21 Çin’in Yarı İletken Endüstrisinin İstatistikleri ve Eğilimleri

Çin’in yarı iletken endüstrisi son 10 yılda yükseliş eğilimi göstermiştir. Amaç, Tayvan’daki yarı iletken endüstrisi ile rekabet edebilmek olmuştur. Bu yukarı yönlü ivme sayesinde Çin sanayisi, dünya sanayisinin yıllık büyüme oranını üç katına çıkarmıştır.

1999’dan bu yana, Çin’deki yarı iletken endüstrisindeki gelir sadece iki kez azaldı, diğer yıl 2009 idi.

Sanayinin gücü, fabrikasız üretimden gelir. Bu şirketler mikroçipleri kendi bünyesinde tasarlar ve daha sonra ürünün üretimini diğer fabrikalara ihale eder. Kendi imalatlarını yapmadıkları için “masal yok” lakabıyla anılırlar.

Endüstri verileri, ele alınması gereken dikkate değer güçlü yönler ve dikkate değer zayıf yönler olduğunu göstermektedir.

Çin’in yarı iletken endüstrisinden ilginç istatistikler

1. Çin’in yarı iletken endüstrisinin fabrika dışı bölümündeki gelir, ilk kez 20 milyar doları aşan geliri temsil ediyordu. Çin, dünya masal endüstrisinin dörtte birini oluşturuyor. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 2. 2005 ve 2015 yılları arasında Çin’deki yarı iletken endüstrisi %18,7’lik bir CAGR’de büyüdü. Aynı zamanda, küresel yarı iletken pazarı aynı dönemde %4’lük bir CAGR’de büyüdü. Yarı iletken tüketimi ise %14,3 oranında büyümüştür. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

Pazar Gelirine Göre Çin Yarı İletken Endüstrisi İstatistikleri

# 3. Gofret üretimi, Çin’in yarı iletken endüstrisinde de bir vurgu noktası olmuştur. 2015 yılında sektör, bu segmentteki üretim tesisi sayısını 169’a çıkardı. Bu da küresel gofret üretimindeki toplam payını %12,7’ye getirdi. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 4. 2015 yılında Çin’deki yarı iletken endüstrisinin toplam piyasa değeri 215,6 milyar dolardı. 2000 yılında toplam piyasa değeri sadece 14,4 milyar dolardı. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 5. 2017’de Çin’in yarı iletken endüstrisi yıllık geliri, bir önceki yıla göre %19,4’lük bir büyüme oranı olan 78 milyar dolara ulaştı. 2018 yılında gelirin %20 oranında artması beklenmektedir. Karşılaştırıldığında, küresel endüstrideki ortalama büyüme sadece %3,4’tür. (Forbes)

# 6. Çin yarı iletken pazarı, toplam dünya arzının %33’ünü oluşturuyor. Günlük ürünlerde kullanılan çipler hesaba katıldığında, sektör payı %15’e düşüyor. (McKinsey)

# 7. Yarı iletken endüstrisinde yer alan Çinli şirketler, yarı iletkenlerin tasarımını veya üretimlerinin unsurlarını, tüm bitmiş yongaların %2’si veya daha azı kadar etkiler. (McKinsey)

# 8. Çinli şirketler, ön uç imalat ve yarı iletken tasarım segmentlerinde mümkün olan toplam küresel gelirin %4’ünden daha azını talep edebilir. (McKinsey)

# 9. Çin’in yarı iletken endüstrisindeki rekabetin artmasını engelleyen iki ana engel vardır: fikri mülkiyet ve genel bilgi eksikliği. Endüstrinin birçok büyük bölümü, AIC’ler ve mikro denetleyiciler gibi daha eski teknolojileri kullanmakta ve bu da endüstrinin küresel olarak sahip olduğu olumlu etkiyi sınırlandırmaktadır. Ancak aynı zamanda, bu iki “eski” segment, 2010’da hala 60 milyar dolar katkıda bulundu. (McKinsey)

# 10. Çin endüstrisi tarafından üretilen yarı iletkenlerin %30’dan biraz azı veri işleme ihtiyaçlarına ayrılmıştır. Diğer bir %29 ise iletişim için kullanılıyor. İkisi de dünya ortalamasının altında. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

