19 Endonezya Enerji Endüstrisinin İstatistikleri, Eğilimleri ve Analizi

Endonezya’nın enerji mevcudiyeti söz konusu olduğunda önemli bir talep sorunuyla karşı karşıya olduğuna şüphe yoktur. Ülkenin kişi başına enerji tüketimi, elektrifikasyon endeksi ile birlikte son yıllarda keskin bir artış gördü. Mevcut altyapı mevcut talepleri karşılayamadığından, büyüme beklentilerini dikkate almak henüz masada bile olmayan bir seçenek.

Endonezya hükümeti, 2019’un sonuna kadar 35 gigawatt’lık yeni kapasite oluşturmak için 2015 yılında bir girişim başlattı. 2018’in sonlarında yayınlanan raporlar, yavaş uygulama oranları nedeniyle sonucun 2025’e kadar ertelenebileceğini gösteriyor. Beklenen talepleri karşılamak için kapasitenin hala yılda en az 3 gigawatt artırılması gerekiyor.

Endonezya enerji endüstrisindeki profesyonellerin %94’ü, düzenleyici belirsizliğin büyük ölçekli yeni kapasite üretimi için büyük bir engel olduğunu söylüyor. Yüzde 71’i, endüstri için mevcut tutarlı politikaların ve hükümet tarafından sunulan vizyon eksikliğinin olduğunu söylüyor.

Endonezya enerji endüstrisinden ilginç istatistikler

# 1. Endüstri profesyonellerinin %61’i Endonezya enerji endüstrisi tarafından sağlanan yasal ve düzenleyici çerçevenin özel yatırım için yeterince elverişli olmadığını söylüyor. IPP ücretleri ve hisse devri kısıtlamaları gibi yürürlükteki bazı düzenlemeler, sektör üzerinde olumsuz bir etki bile yapmış olabilir. (PwC)

# 2. Endonezya’daki enerji endüstrisi, 2017 yılında enerjisinin %12’sini yenilenebilir kaynaklardan üretebildi. 2025 yılına kadar bu oranı ikiye katlamayı hedefliyorlar. (PwC)

Pazar Büyüklüğüne Göre Endonezya Yenilenebilir Enerji Sektörü İstatistikleri

# 3. Sektör profesyonellerinin %48’i, ihaleler veya yeni projelerin satın alınması söz konusu olduğunda şeffaflık eksikliği olduğuna inanıyor. Nisan 2018’de 35 gigawatt’lık programın sadece %4’ünün ticari işletme tarihine ulaşmasının bir nedeni bu olabilir. (PwC)

# 4. Endonezya’da enerji kullanılabilirliğini artırmayı amaçlayan projelerin %35’i henüz inşaat aşamasına girmedi. (PwC)

# 5. Endonezya’da sanayi tarafından üretilen enerjinin %37’si kömürle çalışan elektrik santrallerinden geliyor. Gaz tesisatları, ülkenin ihtiyacının %25’ini karşılamaktadır. Hidroelektrik, kapasitenin %15’inden sorumluyken, kömür madeni santralleri toplam kapasitenin %11’ini sunuyor. (PwC)

# 6. Endonezya enerji sektörü için toplam pazar büyüklüğünün 2016 yılında 4,01 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve bu da 2014 yılında üretilen 2,91 milyar dolardan önemli bir artışı temsil ediyor. Son beş yılda yaşadığı sektör %7 ile %9 yıllık büyüme. (ABD Ticaret Bakanlığı)

# 7. Endonezya’nın elektrifikasyon oranı 2016’da %91,16’ya ulaştı, ancak Papua ve Doğu Nusa Tenggara sırasıyla %48 ve %59 ile çok daha düşük seviyelere sahip. (ABD Ticaret Bakanlığı)

# 8. Endonezya enerji endüstrisi tarafından üretilen elektriğin %75’i devlete ait Ulusal Elektrik Şirketinden gelmektedir. Şu anda kapasite başına kurulu 58.541 megavattan sadece 2.434’ü özel enerji şirketleri tarafından üretiliyor. (ABD Ticaret Bakanlığı)

# 9. Şu anda Endonezya’nın elektrik endüstrisini desteklemek için kurulu yaklaşık 50.000 kilometre iletim hattı ve iletim trafoları için 77.514 MVA kapasite var. Dağıtım sistemi 940,00 kilometreden fazla hat ve yaklaşık 42.000 MVA dönüşüm kapasitesi içermektedir. (ABD Ticaret Bakanlığı)

