21 Karides Endüstri İstatistikleri ve Trendleri

Karides, kabuklular olarak sınıflandırılır. Ortalama bir insana sorarsanız çok lezzetli kabuklular. O kadar popüler bir deniz ürünü ki, karides endüstrisi bugün dünyanın en güçlü deniz ürünleri segmentlerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri her yıl 1 milyar pounddan fazla karides tüketiyor ve dünyanın geri kalanı 4 milyar pound daha tüketiyor.

Ortalama karides yaklaşık 6 inç uzunluğundadır, ancak 1 fitin üzerinde uzunluğa kadar büyüyebilirler. Doğada 6 yıla kadar sevebilirler. Markette bulunan bir karidesin ortalama yaşı yaklaşık 6 aydır.

Bir tür olarak karidesle ilgili en ilginç şey, her bireyin bir erkek olarak doğmasıdır. Zamanla, bazıları olgunlaştıkça dişi olurlar. Şu anda bilinen 128 tür vardır ve ortalama bacak sayısı 10’dur.

Karides endüstrisinden önemli istatistikler

1. Çiftlik karidesi, küresel deniz ürünleri pazarı için üretilen karidesin %55’ini oluşturmaktadır. Bu karidesin çoğu Çin’den geliyor, ancak Tayland, Hindistan, Vietnam, Bangladeş ve Brezilya da önemli katkılar sağlıyor. (Dünya Yaban Hayatı Vakfı)

# 2. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ortalama bir kişi her yıl yaklaşık 4 kilo karides tüketecektir. (Dünya Yaban Hayatı Vakfı)

Karides Endüstri İstatistikleri

# 3. Karides endüstrisi, ticareti yapılan dünyanın en değerli deniz ürünüdür. 2005 yılında, çiftlik karides endüstrisi segmentinden elde edilen gelir 10,6 milyar dolara ulaştı. Su ürünleri üretimi, herhangi bir deniz ürünü sektöründeki en yüksek büyüme oranlarından biri olan her yıl %10 oranında büyümeye devam ediyor. (Dünya Yaban Hayatı Vakfı)

# 4. Karides yetiştiriciliğinde, pazara gönderilecek kadar büyük karideslerin yetiştirilmesi 3-6 ay sürer. Çoğu çiftçi, her yıl üç değilse de en az iki ürün üretebilir. (Dünya Yaban Hayatı Vakfı)

# 5. Su ürünleri yetiştiriciliği yoluyla üretilen karideslerin yaklaşık %80’i sadece iki türdendir: dev kaplan karidesleri ve Pasifik beyaz karidesi. Bu iki tür hastalığa karşı oldukça hassas olduğundan, karides endüstrisi başarı ve başarısızlık arasında ince bir çizgide yürüyor. (Dünya Yaban Hayatı Vakfı)

# 6. Karides yetiştiren ülkeler için ürünlerinin çoğu ihraç edilmektedir. Örneğin Tayland, her yıl toplam üretim değerinin yaklaşık %90’ını ihraç etmektedir. (Deniz Balıkları Sanayi Kurumu)

# 7. 1994’ten beri küresel karides üretimi %25 arttı. Aynı zamanda, küresel karides ticareti seviyeleri %60 arttı. (Dünya Su Ürünleri Derneği)

# 8. 2004 yılında sektör için toplam karides üretim ağırlığı 6 milyon tonu aştı. Bu, dünya sularında bulunabilecek beklenen toplam verimin yaklaşık %6’sına tekabül ediyor. Toplam üretim değeri 21 milyar dolardı ve bu değerin %54’ü ticari yakalamadan geliyordu. (Dünya Su Ürünleri Derneği)

# 9. Her yıl yakalanan 3,6 milyon ton büyük karidesin %22’si tropikal karidestir. Genellikle yakalanan diğer türler ılıman veya subtropikal sulardan gelir. (Dünya Su Ürünleri Derneği)

# 10. Karides endüstrisinin ticari yakalama bölümü için, her yıl yaklaşık 60 tür piyasaya çıkıyor. Su ürünleri yetiştirme yöntemleri sadece 20 karides türünü takip ediyor. Her segmentte, genel pazar için sadece bir avuç karides türü gerçekten önemlidir. (Dünya Su Ürünleri Derneği)

