19 Demokratik Liderlik Tarzının Avantaj ve Dezavantajları

Paylaşılan liderlik veya katılımcı liderlik olarak da bilinen demokratik liderlik tarzı, ekip üyelerini karar vermede sorumluluk almaya teşvik eder. Şirketlerden eğitim tesislerine ve devlet pozisyonlarına kadar herhangi bir sektördeki herhangi bir lider tarafından kullanılabilecek bir liderlik tarzıdır.

Demokratik liderlik tarzının ayırt edici özelliği, herkesin katılmaya teşvik edilmesidir. Fikirler özgürce ve yargılamadan sunulur. Amaç, herkes için neyin en iyi olduğuna karar vermek için tek bir kişiye güvenmek yerine, bir ekibin çeşitliliğinden yararlanmak ve tüm fikirleri tartışmaktır.

İşte üzerinde düşünülmesi gereken demokratik bir liderlik tarzının en büyük avantajları ve dezavantajları.

Demokratik liderlik tarzının avantajlarının listesi

1. Karmaşık bir sorunu çözmeye çalışırken işe yarar.

Liderler sorunları nasıl çözeceklerini bilirler ancak tüm sorunları çözemeyebilirler. Bilgi tabanınız kendi eğitiminiz ve deneyiminizle sınırlıdır. Demokratik liderlik tarzı, liderlerin, karşılaştıkları sorunları kabul eden açık iletişim hatları oluşturmak için fikir birliğine dayalı olarak ekipleriyle birlikte çalışmasına olanak tanır. Herkesin kendi eğitim ve deneyimini kullanarak bir çözüm üzerinde çalışmasına izin vererek, yenilikçilik desteklenir ve karmaşık ve kritik kaygıların ele alınmasını mümkün kılar.

2. Yaratıcılığı teşvik edin.

Demokratik liderlik tarzı daha çok uygulamalı bir yaklaşımdır. Durumu mikro yönetmek yerine, liderler bu stili bireyselleştirilmiş yaratıcılığı teşvik etmek için kullanırlar. Birçok ekip için bu, daha yüksek düzeyde üretkenlik ve anlayışlı katkılar sağlar çünkü her ekip üyesi, herkese fayda sağlamak için güçlü yönlerini kullanmaya teşvik edilir. Görevleri tamamlamak veya sorunları çözmek için geleneksel yöntemlere güvenmek yerine “kutunun dışında” düşünmek için daha fazla fırsatı teşvik eder. Ayrıca çalışanların kendi performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olacak bir plan geliştirmelerine olanak tanır.

3. Ekip ilişkilerini güçlendirin.

Demokratik liderlik tarzını uygulayan bir liderle çalışan insanlar, diğer liderlik tarzlarını kullanan liderlere kıyasla, birbirleriyle daha yakın ve daha destekleyici bağlar kurma eğilimindedir. Ekip üyeleri doğal olarak birbirlerine bağlıdırlar çünkü fikirleri ve geri bildirimleri herkes için önemlidir. Bu, gönüllü işbirliğini teşvik eden bir liderlik tarzıdır, ancak yine de birisinin isterse arka planda oturmasına izin verir. Herkes kendi fikrini paylaşma ve herkes için olumlu bir etki yaratma fırsatına sahiptir.

4. Herkesin uygulayabileceği bir liderlik tarzıdır.

Herhangi bir sektördeki herhangi bir lider, demokratik liderlik tarzını uygulama fırsatına sahiptir. Bu tarzı doğal olarak kullanmayan liderler bile, zaman içinde bakış açılarını değiştirmek için tekniklerini kullanmaya başlayabilir. Takım üyeleri bu liderlik tarzını tercih etme eğilimindedir çünkü bu onlara kendilerini organizasyonun değerli bir üyesi gibi hissettirir. Konsensüs içgüdülerine aykırıysa, bazı liderler için bu tarzı kabul etmek zor olabilir, ancak çoğu zaman demokratik liderlik tarzının faydaları, olumsuzlarından çok daha ağır basar.

5. İşyerinde dürüstlüğü teşvik edin.

Demokratik liderlik tarzı, onu kullanan lider dürüst olmadıkça çalışmaz. Liderler, kararların ve geri bildirimlerin gerçek bilgilere dayandığından emin olmak için durumu doğru bir şekilde iletebilmelidir. Liderler son sözü söylese bile, bu tarz için gereken dürüstlük, her lideri eşit düzeyde tartışma için fikirlerini paylaşmaya zorlar. Açık ve dürüst kalarak liderler, ekip üyelerini aynı özelliklere sahip olmaya teşvik eder.

