18 Gelir tablosunun avantajları ve dezavantajları

Gelir tablosu, bir kuruluş tarafından yayınlanan bir finansal tablodur. Amacı, belirli bir süre boyunca şirketin finansal performansı hakkında rapor vermektir. Çoğu gelir tablosu, her şirket tarafından kullanılan hesap dönemlerini yansıtır.

Gelir tablosu aracılığıyla değerlendirilen finansal performans, faaliyet ve faaliyet dışı faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve giderlerin bir özetini içerir. Bu rakamlar karşılaştırıldığında, incelenen dönemde net kar veya net zarar olup olmadığı görülecektir.

Her büyüklükteki şirket, gelir tablosunun hazırlanmasından yararlanabilir. Bir gelir tablosunun değerinden daha zahmetli olmasının bazı nedenleri de vardır. İşte gözden geçirilecek gelir tablolarının avantajları ve dezavantajları.

Gelir tablosunun avantajlarının listesi

1. Şirketin gelir bilgilerine bir bakış sunar.

Gelir tablosunun başlıca avantajlarından biri, sağlanan bilgilerin doğrudan kuruluşun geliri ile ilgili olmasıdır. Değerlendirme döneminde ortaya çıkan tüm gelir ve giderleri gözden geçiren kapsamlı bir belgedir. Vergiler, giderler ve faiz dahil olmak üzere operasyonların ötesine geçer. Şirketin tam gelir bilgilerini incelemek için daha iyi bir belge yoktur.

2. Yatırımcı analizine izin verir.

Gelir tablosu, bir şirketin belirli bir süre boyunca finansal olarak ne kadar sağlıklı olduğunu görmeyi kolaylaştırır. Net gelir veya hisse başına kazanç gibi bazı önemli rakamlar doğrudan belgede belirtilir ve yatırımcının ihtiyaç duyduğu araştırma miktarını azaltır. Hisse başına kazanç veya net kar daha yüksek olduğunda, şirket sağlıklı bir eğilim içindedir. Değilse, nedenine ilişkin bazı yargılar oluşturabilirsiniz.

3. Şirketin performansını takip etmenin bir yoludur.

Gelir tablosunun nihayetinde sağladığı şey, genel alt satıra bir bakıştır. Kar gösteren bir şirket genellikle doğru bir şey yapar. Değilse, yanlış bir şey yapıyor olabilirler. Uzun dönemli gelir tablolarını incelediğinizde şirketin genel performansını takip etmeye başlayabilirsiniz. Karşılaştırılan birden çok ifade, eğilimleri belirleyebileceği ve verileri etkileyebilecek tek seferlik ücretleri ortadan kaldırabileceği için bu belgenin bazı dezavantajlarını ortadan kaldıracaktır.

4. Bir tahmin aracı olarak kullanılabilir.

Gelir tablosu, gelecekteki hesap dönemlerinin tahmini için temel oluşturur. Bu tahminler, şirket için neyin değerlendirildiğine bağlı olarak 12 aya, 5 yıla ve hatta 10 yıla kadar uzatılabilen bütçeler oluşturmak için kullanılır. Bu tablolar, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları tahmin etmek için kullanılır ve şirketin gelir tablosunun olası olduğunu gösterdiği durumlar için bir yanıt planı geliştirmesine olanak tanır. Bu, çok ciddileşmeden önce bir sorunla başa çıkmayı kolaylaştırır.

5. Vergi beyannamesi sorumluluklarınızı çok daha kolay hale getirebilirsiniz.

Bu fayda esas olarak şahıs şirketleri, genel ortaklıklar ve bazı KOBİ’ler için geçerlidir. Kişisel gelir vergilerinizle işletme gelirinizi bildirdiğinizde gelir tablosu oldukça faydalı bir belgedir. Vergilerinizde tamamlamanız gereken satır öğeleri için gerekli bilgileri sağlar. Her bir gelir veya gider satırını toplamak yerine, size bu bilgiyi veren bir raporunuz zaten var. Boşlukları doldurun ve tavsiye edilirse dosyalamanızın bir parçası olarak gelir tablosunu ekleyin.

6. İki yaygın biçimde yayınlanabilir.

