19 Çin Süt Ürünleri Endüstrisi İstatistikleri, Eğilimleri ve Analizi

Süt ürünleri, Çin mutfağı düşünüldüğünde genellikle ilk akla gelen şey değildir. Süt üretimi her zaman Çin ile ilişkilendirilmese de endüstri, dünyanın en büyük ikinci süt ve süt tüketicisi ve aynı zamanda üçüncü en büyük süt ürünleri üreticisidir.

Çin’de bir süt endüstrisinin varlığının kanıtı 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Bununla birlikte, endüstri, Batı sığır ırklarının Çin’e tanıtıldığı 1900 yılında resmileşmeye başladı. Holstein inekleri, ülkenin yerli sarı ineklerine göre sütle 4 kata kadar daha verimliydi ve yerel çiftçiler için daha yüksek düzeyde yatırım sağladı.

Çin’de bir hükümet ayaklanması olduğunda, 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması ve ardından gelen kültürel devrimle birlikte, süt ve süt ürünlerinde yatırım ve geliştirme devam ediyor.

Çin’in süt endüstrisinden ilginç istatistikler

1. 2016’da Çin’in süt üretiminde 8,5 milyon büyükbaş hayvanı vardı. Ulusal sürü 38 milyon ton süt ürünü üretebildi. (ABD Tarım Bakanlığı [USDA])

# 2. Çin’de faaliyet gösteren süt çiftliklerinin %50’sinden fazlası 2016 yılında zararla çalıştı. Çin süt endüstrisi tarafından üretilen sıvı sütün %70’e kadarı büyük ölçekli süt çiftliklerinden geliyor. (USDA)

Çin Süt Endüstrisi İstatistikleri

# 3. 2016 yılında, tahminler, Çin’deki toplam süt sürüsü popülasyonunun, küçük çiftliklerin kapanması ve sürülerini katleden büyük operasyonlar nedeniyle %10’a kadar düştüğünü gösteriyor. (USDA)

# 4. Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği birlikte her yıl Çin’in süt ürünleri endüstrisinin yarattığı ithalatın %97’sini oluşturuyor. (USDA)

# 5. Çin’de kişi başına süt ürünlerinin yurt içi tüketimi, uluslararası standartlara göre çok daha düşüktür. Çin’deki ortalama bir kişi, her yıl dünya standardının yaklaşık %30’u olan yaklaşık 33 kg süt ürünü tüketmektedir. (USDA)

# 6. 2017 yılında Avrupa Birliği’ne 900.000 tona yakın sıvı süt ithalatı gerçekleşmiş ve Çin’deki süt endüstrisi için %38’lik bir artış sağlanmıştır. (USDA)

# 7. Amerika Birleşik Devletleri, her yıl Çin’de süt endüstrisi tarafından üretilen toplam pazar payının %1’inden daha azını ithal etmektedir. Bu soruna iki faktör neden oluyor: ABD’deki yeni gıda güvenliği düzenlemeleri ve Çin’de tamamlanması birkaç yıl sürebilen kayıt düzenlemeleri. (USDA)

# 8. 2017’de Çin süt ürünleri endüstrisinde çalışan 611 operatör vardı ve toplam 359 milyar CNY satış gerçekleştirdi. Kâr 24.48 milyar CNY’ye ulaştı. Satışlar %6,7 artarken, karlar %3,2 düştü. (24H aralığı)

# 9. Sektörle birlikte faaliyet gösteren 110 firma resmi olarak “karsız” ilan edildi. Artan kayıpların nedenleri arasında daha yüksek beyaz şeker maliyetleri, daha yüksek navlun maliyetleri ve daha yüksek hacimli ucuz ithal süt ürünleri sayılabilir. (24H aralığı)

# 10. 2017 yılında sektör, 1,21 milyon ton süt tozu ile birlikte yaklaşık 2,43 milyon ton katı süt ürünü üretti. (24H aralığı)

Çin İnek Sütü Endüstrisi İstatistikleri

# 11. Sektörün ana süt bölgelerinin bir parçası olmayan Jiangsu, Sichuan ve Hubei dahil Çin’de sadece 9 il, 2017 yılında 1 milyon tondan fazla sıvı süt üretimi gerçekleştirebildi (Reach24H).