6. İş memnuniyetini artırın.

Ekip üyeleri, ekibe liderlik etmede eşit bir role sahip olduklarını hissettiklerinde, bu sorumlulukla birlikte gelen bir yetkilendirme duygusu vardır. İşyerinde yetkilendirme olduğunda, doğal olarak daha yüksek bir iş tatmini oranı vardır. Demokratik liderlik tarzı, çalışanları bir makineden veya “sıcak bir beden”den daha fazlası olmaya teşvik eder. İnsanların gerçekten organizasyonun önemli bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlar.

7. Daha güçlü katılım düzeylerini teşvik edin.

Ortalama bir çalışan için, bir uygulama veya görev konusunda tutkulu değilseniz, taahhüt seviyeniz minimum olacaktır. Görev üzerinde sahiplik sahibi değiller, bu yüzden ellerinden gelenin en iyisini yapmak için hiçbir bağlantıları yok. Çalışanlar katkılarının ciddiye alındığını ve önemli olduğunu hissettiklerinde, gereken görevde daha fazla sahiplenme olduğu için daha güçlü bağlılık seviyeleri ortaya çıkar. İnsanlara yaratıcı olma fırsatı verilirse, elde edilebilecek sonuçlara yatırım yapılır.

8. Takım farkındalığını artırın.

Yaratıcı süreç için farklı görüşler ve fikirler önemlidir. Ayrıca ekibin genel bilgi tabanı için de önemlidirler. Belirli bir ekipteki farklı kişiler bir konuda uzmandır. Bir kişi yazar olabilir. Bir diğeri grafik tasarımcı olabilir. Her kişiye kişisel deneyimlerini sohbete katkıda bulunma fırsatı vererek, herkese bilgi tabanlarını genişletme fırsatı vermiş olursunuz. Bu da karar verme sürecinde daha fazla rekabet yaratır.

9. Gelecek için daha güçlü bir vizyon oluşturun.

Demokratik liderlik tarzında grubun kararına veya liderin kararına katılmayan ekip üyeleri her zaman olacaktır. Bununla birlikte, aynı fikirde olmayanlar konuşmanın bir parçası olduklarından, alınan kararların arkasındaki mantığı anlamaları için daha büyük bir şans var. Bu muhalefet, aynı zamanda, bu liderlik tarzını kullanan her takım veya organizasyonun geleceği için daha güçlü bir vizyon oluşturur. Herkesi nihai hedefe daha fazla bağlı olmaya teşvik edin.

Demokratik Liderlik Tarzının Dezavantajları Listesi

1. Olumsuz duygular yaratabilirsiniz.

Demokratik liderlik tarzı, fikirleri, bakış açılarını ve deneyimleri talep eder. Ayrıca, güçlü yaratıcı yeteneklere sahip olan ve olmayan ekip üyelerini vurgulayacaktır. Bir ekip üyesi fikirlerini sürekli olarak uyguluyorsa, diğer ekip üyeleri liderlik tarzına kızabilir. Fikirlerine değer verilmediğini hissettirir, bu da sonunda sürece katılmayı bırakmalarına neden olur. Bu olumsuz duygular kontrol altına alınmadıkça, bu liderlik tarzı genellikle üretkenliği geliştirmek yerine azaltabilir.

2. Ertelemeye neden olabilir.

Bu liderlik tarzını kullanan liderler tehlikeli bir tuzağa düşebilirler. Karar vermek yerine fikirleri takımlarına teslim ederler. Bunu yapmak için her zaman zaman yoktur. Bazen lider olmak, o anda tüm ekip için bir karar vermek anlamına gelir. Bu liderlik tarzının çerçevesini temel alan liderler, başka birinin kendilerine hangi fikirlerin iyi olabileceğini söylemesini bekledikleri için kendilerini daha sık ertelerken bulabilirler.

3. Fikir birliğine varmak zaman alır.

Erteleme liderlik tarzından çıkarılsa bile demokratik liderlikle uzlaşmaya varmak diğer tarzlara göre daha fazla zaman almaktadır. Bunun nedeni, herkesin bir görüş belirtme veya bir fikir sunma fırsatına sahip olmasıdır. Her fikir atılmadan önce iyice tartışılmalıdır. Daha büyük ekipler için, herkes mümkün olan en iyi çözümü bulmaya ve aynı fikirde olmaya çalışırken tartışmalar üretkenlik gecikmelerine yol açabilir.