Şirketlerin bugün sıklıkla yayınladığı iki tür gelir tablosu vardır. Birincisi, en yaygın olan tek aşamalı gelir tablosudur. Tek adımlı format düzeni, gelirinizi, giderlerinizi ve gelir hesaplamalarınızı net bir şekilde görüntüler. Çok adımlı gelir tablosunda, kalemler hesaplamaları ile farklı şekilde görünür ve sonuçta daha zor okunması pahasına gözden geçirene daha fazla veri sağlar.

7. Borç verenlerin gelecekteki finansman fırsatları için kullandıkları bir araçtır.

Gelir tablosu, borç verenlerin incelemek istediği finansal tablolardan biridir. Bir proje için dış finansman bulmanız gerekiyorsa, bu beyan borç verenlere genel mali sağlığınıza bir bakış sağlayacaktır. Ayrıca bir risk profili geliştirmek için işletmenin finansal eğilimlerine bakmak isteyeceklerdir. Tutarlı net gelir artışı ve artmaya devam eden kazançlar gösterebilirseniz, muhtemelen daha düşük faiz oranlı bir kredi ürünü alırsınız. Aksi takdirde, yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalırsınız veya finansman tamamen reddedilir.

8. Belirli bütçe alanlarının başarısını veya başarısızlığını ölçün.

Gelir tablosu, bir şirketin genel sağlığını ölçmek için yararlı bir araçtır. Ayrıca şirketteki belirli departmanların genel sağlık durumunu belirlemek için de kullanılabilir. Belirli bütçe satırlarının ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek için bu mali belgedeki bilgileri kullanabilirsiniz. Bu bilgi size belirli durumlara yanıt geliştirme veya bir değerlendirme döneminde daha iyi kazanımlar elde edildiğinde ilerleme fırsatı verir.

9. Potansiyel rekabet avantajlarını belirlemenizi sağlar.

Çoğu şirket, bir yerde bulabileceğiniz bir gelir tablosu oluşturur. Halka açık şirketlerin genellikle bu bilgileri ifşa etmesi gerekir. Özel şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle bu verileri ilgili taraflara veya ilgili taraflara ifşa edecektir. Rakip bir kuruluştan bir başkasıyla gelir tablosunu inceleyebildiğinizde, gelecekteki gelirin oluşturulabileceği potansiyel rekabet avantajlarını belirlemek mümkündür. Ayrıca, rekabetinizin nerede işinizden daha iyi performans gösterdiğini belirleyebilir, daha rekabetçi olmak için kaynakları transfer etmenize veya diğer alanlarda kârlı olmak için farklı yollar aramanıza olanak tanır.

10. Nakit akışlarınıza genel bir bakış sunabilirsiniz.

Küçük bir işletme olduğunuzda, nakit akışlarınız sahip olduğunuz varlıklardan veya elde edebileceğiniz kârlardan daha önemli olabilir. Gelir tablosunda bir kerelik büyük ücretleri işlemek için gerekli olan derin ceplere sahip değilsiniz. Nereden nakit aldığınıza ve işinizden nereye ayrıldığına bakarak kaynaklarınızı nasıl kullandığınızı daha iyi görebilirsiniz. Bu, ayarlamalar yapmayı, maliyetleri düşürmeyi ve nihayetinde gelecek için nakite erişimden tasarruf etmeyi mümkün kılar.

Gelir tablosunun dezavantajlarının listesi

1. Şirketin değerini yanlış tanıtabilirsiniz.

Gelir tabloları, alacak hesaplarından borçlu olunan parayı da içerir. Bunlar henüz alınmamış fonlardır. Ayrıca, ödenmemiş olsalar bile, borçları gider olarak içerecektir. Tek seferlik büyük bir harcama veya bir seferlik gelir artışı olduğunda, gelir seviyeleri normalde olacağı yerden keskin bir şekilde yükselir veya düşer. Bu, inceleme döneminde bir şirketin başarısını veya düşük performansını yanlış tanıtmayı kolaylaştırır.

2. Başarıyı belirlemek için gelir dışındaki faktörleri değerlendirmez.

Gelir tablosu sadece faaliyetlerin gelir sonuçlarını analiz eder. Şirketin müşterilerinden nasıl satış yaptığına bakmıyorsunuz. Bölgedeki benzer işletmelere ödenen ücretlerin nasıl karşılaştırıldığını incelemez. Gelir tablosunda sunulan verilere yansımayan, bir şirketin itibarını iyileştirebilecek veya zedeleyebilecek birçok uygulama bulunmaktadır.

