19 Hindistan Yarı İletken Endüstrisinin İstatistikleri ve Eğilimleri

Hindistan yarı iletken endüstrisi, üretim döngüsünün tüm yönlerini içerecek şekilde büyümüştür. Hindistan’da elektronik ekipman için 400 milyar doları aşması beklenen taleplerin yanı sıra olgun Batı pazarlarındaki yeni ekipmanlarla birlikte endüstri, patlamaya hazır bir büyümeye hazır görünüyor.

Tüketim açısından, yarı iletkenler ve elektronik ürünler için Hindistan pazarı dünyanın en büyük pazarlarından biridir. Hindistan yarı iletken endüstrisi esas olarak tasarım ve teste odaklanmıştır. Küresel endüstri için fiili üretim ve arıtma süreçleri genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yoğunlaşmıştır.

Hint yarı iletken endüstrisinden önemli istatistikler

1. 2022 yılına kadar Hindistan’daki yarı iletken endüstrisinin toplam 52.58 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor. Bu gerçekleşirse, 2015 rakamlarına göre %29,4’lük bir CAGR’yi temsil edecek ve bu, onu küresel endüstrinin en hızlı büyüyen segmentlerinden biri haline getirecektir. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 2. Hint yarı iletken endüstrisi her yıl 2.000’den fazla çip tasarlıyor. Çip tasarımı ve doğrulamanın çeşitli alanlarında çalışan 20.000’den fazla mühendis bulunmaktadır. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

Küresel yarı iletken endüstri istatistikleri

# 3. 2012 yılında Hindistan’da yarı iletken tüketimi 2011 yılına göre %7,4 artarak 8 milyar dolara ulaştı, geçen yıl resmi rakamlar açıklandı. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 4. 2009 ve 2012 yılları arasında Hindistan’ın küresel yarı iletken pazarına katkısı %2,2’den %2,7’ye yükseldi. Bu, sektörü hala Japonya, Güney Kore veya Çin gibi rakiplerin çok gerisinde bırakıyor. (Boson Technol Systems Pvt Ltd)

# 5. Hindistan’daki yarı iletken endüstrisi, çeşitli alanlarda toplamda yaklaşık 70.000 mühendis istihdam etmektedir. Dolaylı iş imkanları tüm elektronik ürünler düşünüldüğünde 400.000’i geçebilmektedir. (Boson Technol Systems Pvt Ltd)

# 6. Sektördeki toplam donanım ürünleri üretiminin 2022 yılına kadar 104 milyar dolara ulaşması bekleniyor. (Hindistan Marka Değeri Vakfı)

# 7. 2015 itibariyle Hindistan’daki yerel yarı iletken pazarının %70’e kadarı, mevcut talep seviyelerini karşılamak için hala ithalata dayanmaktadır. ESDM pazarının toplam değeri 90 milyar doların üzerindedir. (Hindu ticari hattı)

# 8. Beş yüksek öncelikli segment, endüstrinin yarı iletken ve elektronik tüketiminin yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Cep telefonları, bu segmentlerin en büyüğüdür ve tüketici faaliyetlerinin neredeyse %40’ını oluşturmaktadır. (Frost ve Sullivan)

# 9. Hindistan yarı iletken endüstrisi, Mayıs 2016 itibariyle faaliyetleriyle ülkenin GSYİH’sının yaklaşık %1.7’sine katkıda bulunuyor. Bölgedeki diğer yarı iletken üreticileriyle karşılaştırıldığında, bu oldukça küçük. Tayvan’da GSYİH’nın %15,5’inden, Güney Kore’de %15’inden ve Çin’de yaklaşık %13’ünden yarı iletkenler sorumludur. (NITI Aayog)

# 10. Yarı iletken endüstrisi için küresel pazar toplam 2 trilyon dolar değerinde. Endüstrinin en büyük küresel segmenti, toplam pazarın %26’sından fazlasını oluşturan bilgisayar sistemleri ve çevre birimleridir. (NITI Aayog)

Asya Yarı İletken Endüstri İstatistikleri

# 11. Hindistan yarı iletken endüstrisi şu anda dünyanın elektronik donanım üretiminin yaklaşık %1,5’inden sorumludur. (NITI Aayog)

