20 Güney Afrika Telekom Sektörü İstatistikleri ve Eğilimleri

Güney Afrika’nın telekomünikasyon endüstrisi, yüksek düzeyde mobil penetrasyon, büyüyen İnternet bağlantıları ve 2008’den beri gelişmiş bir altyapı sunan, kıtadaki en gelişmiş endüstrilerden biridir. Endüstri, ücretsiz sosyal medyaya girişten büyümüştür. Sonunda ülkenin Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve halihazırda yüksek düzeyde geniş bant erişiminden yararlanan diğer ülkeleri yakalamasına yardımcı olacak yerelleştirilmiş akış platformlarının piyasaya sürülmesine kadar kullanın.

Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisinin karşılaştığı sorun maliyettir. Afrika’daki altı büyük ekonominin en pahalısı mobil veri olduğu için, buradaki ortalama bir kişi için verilere erişim fiyatı makul olmayan bir şekilde yüksek. Şu anda toplam rekabet gücü açısından 197 ülke arasında dünyada 94. sırada yer alıyor.

Verilerin maliyeti son yıllarda bir düşüş görmese de, sorunu çözmek için bazı çabalar sürüyor. Bu, tüketicileri veri erişiminin sona ermesine karşı koruyan yeni düzenlemeleri, geliştirilmiş 4G erişimini ve kullanıma hazır hizmetler için indirimli ücretleri içerir.

Bu istatistiklerde belirtilen parasal rakamların tamamı Güney Afrika randı içindir.

Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisinden önemli istatistikler

# 1. 21 Ocak 2019’da ABD doları başına bir Güney Afrika’nın döviz kuru 0.072 idi. Gösterge dolar karşısındaki bu düşük değer, Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisinde kapsama ve erişimi genişletme mücadelesinin bir nedenidir. (Google)

# 2. 2013 yılında Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisinin toplam net geliri 276,3 milyar oldu. Sektörün yarattığı değerin sadece %5’i, 14,2 milyar değerindeki posta ve ilişkili mesajlaşma faaliyetlerinden geliyor. Toplam mal ve hizmetler, 2010 yılında bildirilen rakamlara göre %4,4’lük bir artışı temsil etmektedir. (Güney Afrika İstatistikleri)

# 3. Şu anda Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisinde istihdamını sürdüren yaklaşık 107.000 işçi var. Çalışanların %66’sı telekomünikasyon ürün veya hizmetlerinin dağıtımında istihdam edilmektedir. (Güney Afrika’dan istatistikler)

# 4. Güney Afrika’da telekomünikasyon sektöründe istihdam, 2013 yılında 2010 istihdam rakamlarına kıyasla %6 arttı (Güney Afrika İstatistikleri)

# 5. Gündelik işler, 2013 verilerine göre %74,4 ile şimdiye kadarki en büyük artışını gösterdi.2010 yılında sadece 1.653 çalışana kıyasla, 2013 yılında bu sınıflandırma altında 8.766 işçi sınıflandırıldı. (Güney Afrika İstatistikleri)

# 6. Sektörde istihdam rakamları artmasına rağmen, 2013 yılında 2010 rakamlarına göre sürekli çalışan sayısı %0,6 azaldı (Güney Afrika İstatistikleri)

# 7. Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisinde çalışan kadınların sayısı 2010’da %41’den 2013’te %39’a düştü (Güney Afrika İstatistikleri).

# 8. Sektör tarafından sağlanan İnternet hizmetlerinden elde edilen toplam gelir seviyeleri, 2010 yılında finansal sağlık üzerine yapılan bir ankette açıklanan rakamlara göre %8,6’lık bir artışı temsil ederek, 2013 yılında 35,1 milyara ulaştı. Kablosuz hizmetlerden elde edilen veri geliri, bu rakamın %56’sına katkıda bulundu. (Güney Afrika’dan istatistikler)

# 9. Tüketiciler tarafından çoklu kart kullanımının yaygınlaşması sayesinde Güney Afrika’da SIM kart penetrasyonu ilk kez %143’e yaklaştı. Mobil genişbant hizmetlerinin kullanımı da bu yüksek büyüme oranına yol açmıştır. (BuddeComm)

# 10. Güney Afrika’daki mobil İnternet hesapları, gerçekleşen bağlantıların %95’inden sorumludur. Genel nüfusun yaklaşık %94’ü, İnternet sektörünün güçlü büyüme seviyeleri kaydetmeye devam etmesine yardımcı olacak LTE hizmetlerine erişebilir (veya yakın gelecekte bunu yapacaktır). (BuddeComm)