4. Devam eden bir belirsizlik unsuru sunar.

Demokratik liderlik tarzları, zaman zaman hızlı karar verme ihtiyacı nedeniyle bir ekip içinde belirsizlik duyguları yaratabilir. Liderler bu gerekli kararları ekibine danışmadan alırsa, ekip üyeleri gelecekteki ihtiyaçlar için ne zaman veya kendilerine danışılıp danışılmayacağını merak edebilir. Lideri kaybet/kaybet durumuna sokar. Ya tüm fikirleri ekipleriyle tartışarak ve her fikir hakkında geri bildirim alarak zaman kaybederler ya da ekipleri kullanılan yaklaşımdan emin olmadığı için güvenlerini kaybederler.

5. Genellikle belirsizdir.

Demokratik liderlik tarzı, açıkça tanımlanmış bir teoriyi takip etmekten ziyade genellikle lider tarafından tanımlanır. Tanımlar, özellikle insanlarla çalışırken önemlidir ve bu, bu tarzın ürettiği sonuçları ve yanıtları ölçmek zor olabilir. Pek çok lider, bu tarzın yapısında büyük bir eksiklik olduğu için, fikir veya geri bildirim talep etmedikleri zaman ekipleriyle birlikte bu tarzı kullandıklarına inanabilirler.

6. Mümkün olan en iyi çözümü garanti etmez.

Çeşitlendirilmiş görüşler ve yorumlar, mümkün olan en iyi çözümün bulunmasını mümkün kılar, ancak bu bir garanti değildir. Bir ekibin vardığı çoğunluk kararı en iyi karar olmayabilir. Bağlılığın değerli olmadığı zamanlar vardır. Demokratik liderlik tarzında en iyi fikir her zaman kazanmaz. Bunun yerine, en çok oyu alan fikrin versiyonudur. Bazı durumlarda bu, fikir uygulandığında bu tarzın ekip için olumludan çok olumsuz yanları olduğu anlamına gelir.

7. Herkes için bir liderlik tarzı değildir.

Bir tür liderlik stiliyle diğerinden daha iyi çalışacak ekip üyeleri olacaktır. Bazıları demokratik liderlik tarzını tercih edebilir. Diğerleri otoriter bir liderlik tarzını tercih edebilir. Buradaki sonuç şudur: Karar vermenin getirdiği sorumluluktan kaçınmayı tercih eden bazı kişilikler vardır. Bazı insanlar beyin fırtınası sürecine katılma fikrinden utanabilir veya bunalmış hissedebilir.

8. Ekip üyelerinin liderlik yeteneklerini sorgulamasına neden olabilir.

Demokratik liderlik tarzı altında, ekip üyelerinin ekip liderinden daha fazla iş yaptıklarına inanmaları nadir değildir. Bu, özellikle ekibin uyguladığı en iyi fikirleri sürekli olarak bulan işçiler için geçerlidir. Bu senaryoda, etkilenen ekip üyeleri genellikle liderin fikirleri için kendilerinden daha fazla ödüllendirildiğini hisseder. Bu, takım moralinde bir azalmaya yol açar ve ciddi durumlarda, itaatsizliğe, çalışanın istifasına veya gelecekteki tartışmalara katılmayı reddetmeye yol açabilir.

9. Kimseyi başarısızlık için sorumluluk almaya teşvik etmeyin.

Takım bu liderlik tarzı altında herhangi bir nedenle başarısız olduğunda, bir taraftan diğerine aktarılan çok fazla suçluluk olma eğilimindedir. Başarısızlığın sorumluluğunu almak liderliğe ait olmalıdır, ancak genellikle başarısız olan fikri sunan kişiye ve onu destekleyenlere aktarılır. Bu olursa, sanığın morali daha da düşer ve olumsuz tepkiler daha yaygın hale gelir.

10. Belirli bir beceri veya eğitim düzeyi gerektirir.

Demokratik liderlik tarzını kullanarak fikirlerin veya geri bildirimin faydalı olması için ekip içinde belirli bir güven düzeyi olmalıdır. Gerekli becerilere veya eğitime sahip olmayan çalışanların, her tartışma sırasında yaratıcı çözümler veya anlamlı yorumlar önerme olasılığı daha düşük olacaktır. Tüm ekip bu kategoriye girerse, bu liderlik tarzı etkisiz olacaktır.

Demokratik bir liderlik tarzının artıları ve eksileri, her takımda ve işyerinde var olan çeşitliliği kucaklamanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bu tarz aynı zamanda faydalı olması için dikkatle ele alınması gerektiğini ve etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için diğer liderlik tarzlarıyla birleştirilmesi gerekebileceğini de gösterir.