19 Avrupa ısıtma endüstrisindeki istatistikler ve eğilimler

Avrupa ısıtma endüstrisi, modern evler için verimli ısıtma sistemleri üreten lider şirketleri çekmek için tasarlanmıştır. Bu endüstri, ısı pompaları, yakıt hücreleri, kazanlar ve güneş enerjisi sistemleri gibi ürünler yaratarak her bütçeye ve ihtiyaca uygun çözümler geliştirmeye yardımcı olur.

Avrupa genelindeki ısıtma sistemleri, bölgesel ihtiyaçlardan güçlü bir şekilde etkilenir. Bazı ülkelerde, ana ısıtma sistemi, ana yakıt olarak doğal gaz kullanan yerel kazanlar tarafından yapılır. Diğerleri bölgesel ısıtma sistemlerini kullanır. Daha sıcak bölgelerde, alan ısıtma en popüler seçenek olma eğilimindedir.

Bu, endüstrinin müşterileri için karşılaması gereken, karmaşık ve dengeyi sağlamak için birçok kuruluşun çabasını gerektiren farklı ihtiyaçlardan oluşan bir ağ oluşturur.

Avrupa Isı Endüstrisi Birliği, Avrupa Kazan Derneği, Avrupa Brülör Komitesi ve Avrupa Anlık Gaz Şofben ve Kazan Üreticileri Birliği’nin kurulduğu 2002 yılının Haziran ayında kurulmuştur. Bu derneklerin tarihi 1960’lara kadar uzanmaktadır.

Avrupa ısıtma endüstrisinden önemli istatistikler

# 1. Avrupa ısıtma endüstrisi şu anda kıta genelinde 120.000’den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Üretilen ürünlerin enerji verimliliğini artırmak için her yıl 700 milyon Euro’dan fazla yatırım yapılıyor. (Avrupa Isıtma Endüstrisi Birliği)

# 2. 2013’te Avrupa, dünya su ısıtma pazarının %11’iydi. Bu rakam, Kuzey Amerika’da görülen davalarla tutarlı. Su ısıtma pazarında %28’lik paya sahip olan Çin ve Brezilya, toplam 98,6 milyon adet tüketimde başı çekiyor. (Uluslararası Enerji Derneği)

# 3. Su ısıtma pazarının %44’ü elektrikli depolamadan oluşmaktadır. Pazarın bir diğer %34’ü de kombine kazanlar aracılığıyla ısı üretmektedir. Toplam pazarın sadece %16’sı hazır ürünler kullanıyor. (Uluslararası Enerji Derneği)

# 4. 2017 yılında yerli akaryakıt ve gaz kazanı satışlarının %92’si yoğuşmalı kazanlara yönelikti. 2012 yılında satılan kazanların sadece %70’i yoğuşmalı kazanlardı. Bu tamamen Avrupa eğilimidir. 2017 yılında Avrupa dışındaki kazan satışlarının sadece %15’i yoğuşmalı kazanlardı. (Uluslararası Enerji Derneği)

# 5. Almanya, 2013 yılında 8.700 adet satarak küçük kojenerasyon yakıt hücrelerinin satışında Avrupa’ya öncülük etti. Bu, bir önceki yıla göre %20’lik bir artıştı. Sadece Japonya, 2013’te Almanya’dan 9.900 ile daha fazla birim satıldığını gördü. (Uluslararası Enerji Birliği)

# 6. Avrupa Isıtma Endüstrisi Birliği, sıcak su ve ısı üretimi için Avrupa pazarının %90’ını temsil etmektedir. Ayrıca hidronik ısı pompası pazarının %75’inden sorumludurlar. (Avrupa Isıtma Endüstrisi Birliği)

# 7. Güneş enerjisi satışları 2013’te %6,4 düştü. En büyük düşüş, %23 düşüş kaydeden fotovoltaik segmentinden geldi. Aynı zamanda, ısı pompaları satışlarında %2, gaz veya akaryakıt kazanlarının satışlarında ise %4 düşüş yaşadı. (Avrupa Solar Termal Endüstrisi Federasyonu)

# 8. 2013 yılında ısıtma sektörü satışlarında düşüş olurken, toplam kurulu güçte %7,7’lik bir artış oldu. (Avrupa Solar Termal Endüstrisi Federasyonu)

# 9. Almanya, Avrupa’daki toplam kurulu güneş enerjisiyle ısıtma kapasitesinin yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. 2012 yılında toplam satışlarda %9,4’lük bir düşüş yaşanmasına rağmen, pazar bir önceki yıla göre toplam kapasitede %11’lik bir artış yaşadı. (Avrupa Solar Termal Endüstrisi Federasyonu)