# 12. 2017 yılında Çin’e 2,4 milyon tondan fazla süt ve süt ürünü ithal edildi ve bu, bir önceki yıla göre %13,4’lük bir artışı temsil ediyor. Toplam ithalat değeri 8.540 milyon dolara ulaştı. (24H aralığı)

# 13. Çin süt endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ithal peynir altı suyu tozunun %50’den fazlası Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi. Çin’e getirilen ithal peynirin yarısından fazlası Yeni Zelanda menşeli. (24H aralığı)

# 14. 2017 yılında Çin süt endüstrisinden süt ürünlerinin çiftlik içi fiyatı 45.68 idi. 49,45 olan 2014 yılından bu yana her yıl azalmaktadır. (ULUSAL STANDARTLAR OFİSİ)

#onbeş. Çin’de süt endüstrisini destekleyen sığır sürülerinin %47’si 100 baş veya daha küçük çiftliklere tekabül etmektedir. Endüstrinin yaklaşık %19’u 1000 veya daha fazla büyükbaş hayvana sahip süt çiftlikleri tarafından desteklenmektedir. (İstatist)

#on altı. Sektördeki en yüksek büyüme seviyeleri, 100 ila 499 büyükbaş hayvan bulunduran çiftliklerden gelmektedir. 2009 yılında, bu büyüklükteki çiftlikler Çin’deki süt endüstrisinin %13’ünü oluşturuyordu. 2018’de sürülerin %24’ünü oluşturdular. (İstatist)

# 17. 2014 yılında Çin’de 46,7 milyar dolar değerinde süt ürünleri satıldı. (İstatist)

# 18. Gelişmiş dünyada, süt ürünlerinin perakende fiyatı, çiftlikteki mevcut fiyattan %200’e kadar daha yüksektir. Çin’de perakende satış fiyatı, çiftlik kapısı gururundan %500’e kadar daha yüksektir. (NZX Grubu)

# 19. Süt ürünleri ithalatında süt tozu, peynir ve peynir altı suyu ithalatının payı 1995 yılında %7,5 iken 2000 yılında %15’e yükselmiştir. 2014 yılında %22’ye ulaşmıştır. (Vermont Üniversitesi)

İthal Edilen Ülkelere Göre Çin Süt Endüstrisi İstatistikleri

Çin süt endüstrisi trendleri ve analizi

2008 yılında Çin’deki süt endüstrisi, tedarik zincirinde melamin bulunması nedeniyle 6 çocuğun ölümüyle büyük bir darbe aldı. Binlerce kişi daha hastalandı. Tarım Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan değişiklikler, yeni yönetmelik ve denetimler, iç tüketimin 2008 öncesi seviyelerine dönmesini sağlamıştır.

Çin’de süt ürünleri tüketimi hızla artıyor ve bu da onu yerel üreticiler için dinamik bir pazar haline getiriyor. Ucuz süt ürünleri arzusu, yerel üreticilere meydan okuyan bir ithal süt ürünleri akışı da yarattı. İthalatın birçok alanda yerli süt ürünlerine göre daha ucuz olması sektörde sıkıntılara neden oldu.

Çin süt endüstrisinde bulunabilecek başarı alanları var. Ulusal şirketler içilebilir süt ürünleri, uzun ömürlü yoğurt ve taze ürünler pazarında çoğunluk hissesine sahiptir.

En az 2025 yılına kadar beklenti, Çin’de tüketilen süt ürünlerinin yaklaşık %75’inin yerel kaynaklardan gelmeye devam edeceği yönünde. Avrupa Birliği ve Yeni Zelanda, Avustralya’nın da küçük bir rol oynamasıyla, endüstrinin ihracat pazarlarına hakim olmaya devam edecek.

Süt büyük ölçekte üretildiğinde, sektör fiyat avantajlarından yararlanmak için küçük üreticilerden uzaklaşmaya devam edecek. İthalat gerekli olmaya devam edecek. Ancak, büyüme hala çok mümkündür.