19 Güney Kore Denizcilik Sektörünün İstatistikleri ve Eğilimleri

1962’de Güney Kore ilk beş yıllık ekonomik kalkınma planını başlattı. Başarılı bir şirketti, bu nedenle ağır sanayi sektörünü güçlendirmek için 5 yıllık bir plan daha geliştirildi. İşte o zaman Güney Kore denizcilik endüstrisi doğdu.

Gemiye dayalı, güçlendirilmiş bir sanayi sektörü aracılığıyla güçlü bir pazar yaratmak, o sırada Başkan Park Chung-hee’nin bir hayaliydi. O zaman, çoğu bu rüyaya inanmadı. Ne de olsa, endüstrinin sipariş almak için kullanabileceği bir avuç eski, en iyi ihtimalle tesisi vardı. Aslında o kadar ilkeldiler ki uluslararası standartları karşılayamıyorlardı.

İnşaat sürecini başlatmak için, Chung-hee endüstrinin finansmanını bizzat sağladı. Parayı ödünç aldı, teknolojiyi ithal etti ve ardından endüstriden ilk siparişleri aldı.

Endüstri, birkaç izole katedralden 30 yıldan daha kısa bir sürede dünyanın en büyük gemi inşa şirketini yaratacaktı.

Güney Kore denizcilik endüstrisinden önemli istatistikler

1. Güney Kore’nin denizcilik endüstrisi, dünyanın en büyük 18. nakliye bayrağına sahiptir. Ülkede yaklaşık 7 milyon gros ton deniz taşımacılığı kayıtlıdır. (Lloyd’s Register Fair Play)

2. 2017’de Güney Kore tersaneleri, 26 gemilik bir inşaatı temsil eden 1,5 milyon gros tondan fazla temizlenmiş yeni garantili siparişler açısından dünyaya öncülük etti. (Küresel güvenlik)

# 3. 1968’den beri, Güney Kore’nin gemi inşa endüstrisi, amiral gemisi endüstrilerinden biri haline geldi. O zamandan beri tüm Kore ihracatının %10’unu oluşturuyor. (Küresel güvenlik)

# 4. 2008’de, dünyanın en büyük gemi yapımcılarının %70’i, geri siparişlere dayalı olarak, Güney Kore’de yerleşikti. 2003 yılında ülke, yeni siparişler, eksik siparişler ve gemi inşa tonajı açısından dünyada birinci sırada yer aldı. (Küresel güvenlik)

# 5. Nisan 2016’da, Güney Koreli gemi yapımcıları, endüstri tarihinde ilk kez bir ay boyunca tek bir sipariş alamadılar. (Küresel güvenlik)

# 6. 2012 yılında, Güney Kore’deki gemi inşa siparişleri toplamda 37,8 milyar dolar olurken, 39,2 milyar dolarlık yeni sipariş alan Çin’den sonra ikinci sırada yer aldı. (Küresel güvenlik)

# 7. Daewood, tahmini 7.82 milyon CGT için toplam 118 gemi sipariş defteri ile Mayıs 2016 itibariyle dünyanın en büyük sipariş defterine sahipti. (Küresel güvenlik)

# 8. Hyundai Heavy Industries, satış açısından dünyanın en büyük gemi üreticisidir. Ocak 2018’de şirket, bir önceki yıla göre %20 daha düşük, ancak sektör beklentilerinin önemli ölçüde üzerinde olan 7,5 milyar dolarlık satış tahminini açıkladı. (Mali zamanlar)

# 9. Hyundai’nin ana rakipleri Daewood ve Samsung, pazardaki olası bir geri dönüş nedeniyle gemi inşa bölümlerinin sırasıyla %12 ve %11 oranında arttığını gördüler. Güney Kore’nin para birimi olan won da 2017’de ABD doları karşısında %13 değer kazanarak sektörün finansal görünümünün istikrar kazanmasına yardımcı oldu. (Mali zamanlar)

# 10. 2017 yılında, Güney Kore denizcilik sektörü için sipariş hacmi, 2016 yılında alınan 2 milyon CGT’den bir artış olan 6 milyon CGT idi. (Statista)

# 11. Gros tonaj bazında Güney Kore 2016 yılında gemi inşasında dünya lideriydi. Tersaneler 25.03 milyon gros tonajı tamamladı. Çin, 22,35 milyon gros tonaj ile ikinci sırada yer aldı. Japonya, 13,3 milyon brüt tonajla üçüncü sırada yer aldı. (İstatist)