# 11. Güney Afrika’daki hanelerin yalnızca %9,4’ünün sabit ve hücresel bağlantısı vardı. Hanelerin %3,5’inde herhangi bir telekomünikasyon hizmeti bulunmamaktadır. (ICASA)

# 12. Western Cape’deki hanelerin sabit hat ve hücresel bağlantıya sahip olma olasılığı en yüksektir ve hanelerin %22’si bu yapılandırmayı bildirmektedir. (ICASA)

# 13. Northern Cape hane halkının Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisiyle sıfır bağlantısı olması muhtemeldir ve hanelerin %9,7’si bu durumu bildirmektedir. (ICASA)

# 14. Güney Afrika’daki hanelerin yaklaşık %60’ının bir şekilde internete erişimi var, ancak sadece %9,5’i evdeyken internete girebileceğini söylüyor. Bağlantıların neredeyse %60’ı “herhangi bir yerdeki” bağlantılara dayanmaktadır. (ICASA)

#onbeş. Telekomünikasyon sektörü, 2013-2014 yılları arasında hafif bir artışla (%0,2) her yıl GSYİH’nın neredeyse %3’üne katkıda bulunuyor. (ICASA)

#on altı. 2017 yılında toplam mobil hizmet geliri %10,4, diğer mobil hizmet geliri ise %158 arttı. Ancak, giden dolaşım geliri yıl boyunca neredeyse %17 azaldı. (ICASA)

# 17. Son 3 yılda ön ödemeli mobil verilerin CAGR’si %34’ten fazla artarken, ön ödemeli ses ve ön ödemeli mesajlaşma sırasıyla %0,7 ve %8,6 artış kaydetti. (ICASA)

# 18. 2017 yılında Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisi için sabit hat hizmetlerine yapılan yıllık yatırım %11’den fazla arttı ve genişbant hizmetlerine yapılan yıllık yatırımlar %61 arttı. (ICASA)

# 19. Eylül 2017’de sona eren 12 aylık dönemde B-BBEE’ye dayalı tüm satıcıların satın alma harcamaları, bir önceki yıl 86,4 milyar iken 95,8 milyara ulaştı. (ICASA)

# 20. 2017 yılında Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisinde üst düzey yönetim pozisyonlarının %27’sinden fazlasını siyahlar üstlenirken, üst düzey pozisyonların %11’ini siyah kadınlar üstlendi. (ICASA)

Güney Afrika Telekom Sektörü Trendleri ve Analizi

Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisi, ekonomi modernleşmeye başladıkça veri erişimi için yüksek düzeyde talep yaşıyor. Apartheid’in sona ermesinden bu yana sadece 25 yıl geçti ve para biriminin yerel değeri son derece gelişmiş ekonomilere kıyasla oldukça düşük kalsa da, nüfus modernizasyon talep etmeye devam ediyor.

Dünyanın geri kalanı 5G teknolojisini telekomünikasyon hizmetlerine nasıl entegre edeceğini düşünürken, endüstrinin Güney Afrika segmenti 4G kapsamını nasıl artıracağını merak ediyor. Ülkenin çoğu hala 3G veya daha azıyla çalışıyor, bu nedenle şu anda en son teknoloji seçeneklerine yükseltme planı yok.

Bu endüstrinin karşı karşıya olduğu mücadelelere verinin fiyatı da dahil edildiğinde, sorunların geldiği ortaya çıkıyor. İnsanlar verilere erişmek istiyor, ancak bunu her zaman karşılayamıyorlar. Fiyat kontrolü ve tüketici koruma mekanizmaları geliştirilmektedir, ancak her zaman tam olarak uygulanmamaktadır.

Resmi yapılar, tüketicilerin ihtiyaç duydukları fiyata istedikleri erişimi elde etmelerine yardımcı olana kadar, Güney Afrika telekomünikasyon endüstrisi büyüme başlangıç ​​ve bitişlerini deneyimlemeye devam edecek. Doğrudan yabancı yatırım gerçekleşmediği veya hükümet düzenlemeleri bu dinamiği değiştirmediği sürece, bugün sektörde gördüğümüz şey, muhtemelen önümüzdeki yıllarda da yaşamaya devam edeceğimiz şey olacaktır.