3. Çok sık oluşturulan bir rapordur.

Bazı şirketler yılda sadece bir kez gelir tablosu hazırlasa da, üç ayda bir gelir tablosu çok yaygındır. Bazı şirketler her ay gelir tablosu hazırlar. Günümüzde her büyüklükteki işletmeye sunulan birçok yazılım seçeneği ve bilgisayarlı muhasebe sistemleri sayesinde, bir gelir tablosu bilgileri gerçek zamanlı olarak raporlayabilir. Küçük zaman blokları analiz edilirse, bakılacak yeterince büyük bir veri örneği olmadığı için bilgiler yanıltıcı olabilir.

4. Gerçek maliyetleri rapor edemez.

Varlıklar bir bilançoda tutulduğunda, faydalı ömürleri boyunca amortismana tabi tutulur. Motley Fool, Microsoft’un bilgisayar ekipmanı amortismanı örneğini kullanır. Microsoft çalışanları için 24 ayda amortismana tabi 100 milyon dolarlık bilgisayar ekipmanı satın alınırsa, önümüzdeki iki yıl boyunca gelir tablosundan 50 milyon dolar tahsil edilecektir. Gerçekte, ekipmanın ömrü 24 aydan fazla olacaktır, bu da gelir tablosundaki amortisman giderlerinin her zaman yapılan maliyetlerin gerçek bir yansıması olmadığı anlamına gelir.

5. Gerçeklerden ziyade çok sayıda varsayımla doldurulabilir.

Gelir tablosunu, işletmenin sağlığını ölçmek için kullanılabilecek finansal gerçeklerin bir listesi olarak düşünmeyi seviyoruz. Bazı şirketler için bu mutlak gerçektir. Sonra bir dizi beklenen getiri bildiren Walmart gibi şirketler var. Alıcılar beklenenden daha fazla veya daha az ürün iade ederse, şirketin gerçek net geliri, gerçekte bildirilenden çok daha yüksek veya daha düşük olabilir.

6. Hazırlamak ve tüketmek için hala zaman gerekiyor.

Yazılım sizin için anında gelir tablosu oluşturabilse bile bu tablonun hazırlanması zaman alır. Rakamların ilk etapta raporu oluşturmak için yazılımda uygulanması gerekir. Makbuzların taranması gerekebilir. Rapora belirli kalemleri dahil etmek için gelir tablosunu istemeniz gerekebilir. Her kategori gelire göre ayrıldığından, doğruluğu ve faydaları belirlemek için rapor verilerini analiz etmek de zaman alır.

7. Size karşı kullanılabilecek bilgiler sağlayın.

Rekabet avantajı arayan tek kişi siz değilsiniz. Tıpkı yakın bir rakibinizin gelir tablosunu incelemeye çalıştığınız gibi, o da sizin ürettiğinizi gözden geçirmeye çalışıyor olabilir. Açıkladığınız verileri, verilerinizi kullandığınız şekilde kullanabilirler. Bu, bir rakip sizin tarafınızdan henüz fark etmediğiniz potansiyel bir fırsatı fark ederse, gelir tablosundaki bilgilerin bazen aleyhinize kullanılabileceği anlamına gelir.

8. Her zaman faydalı bilgiler sağlamayabilir.

Gelir tablosundaki bilgiler genellikle bir şekilde yararlı olsa da, çok küçük işletmeler bu finansal belgeyi düzenli olarak hazırlamaya pek ihtiyaç duymayabilir. Geliriniz temel bir kaynaktan geliyorsa ve sabit bir maliyeti olan 1 ila 3 temel gideriniz varsa, finansal resminiz çok öngörülebilir. Bu belgeyi üretmenin tek faydası, başkalarına belgenin uzun vadeli tutarlılığına bir bakış sunmak olacaktır. İşinize yeni başlıyorsanız, bunu bile sağlayamayabilirsiniz.

Gelir tablosunun avantajları ve dezavantajları, bir kuruluşun finansal sağlığına bir bakış sağlar. Bu belge işin tüm yönlerini kapsamasa da, tüm bütçe kalemlerini kapsar. Bu nedenle bu kadar kullanışlı bir araçtır, ancak etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için diğer değerlendirme belgeleriyle birlikte kullanılmalıdır.