# 10. Endonezya, 2016 yılında yaklaşık 4 milyar dolar değerinde elektrik ekipmanı ithal etti ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen ürünler bu pazarın %26’sını oluşturuyor. (ABD Ticaret Bakanlığı)

Enerji Santralleri İçin Doğal Gaza İlişkin Endonezya Enerji Sektörü İstatistikleri

# 11. 2005’ten 2016’ya kadar, jeotermal enerji, bu süre zarfında toplam ortalama %0,87 oranında yıllık büyümenin en önemli seviyelerini yaşadı. Aynı dönemde gaza dayalı enerji kaynakları %0,83 oranında artarken, bunu buhar (%0,7), kombine çevrim (%0,69) ve dizel (%0,61) izledi. (PLN istatistikleri)

# 12. Endonezya’nın en yüksek elektrik üretim yükü 2016 yılında bir önceki yıla göre %35,7 arttı. (PLN istatistikleri)

# 13. Kömür, petrol ve doğal gaz dünya enerji karışımının yaklaşık %65’ini oluştururken, Endonezya endüstrisi tarafından sağlanan enerji karışımı %75’e yakındır. (Mordor’un Zekası)

# 14. Endonezya enerji endüstrisinin hidrokarbon sektörü, 2014’te %14 ve 2016’da %25 olan devlet gelirine 2016’da yaklaşık %3 katkıda bulunmuştur. Bu segmentin toplam değerinin 20 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. (Oxford İş Grubu)

#onbeş. 1995’ten bu yana Endonezya’daki petrol üretim seviyeleri, günde 1,6 milyon varilden 2014’te günde yaklaşık 800.000 varile çıkarak istikrarlı bir şekilde düştü (Oxford Business Group).

#on altı. Endonezya’nın enerji endüstrisi için tahmini 3,3 milyar varil kanıtlanmış rezerv ve ülke için daha fazla elektrik üretilmesine yardımcı olabilecek 4 milyar varil potansiyel petrol rezervi var. (PwC)

# 17. Endonezya’da üretilen doğal gazın uluslararası pazar payı 2010’da %2,6’dan 2016’da sadece %2’ye düştü (Oxford Business Group).

# 18. Fransa’nın Total E&P Endonezya’sı ve Londra’nın BP’si, 2016’da üretilenin %22’sinden sorumlu olan, ülkedeki en üretken doğal gaz üreticileridir (Oxford Business Group).

# 19. Endonezya’da petrol ve doğal gaza yapılan yatırım, hükümet tarafından belirlenen hedeflerin %78’i olan 11 milyar doları buldu. (Oxford İş Grubu)

Endonezya Kömür Enerjisi Endüstrisi İstatistikleri

Endonezya Enerji Sektörü Trendleri ve Analizi

Endonezya hükümeti Eylül 2009’da 30 Sayılı Elektrik Kanunu’nu yürürlüğe koydu. Bu yeni taslak, ülkedeki nihai müşterilere elektrik arzı ve dağıtımında artık bir tekel olmayacağını öngörüyordu. Kamuya ait şirketler için hala ilk reddetme hakkı olmasına rağmen, bu mevzuat nedeniyle şimdi özel şirketlere kamu kullanımına elektrik sunma lisansı verilmektedir.

2012’deki ek mevzuat, özel şirketlerin en fazla 30 yıl süreyle üretim tesislerinden elektrik dağıtımı ve iletimine katılmalarına izin vermektedir. Teoride bu, tüketiciler için fiyatları düşürebilecek, kapasiteyi artırabilecek ve dağıtımı iyileştirebilecek bir yenilik ve bozulma fırsatı yaratıyor, ancak hükümet bu fırsatları sunmakta tereddüt ediyor.

Bu nedenle Endonezya enerji endüstrisi, olumlu görünümüne rağmen, önümüzdeki on yılda gelir açısından olumsuz bir büyüme modeliyle sonuçlanabilir. Hükümet, mevcut şebekelerini korumazken ek kapasite hedeflerini kaçırmaya devam ederse, ulusal elektrifikasyon oranını iyileştirmek için çok az ilerleme olabilir.