# 12. İletişim ve iletim ekipmanı, Hindistan endüstrisinin en büyük segmentidir ve %29’luk bir pazar payına sahiptir. Tüketici elektroniği kategorisi ise %28’lik pay ile çok yakındır. (NITI Aayog)

# 13. Küresel olarak yarı iletken satışları, Asya Pasifik bölgesinin dışında güçlüydü. Amerika’daki pazar, özellikle yarı iletken endüstrisinde güçlüydü. Neredeyse %40’lık bir artış sağlandı. Avrupa yüzde 21,7, Çin ise yüzde 16,4 büyüme kaydetti. (Yarı İletken Sanayicileri Derneği)

# 14. Asya-Pasifik bölgesindeki satışlar da güçlüydü ve Japonya ve Çin dışında %16,2 arttı. (Yarı İletken Sanayicileri Derneği)

#onbeş. Son iki yılda, Hindistan yarı iletken endüstrisi, Nesnelerin İnterneti donanım kategorisine odaklanan 600’den fazla girişimi kaydetti. (Hindistan için Times)

#on altı. 2013 yılında Cadence Design Systems tarafından satın alınan Cosmic Circuits, yarı iletken endüstrisinin büyümeye başlamasına yardımcı olan 300’den fazla IP’ye sahipti. (Hindistan için Times)

# 17. 2014 ve 2017 yılları arasında sektörde birkaç büyük satın alma oldu. Qualcomm, NXP Semiconductors’ı 47 milyar dolara satın aldı. Cypress Semiconductors, Broadcom’un IOT işini 32 milyar dolara satın aldı. Analog Devices, Linear Technologies’i 14,8 milyar dolara satın aldı. (Hindistan için Times)

# 18. Hindistan’daki yarı iletkenlere yönelik genel talep, 10 milyar dolarlık resmi bir değerle listelenmiştir. (Bilgi ve Elektronik Teknolojileri Bakanlığı)

# 19. Hindistan’da bir yarı iletken mühendisi, tasarımcısı veya testçisi için ortalama maaş 683.000 rand’dır ve bu da yaklaşık 10.000 $’a eşittir. (Cam kapı)

Hint Yarı İletken Endüstrisi Trendleri ve Analizi

Önümüzdeki yıllarda bu pazarı yönlendirebilecek birçok segment var. Özellikle Asya-Pasifik bölgesinde mobil ürünlere, geniş bant ekipmanına ve iletişim araçlarına olan talep önemli ölçüde arttığından LED aydınlatma uygulamaları ana itici güç olabilir. Asya ve Pasifik’te daha fazla hane orta sınıf sosyoekonomik statüye ulaştıkça, modern elektronik ekipmana olan istek yüksek olacaktır.

Bu, Hindistan yarı iletken endüstrisindeki büyümenin, yaklaşık %30’luk öngörülen yüksek CAGR’sine rağmen hala daha iyi performans gösterebileceği anlamına geliyor.

Yüksek hızlı İnternet erişimi ve geniş bant entegrasyonu için bir baskı da sektörü ileriye taşıyacaktır.

Endüstrinin tam potansiyeline ulaşmasını engelleyebilecek şey, çoğaltmadır. Devam eden birleşme ve satın alma sürecine rağmen benzer şeyler yapan birkaç farklı şirket var. Bu, ürünleri arasında çok az farklılaşma yarattıkları anlamına gelir. Sektörde pazar payı elde etmenin tek yolu, kalite, karlılık ve yetenek açısından dibe doğru bir yarış yaratan fiyatı düşürmektir.

Otomasyon, yapay zeka ve minyatürleştirmedeki ek fırsatların da endüstrinin büyümesini sürdürmesi muhtemeldir.

Küresel yarı iletken pazarı güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor, ancak daha fazla tüketici cihazlarını daha uzun süre kullandıkça olgun pazarlarda büyüme yavaşlıyor. Bu, Hindistan yarı iletken endüstrisinin odağının iç pazarda olması gerektiği anlamına geliyor. Önümüzdeki yıllarda büyüme beklentilerini yoğunlaştırmak için özellikle Hintli tüketicileri hedefleyen ürünler arayın.