21 Biyo-tabanlı Sanayi İstatistikleri ve Eğilimleri

BBI, ortaklar ve tedarikçilerin ilginç bir birleşimidir. Katılımcılar, ormancılık sektörü, kimya sektörü ve teknoloji sağlayıcıları içindeki ajansları içerir. Dernek bünyesinde tarım ve enerji de temsil edilmektedir.

BBI’nin amacı, derneğin misyon ve hedeflerine ulaşan projeleri finanse etmektir. Bunu yaparken, teknolojiler araştırma ve yenilik yoluyla olgunlaşabilir. Biyo-tabanlı endüstriler de tüm dünyada bulunabilir.

Biyoloji endüstrisinden önemli istatistikler

1. Bioindustries Konsorsiyumunun toplam değeri 3,7 milyar Euro’dur. Nisan 2018 itibariyle dernek bünyesinde 70 tam sanayi üyesi ve 100’den fazla ortak üye bulunmaktadır. (BBI-Avrupa)

# 2. Avrupa Birliği’ndeki biyolojikler, yıllık gelirde yaklaşık 57 milyar Euro’ya tekabül etmektedir. Ayrıca yaklaşık 300.000 kişinin doğrudan istihdamından da sorumludurlar. (BBI-Avrupa)

Biyobazlı Sanayi Küresel İstatistikleri

# 3. Biyoekonomi şimdiden tahmini 2,2 trilyon Euro değerinde. Avrupa’da, biyoekonominin sunabilecekleri sayesinde 18 milyondan fazla iş mevcuttur. (BBI-Avrupa)

# 4. 2.4 milyar insan yemek pişirmek, içme suyunu sterilize etmek veya evlerini ısıtmak için yakacak odun kullanıyor. (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

# 5. Doğal afetler meydana geldiğinde, insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için biyoekonominin unsurlarına bağımlıdırlar. Geçen yıl 65 milyondan fazla insan, temel ihtiyaçlarını karşılamak için BBI kaynaklarından gelen yakıt ürünlerine güvendi. (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

# 6. Odun yakıtları, dünyanın toplam yenilenebilir enerji arzının yaklaşık %40’ını sağlamaktadır. Bu, rüzgar, güneş ve hidro enerjinin toplamı kadardır. (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

# 7. Afrikalı haneler, diğer kıta demografilerinden daha fazla odun yakıtlarına bağımlıdır. Bu yakıt kaynağı 3 evden 2’sinde kullanılmaktadır. (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

# 8. Çoğu gelişmekte olan dünyada istihdam edilen yaklaşık 900 milyon insan, biyo-tabanlı endüstrilerin sosyal yardım çabaları sayesinde istihdam kazanmıştır. (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

# 9. Amerika Birleşik Devletleri’nde biyo-tabanlı endüstri 393 milyar dolarlık bir pazardan sorumludur. Bu sektörün çabaları sayesinde 4,2 milyondan fazla doğrudan istihdam olanağı yaratılmaktadır. (Biyoyakıt Dergisi)

# 10. Amerika Birleşik Devletleri’nde biyo-tabanlı endüstriler tarafından yaratılan her doğrudan iş fırsatı için, başka bir 2.86 dolaylı iş fırsatı yaratılmaktadır. 2013’ten bu yana, sektörün iş çarpanı 2,64:1’den 2,76:1’e yükseldi (Revista Bicombustibles)

Avrupa biyo-tabanlı endüstri istatistikleri

# 11. Kaliforniya, endüstrinin ABD kısmı için biyo-tabanlı ürünlerin ana itici gücüdür. 201 yılında devlet 9,8 milyar dolardan fazla katma değer sundu. Gürcistan 8,2 milyar dolar katma değer ile ikinci sırada yer alırken, Teksas 6,8 milyar dolar katma değer ile üçüncü sırada yer aldı. (Biyoyakıt Dergisi)

# 12. Yerelleştirilmiş biyo-endüstriler nedeniyle Kaliforniya’da 145.000’den fazla doğrudan istihdam olanağı mevcuttur. Kuzey Carolina 90.000’den fazla doğrudan fırsat sunarken, Teksas yaklaşık 88.000 doğrudan fırsat sunuyor. (Biyoyakıt Dergisi)