Üretim Birimi Bazında Çin Yarı İletken Endüstrisi İstatistikleri

# 11. Çin yarı iletkenleri, tüketici ürünlerinde zamanın %20’sinden fazlasında ve tıbbi veya endüstriyel uygulamalarda yaklaşık %16’sında kullanılmaktadır. Bu oranlar kabaca dünya endüstri ortalamasının iki katıdır. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 12. Çin’in yarı iletken endüstrisinin etkisinin olmadığı tek yer havacılık ve askeri sektördür. Sektörün yarı iletkenleri için o sektördeki uygulama oranı %0’dır. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 13. Intel, Samsung ve SK Hynix, Çin pazarındaki en büyük 3 yarı iletken tedarikçisi olmaya devam ediyor. Son 12 yılda toplamda sadece 14 şirket pazardaki ilk 10 satıcı arasında yer aldı. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 14. OSD sektöründeki büyüme oranları, Çin’deki yarı iletken endüstrisi için en yüksek oran olmuştur. 2003’ten bu yana optoelektronik, sensörler ve ayrık cihazlar her yıl %35’in üzerinde büyüme oranları gördü. 2003 yılından bu yana büyüme oranlarının %40’ı aştığı 9 yıl oldu. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

#onbeş. Bir segment olarak entegre devrelerin tasarımı, %6,5’lik bir büyüme oranına ulaştığı 2003 yılından bu yana sürekli artışlar göstermiştir. 2015 yılında entegre devre tasarımı sektörü %23,6 oranında büyüme kaydetmiştir. Endüstrinin gerilediği yıllarda bile, IC tasarım endüstrisi gelir artışı göstermeye devam etti. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

#on altı. 2015 yılında entegre devre tasarımı geliri 21.090 milyon dolar olarak tahmin edildi. Bu, sektörün bir önceki yıl elde ettiğinden 4 milyar dolardan fazlaydı. 2000 yılında sektör sadece 130 milyon dolar gelir elde etmişti. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 17. 2015 yılında, Çin’de yarı iletken endüstrisinde faaliyet gösteren rekor sayıda IC tasarım şirketi vardı. Bir önceki yıla göre 26 fazla olmak üzere toplam 715 firma bulunmaktadır. 1990’da sadece 15 şirket vardı. 2000-2002 yılları arasında sektör 98 firmadan 389 firmaya çıktı. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 18. Çin’in yarı iletken endüstrisinde yer alan şirketlerin çoğu küçük şirketler olarak sınıflandırılacaktır. Aktif şirketlerin %40’ından fazlası 500’den az kişiyi istihdam etmektedir. Sektörün %50,6’sını 100 ve daha az kişi çalıştıran şirketler oluşturmaktadır. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 19. Sektör, yerli sanayinin sırasıyla %35 ve %37’si ile OSD ve özel dökümhane üretim segmentlerinde gofret imalatına öncülük etmektedir. Karşılaştırıldığında, küresel endüstri bu segmentlerde sırasıyla %18 ve %24 kapasitede. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

# 20. Çin’in mevcut gofret üretim kapasitesi, dünyanın toplam kapasitesinin %14’ünün hemen altında olan 3,3 milyondur. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

Küresel Pazar Payına Göre Çin Yarı İletken Endüstrisi İstatistikleri

# 21. Yangtze Nehri Deltası, yarı iletken endüstrisi için en yüksek üretim kapasitesine sahiptir. Gofret üretiminin, test edilmesinin ve ambalajlanmasının yaklaşık %60’ı bu bölgede olup, 2015 yılında toplam endüstri gelirinin yarısını oluşturmaktadır. (Pricewaterhouse Coopers LLC)

Çin Yarı İletken Endüstrisi Trendleri ve Analizi

Yarı iletkenlere olan ihtiyaç yakın zamanda ortadan kalkmayacaktır. Modern elektronik ekipmanlarımızın çoğu bu teknolojiyi kullanır. Modern yaşamın temel taşı haline geldi. Çin’in yarı iletken endüstrisi, bu sektörün etkili ve rekabetçi bir parçası olmak için çok çalıştı ve art arda birkaç yıldır küresel endüstri büyümesini geride bıraktı.

Endüstri gelişmeye ve olgunlaşmaya devam ettikçe Çin, endüstrinin hemen hemen her segmentinde bir dünya lideri olmaya hazır görünüyor.

Küresel elektronik ekipman üretiminin Çin’e kayma eğiliminin devam ettiği ve sektörün içerik olarak ortalamanın üzerinde üretimler yapmaya devam edebileceği varsayıldığında, son on yılda gözlenen eğilimlerin devam etmesi bekleniyor. Çin’deki yarı iletken üretimi, önümüzdeki on yıl içinde tahmin edildiğinde, zamanla küresel ihtiyacın %35’ine ulaşabilir.