# 12. 2016 yılında dünyanın en büyük 5 gemi inşa şirketinin 3’ü, sipariş defter değeri rakamlarına göre Güney Kore’de bulunuyordu. Hyundai, 24,42 milyar dolarlık sipariş defteri ile öncülük etti. Daewoo 19,9 milyar dolar ile ikinci sırada yer alırken, Samsung 10,47 milyar dolar ile dördüncü sırada yer aldı. (İstatist)

# 13. Güney Kore’nin gemi inşa endüstrisi bugün ülkenin toplam GSYİH’sının yaklaşık %2’sine katkıda bulunuyor. Ayrıca, çoğu kırsal alanlarda yaşayan yaklaşık 200.000 işçinin doğrudan istihdamından da sorumludurlar. (OECD)

# 14. Güney Kore’deki denizcilik endüstrisinden yapılan ihracatın toplam değeri, ülkenin toplam ihracatının yaklaşık %8’ini oluşturuyor ve en üst sırada elektronik ve otomobil ile rekabet ediyor. (KOMEA)

#onbeş. 2010 ve 2015 yılları arasında Güney Kore, gemi inşa endüstrisindeki küresel tamamlamaların %34’ünden sorumluydu. Çin %38 ile ilk sırada yer aldı. (Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü)

#on altı. Güney Kore, 2016 yılında %94 ile tersane kapasitesini kullanmada dünyaya öncülük etti. Karşılaştırıldığında, Çin kapasitesinin %68’inde, Japonya ise kapasitesinin %83’ünde faaliyet gösteriyordu. (Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü)

17. Güney Kore’deki aktif tersane sayısı 2010’da 1.130’dan 2015’te 780’e düştü. Bunun bir nedeni, tüm ana gemi kategorilerinde yeni inşaat fiyatlarının o zamandan beri küresel olarak %25 veya daha fazla düşmesidir. 2009. (Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü)

# 18. Güney Kore, Çin dünyanın en büyük üreticisi olarak sıralanmasına rağmen, dünyanın en büyük gemi ihracatçısı olarak sıralanıyor. Bunun nedeni, Çin’in gemi inşa üretiminin %30’undan fazlasının yurtiçi kullanım için olmasıdır. (Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü)

# 19. Güney Kore, 2015 yılında verilen siparişlerin %47’sini üreterek önde gelen açık deniz gemi tedarikçisidir. Sektör aynı zamanda o yıl üretilen tankerlerin %57’sinden sorumludur. Sektör ayrıca, ihracat pazarındaki %20’lik pay ile konteyner dökme yük gemilerinde üçüncü sırada yer aldı. (Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü)

Güney Kore denizcilik endüstrisinin eğilimleri ve analizi

Nakliye endüstrileri döngüseldir. 2000’li yıllarda Güney Kore endüstrisi duramadı. Sipariş alıyor, hızla büyüyor ve milyarlarca dolar kazanıyorlardı. 2010’dan itibaren her şey değişmeye başladı. Siparişler akmaya başladı. Japonya ve Çin son derece rekabetçi oldukları için. Avrupa daha fazla sipariş almaya başladı.

Aynı zamanda, genel küresel sipariş defteri de hızla küçüldü. 2016, dünya çapında 40 yıldan fazla bir süredir en düşük yeni gemi siparişi sayısını gördü. Sektör için %94’lük yurt içi sipariş açığı ve alınan küresel siparişlerde %71’lik bir düşüşle birlikte, Güney Kore denizcilik endüstrisinin ele alması gereken birkaç sorun var.

2016 yazından itibaren hükümet, Güney Kore’deki en büyük üç gemi inşa şirketi için toplam 8,8 milyar dolar değerinde bir kendi kendini kurtarma planını onayladı. Alacaklılarınızla birlikte çalışarak amaç, şirketlerin bir düzeyde finansal istikrar kazanmasına yardımcı olmaktır. 640 milyon dolar daha destek sağlamak için destek programları var.

Güney Kore gemi inşa endüstrisini zor zamanlar bekliyor. Bu anlardan kurtulabilirseniz, döngüler zamanla tekrar değişecektir. O zaman, herkesin mücadele ettiği 2000’lerde olduğu gibi gelişecek.