19 Libya Petrol Endüstrisi İstatistikleri, Trendleri ve Analizi

Libya’daki ilk verimli petrol kuyusu 1959’da Nasır’da keşfedildi, ancak o zamanlar Amal ve Zelten olarak biliniyordu. Sadece 2 yıl içinde Libya petrol endüstrisi ilk ihracatını yapabildi. Ancak ülkedeki sondaj tarihi, derin su kuyularının denendiği 1915 yılına kadar uzanıyor.

1935’te su kuyusu delicileri, su kaynakları ararken petrole dikkat etmeye teşvik edildi. Libya’daki ilk petrol, birkaç yıl sonra Trablus yakınlarında keşfedildi. Bu, hızla sıfır petrol rezervi bulan bir bölge araştırmasına yol açtı. 1940’larda, savaş nedeniyle tüm keşif çalışmaları durma noktasına geldi.

Arama çalışmaları, Libya’nın bağımsız bir ulus haline geldiği 1951’de yeniden başladı. 1953’te arama hakkı verildi. 1955’te Cezayir sınırına yakın bir kuyu başarıyla açıldı.

Libya petrol endüstrisinden önemli istatistikler

# 1. Libya’nın ekonomisi büyük ölçüde petrol endüstrisine bağımlıdır. Ülkenin ihracat gelirlerinin %95’inden fazlası petrol ihracatından elde edilmektedir. (Petrol ihracatçısı ülkeler topluluğu)

# 2. Libya’nın petrol ve gaz sektörü, her yıl ülkenin GSYİH’sının yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Sektörün petrol ihracatının toplam değeri yıllık ortalama 9,3 milyar dolar civarında. (Petrol ihracatçısı ülkeler topluluğu)

Petrol Üretimine Göre Libya Petrol Endüstrisi İstatistikleri

# 3. Libya petrol endüstrisinin kullanabileceği kanıtlanmış ham petrol rezervleri 48,3 milyar varildir. Ancak sektörün rafineri kapasitesi günde sadece 380.000 varil. (Petrol ihracatçısı ülkeler topluluğu)

# 4. Libya şu anda günde yaklaşık 254.000 varil ham petrol ihraç ediyor. Ayrıca, birlikte sektörün rafineri kapasitesini aşan günlük 207.000 varil iç talebe sahiptir. (Petrol ihracatçısı ülkeler topluluğu)

# 5. Libya şu anda dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında 17. sırada. Ayrıca Afrika’daki en büyük üçüncü üretici olarak sıralanıyorlar. Libya petrol endüstrisi aynı zamanda Afrika kıtasında bilinen en büyük petrol rezervlerine sahiptir ve bilinen kıtasal rezervlerin %38’ini oluşturmaktadır. (Telgraf)

# 6. Sirte havzası, Libya petrol endüstrisi rezervlerinin yaklaşık %80’ini içermektedir. Ayrıca ortaya çıkan sonuçların çoğundan sorumludur. (Telgraf)

# 7. Ülkedeki iç savaştan önce, Libya petrol endüstrisi günde 1.65 milyon varil üretebiliyordu. (ÇED)

# 8. Libya menşeli petrol ihracatının %84’ü Avrupa’ya gidiyor. Sektörün petrol ihracatının sadece %2’si Kuzey Amerika veya Güney Amerika’ya gidiyor. (ÇED)

# 9. 2014 yılında ABD, Libya’dan günde ortalama 5.000 varil petrol ithal etti. 2013 yılında ABD, endüstriden günde 43.000 varil petrol ithal ediyordu. (ÇED)

# 10. Ras Lanuf, günde 220.000 varil ile Libya petrol endüstrisi için en büyük kapasiteli rafineridir. Zawiya rafinerisi, günde 100.000 varilden fazla üretim yapabilen diğer tek rafineridir. (ÇED)

Petrol Rezervlerine Göre Libya Petrol Endüstrisi İstatistikleri

# 11. Libya rafinerilerinin ortalama toplam kullanım oranı, sık sık yaşanan siyasi aksamalardan dolayı 2013-2014 yılları arasında sadece %20 idi. (ÇED)

# 12. 2017’de Libya petrol endüstrisi günde ortalama 828.000 varil üretime ulaşmayı başardı. (Petrol fiyatı)

# 13. Libya’nın cari fiyatlarla kişi başına düşen GSYİH’si 3.876.41 dolar. Ülke, 2013’te %27,1 olan yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıya. (Statista)

# 14. Libya yaklaşık 6,3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. En büyük nüfus merkezi, 1,1 milyon kişiye ev sahipliği yapan Trablus’tur. Nüfusun %90’ı ülkenin en büyük üç şehrinde yaşıyor. (İstatist)

#onbeş. Libya nüfusunun %97’si İslam’ı tercih ettikleri dini bağlantı olarak tanımlıyor. (İstatist)

#on altı. Libya her yıl yaklaşık 11,7 milyar dolarlık mal ithal etmekte ve petrol endüstrisi sayesinde 3,9 milyar dolar civarında ticaret fazlası vermektedir. (İstatist)

# 17. Libya’nın ulusal borcunun yaklaşık %36’sı GSYİH’ye göredir. Ülkenin GSYİH’sine göre bütçe dengesi -%43,25’tir. (İstatist)

# 18. Libya’da tüketilen enerjinin %72’si ham petrolden geliyor. Yurtiçi enerji tüketiminin geri kalanı ise doğal gaz ile sağlanmaktadır. Libya’da üretilen elektriğin yaklaşık %40’ı doğal gaz kaynaklarından geliyor. (ÇED)

# 19. İtalya, Libya’nın petrol ihracatının çoğunu alıyor ve endüstrinin %28’ini oluşturuyor. 2010 rakamlarına göre Fransa ihracatın %15’ini daha alırken, Çin petrol ihracatının %11’ini alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ihracatın sadece %3’ünü almaktadır. (Dünya Ticaret Atlası)

Libya petrol endüstrisinin eğilimleri ve analizi

Kesintiler, Libya petrol endüstrisini yaklaşık on yıldır rahatsız ediyor. 2018 yılında, yerli üretim nihayet 8 yılı aşkın bir süredir ilk kez günde 1 milyon varil seviyelerini koruyabildi. Sonra daha fazla kapanma meydana gelmeye başladı. Gardiyanlar maaşından şikayet etmeye başladılar. Sahipler, araziye erişim sağlanmadan önce çöplerin temizlenmesini istedi.

Ulusal Petrol Şirketi, Libya petrol endüstrisinin 2023 yılına kadar günde 2,2 milyon varil petrol üretmesini sağlayacak planlar yayınladı. Bu üretim hızına ulaşmak için 18 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğuna inanılıyor.

O zaman bile sanayi 1970’lerde meydana gelen günlük 3 milyon varil üretim oranlarına ulaşamadı.

Siyasi iklim, endüstrinin günde 2,2 milyon varil hedefine ne kadar ulaşacağını belirleyecek. Silahlı grupların saldırıları, korumaların protestoları ve siyasi manevralar sektörü etkiliyor. Siyasi değişimi etkilemenin bir yolu olarak boru hatlarına erişim rutin olarak kesilir. Aralık ayında meydana gelen bir patlama, 2017 yılında üretimi günde 100.000 varil kesintiye uğrattı.

Libya, OPEC üretim kesintilerinden muaf tutuldu. Sektörde büyüme umudu var. Bunu başarmak için siyasi istikrar olmalı ve paydaşlar milyarları riske atmalı.