# 10. 2016 itibariyle Avrupa’da kurulu toplam 9,5 milyon ısı pompası ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitelerin yaklaşık 988.000’i 2016 yılında kurulmuş olup, bir önceki yıla göre %11’lik bir artış anlamına gelmektedir. (Uluslararası Enerji Derneği)

# 11. Hava / hava ısı pompaları, hava / su ısı pompaları ve ardından toprak tabanlı ısı pompaları ile Avrupa’da en çok satılan tiptir. 2016 yılında 100.000’den az kara tabanlı ısı pompası satıldı (European Heat Pump Association).

# 12. 2016 yılında tarihte ilk kez 125.000 adet kullanım sıcak suyu satışı gerçekleşti. 2007 yılında bu ünitelerden sadece 14.000 adet Avrupa’da satıldı. (Avrupa Isı Pompası Birliği)

# 13. Fransa, Avrupa’da satılan toplam ünitelerin 220.000’ini oluşturan ısı pompaları için en büyük pazardır. İtalya 181.000 adet satarak ikinci oldu. (Avrupa Isı Pompası Birliği)

# 14. 1000 hane başına kişi başına düşen ısı pompası satışı açısından, Norveç Avrupa’daki ana pazardır. Norveç’te her 1000 haneye 33,2 satış düşmektedir. (Avrupa Isı Pompası Birliği)

#onbeş. Isı pompaları Avrupa’da yaklaşık 54.000 iş sağlıyor. Bu işlerin %54’ü endüstrinin imalat bölümünde yer almaktadır. İş fırsatlarının %30’u da ısı pompası kurulum siparişlerinden geliyor. (Avrupa Isı Pompası Birliği)

#on altı. 2016 yılında 9,3 milyon ısı pompası ve 6,5 milyon kazan montajı yapılmıştır. (Avrupa Isı Pompası Birliği)

# 17. Avrupa’da bulunan enerji talebinin %51’i ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Bu enerji tüketiminin en büyük bölümünü %26’lık pay ile alan ısıtma oluşturmaktadır. (Avrupa Isı Pompası Birliği)

# 18. Konut kazanı pazarının 2024 yılına kadar yıllık 10 milyon ünite kurulumunu aşması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleştirildiği takdirde, Avrupa ısıtma endüstrisi için 6 milyar dolar değerinde bir pazar yaratacaktır. (Küresel Pazar Görünümü)

# 19. Endüstriyel kazan sektörü, Avrupa’da ısıtma sektörünün her yıl gerçekleştirdiği toplam B2B satışlarının %10’unu oluşturmaktadır. (Küresel Pazar Görünümü)

Avrupa ısıtma endüstrisinin eğilimleri ve analizi

Dünyanın dört bir yanındaki ısıtma endüstrileri şu anda bir geçiş halinde. Konforlu iç ortamlar yaratmak için hala kazanlar ve ısı pompaları gibi geleneksel ısıtma türlerini kullanma yönünde bir baskı var. Daha çevre dostu bir endüstri yaratmak için güneş enerjisi ürünleri gibi daha fazla yenilenebilir ısıtma kaynağı kullanmak için eşzamanlı bir baskı var.

Isıtma ürünleri daha verimli hale geldikçe ve daha uzun süre dayandıkça, satış rakamlarının yakın gelecekte düşmeye devam etmesi muhtemeldir. Aynı zamanda, kurulu kapasiteyi artırma eğilimi de devam edecektir. Bu, Avrupa’daki en büyük büyüme potansiyelinin yeni inşaatlardan geldiği anlamına geliyor.

Birçok Avrupa ülkesi, ısıtma endüstrisini fosil yakıtlardan uzaklaştırmak için 2022, 2025 ve 2030 için belirlenmiş hedeflere sahiptir. İngiltere, 2050 yılına kadar emisyonları %80 oranında azaltma hedefi belirlemiştir. Almanya, yıl sonuna kadar enerji verimliliği seviyelerini %20 artırma ve sera gazı emisyonlarını %20 azaltma hedefleri belirlemiştir.2022.

Talep seviyeleri mevcut olmaya devam edecek olsa da, Avrupa ısıtma endüstrisinde hala karşılaşılacak birçok zorluk olacaktır. Gelir artışı zor olabilir. Ancak, tüketici memnuniyetindeki büyümenin artmaya devam etmesi çok muhtemeldir.