# 13. ABD’de biyolojik endüstri ile ilgili ilk 10 eyaletin her biri yılda 4,2 milyar dolar veya daha fazla katma değere katkıda bulunuyor. (Biyoyakıt Dergisi)

# 14. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki endüstri programları, bugün piyasada bulunan 14.000’den fazla ürünü temsil eden 97 ürün kategorisi belirlemiştir. (Biyoyakıt Dergisi)

#onbeş. ABD biyo-endüstrileri, yılda yaklaşık 6,8 milyon varil petrol tüketiminin yerini almasına yardımcı oluyor. Bu, atmosfere salınan 10 milyon metrik ton karbondioksitin azalmasına eşittir. (Biyoyakıt Dergisi)

#on altı. ABD’de, biyo-tabanlı endüstri gelirinin yaklaşık üçte ikisi şu anda yaratılan dolaylı fırsatlardan elde edilmektedir. Bu, bir bütün olarak Birleşik Devletler ekonomisinden daha iyi olan ve diğer biyo-tabanlı gelişmekte olan ekonomilerin gerisinde kalan, büyümeyi yaklaşık %6,5 ile sınırladı.

# 17. Avrupa biyo-endüstrileri tarafından üretilen gelirin çoğu, toplam gelirin %44’ünü oluşturan gıda ve gıda ürünlerinden elde edilmektedir. Karşılaştırıldığında, %5’i kimyasallardan ve plastiklerden gelir ve sadece %1’i biyoyakıtlardan gelir. (Araştırma kapısı)

# 18. Avrupa biyoendüstrilerinde istihdam edilen 18 milyon kişinin %57’si hammadde üretiminde istihdam edilmektedir. Kimyasal üretimde işçilerin sadece %1’i istihdam edilmektedir. Biyoyakıt segmentinde çalışanların yalnızca %0,2’si istihdam edilmektedir. (Araştırma kapısı)

# 19. ABD biyoekonomisinde, 126 milyar dolarlık doğrudan endüstri satışları, 117 milyar dolarlık uyarılmış satışların yanı sıra dolaylı satışlarda 126 milyar dolarlık bir başka gelir yarattı. (Golden, JS, Handfield, RB, Daystar, J. ve TE McConnell, 2015)

# 20. 2.200’den fazla ürün, ABD’de USDA Sertifikalı Biyobazlı Ürün etiketini sergilemek üzere onaylanmıştır. (Golden, JS, Handfield, RB, Daystar, J. ve TE McConnell, 2015)

ABD Biyobazlı Sanayi İstatistikleri

# 21. 2013-2014 mali yılında, biyolojik temelli satın alma stratejileri ve hedefleri geliştiren 20 ajans vardı. Bu ajanslardan 15’i hedeflerini tutturabildi veya aşabildi. Bu ajanslardan yedisi, talep edilen %90 uyum oranını aşmayı başardı. (Golden, JS, Handfield, RB, Daystar, J. ve TE McConnell, 2015)

Biyobazlı Endüstri Trendleri ve Tahmini

Avrupa’daki BBI PPP, biyoekonomi içinde daha fazla büyümeyi teşvik etmek için bir geliştirme programı olarak tasarlanmıştır. 4 yıllık bir süre boyunca, bu girişim tarafından milyarlarca gelir ve istihdam yaratan yarım düzine başarılı girişim üretildi.

Avrupa’daki biyo-tabanlı endüstriler diğer bölgelere göre çok daha değerli olsa da, dünyanın geri kalanı yetişmeye başlıyor. Önümüzdeki 5 yıllık tahminde ABD pazarının Avrupa pazarının piyasa değerinin %50’sini geçmemesi halinde ulaşması gerekiyor. Bu, Amerikalı işçiler için yaklaşık 2 milyon daha fazla doğrudan istihdam fırsatı yaratacaktır.

“Yeşil olmak” birçok nüfus grubu için nesiller boyu bir vurgu olmuştur. Bir biyoekonomi yaratma çabaları belirgin hale geliyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla ürün, daha fazla fırsat ve daha büyük pazarlar bekleyin.