batı kesiminde çiftçilerin masraflarını %30’a kadar azaltabilecek ağaç sulama planları da var.

Kahve tesislerinde bir iyileşme ve pazarda istikrar sağlanana kadar, bu endüstri için en olası sonuç düşük verimdir. Zararlılar, iklim değişikliği ve hastalıklar endüstriye yönelik başlıca tehditlerdir. Küçük çiftçiler bu değişiklikleri kabul etmeye istekliyse, Kenya kahve endüstrisi önümüzdeki 10 yıl içinde yeniden büyümeye başlamalı.

Aksi takdirde önemsizliğe kaymanız devam edebilir.