Panelenmiş Karides Sektör İstatistikleri

# 11. 1950’de karides endüstrisi dünya pazarı için toplam 413.000 ton karides üretti. 2004 yılında sektör, pazar için 6.078 milyon ton karides üretti. (Dünya Su Ürünleri Derneği)

# 12. Küresel karides üretimi her yıl artıyor ve bu da talebin artmasını teşvik ediyor. 2004 yılında karides ürünleri ihracatı ilk kez 2 milyon tonu aştı. (Dünya Su Ürünleri Derneği)

# 13. Karidesin ihracat değeri, dünyadaki birçok ülke için önemli gelir kaynakları oluşturmaktadır. 125’den fazla ülke, ihracatçı olarak küresel karides endüstrisinin bir parçasıdır. Bu ihracatın toplam değeri 2004 yılında 12 milyar dolardı. (Dünya Su Ürünleri Derneği)

# 14. Amerika Birleşik Devletleri, ihracat pazarının 3,8 milyar dolarını veya toplam ihracatın yaklaşık üçte birini oluşturan dünyanın en fazla karidesini ithal ediyor. Japonya, ihracat pazarından 2,5 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. (Dünya Su Ürünleri Derneği)

#onbeş. Su ürünleri yetiştiriciliği çalışmalarıyla yetiştirilen karideslerin %60’a kadarı mangrovlara dönüştürülen alanlarda yetiştirilmektedir. Her gün tüketilen karidesin %90’a kadarı Amerika Birleşik Devletleri’ne ithal edilmektedir. Bu, çiftlik karidesinin sığır etinden 10 kat daha fazla karbon ayak izine sahip olabileceği anlamına geliyor. (okyanus)

#on altı. Tayland’da 3 milyon göçmen işçi, ülkenin işgücünün yaklaşık %10’unu oluşturuyor. Deniz ürünleri işlemede, göçmen işçiler toplam işgücünün %90’ını oluşturmaktadır. (Washington Postası)

# 17. Kapalı su ürünleri tesisleri karides endüstrisinin geleceğidir. Kontrollü yöntemler kullanılarak yılda 5 hasat mümkündür. Aynı zamanda, iç mekan kurulumunda çok daha düşük bir hastalık riski vardır. (Gerçekler ve ayrıntılar)

# 18. Karides popüler olabilir ama kolesterolü yüksek bir gıda ürünüdür. 100 gramlık tek bir karides porsiyonu 250 mg’dan fazla kolesterol içerebilir. (Trivia Ustaları)

# 19. Amerika Birleşik Devletleri’ne ithal edilen karideslerin %2’sinden daha azı Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir düzenleyici kurum tarafından denetlenmektedir. (Rodale’in Organik Yaşamı)

# 20. Düşük denetim sayılarına rağmen, ABD’ye yapılan ve reddedilen deniz ürünleri ithalatının %35’e varan kısmı çok kirli oldukları için karides içermektedir. (Rodale’in Organik Yaşamı)

ABD Karides Endüstrisi İstatistikleri

# 21. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki FDA, salmonella veya kir nedeniyle başta karides olmak üzere yaklaşık 1.4000 kabuklu deniz hayvanını reddetti. (Rodale’in Organik Yaşamı)

Karides Endüstrisi Trendleri ve Analizi

Küresel karides endüstrisinin küresel ekonomiye getirebileceği bazı şaşırtıcı faydalar var. Ayrıca inanılmaz düşüşler var. Tay su ürünleri yetiştiriciliği bölümü gibi belirli endüstri kesimleri, insan kaçakçılığı için bilinen sıcak noktalardır. İşçiler, daha uzun olmasa da 16 saatlik vardiyalara maruz kalmaktadır. Bazı bölgelerde çocuk işçiliği teşvik edilebilir.

Hastalık, fiziksel istismar ve diğer işyeri ihlallerinin de yaygın olduğu bulunmuştur. Bazı işçiler, yıllarca olmasa da aylarca istihdam tesislerine kilitlendi.

Tükettikleri karidesin güvenilir bir kaynaktan gelmesini sağlamak tüketiciye kalmıştır. Birçok karides ürünü, kaçakçılığı yapılan işçilerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir ve bu ürünlerin satın alınması yalnızca kötü niyetli davranışları teşvik eder.

Yararlı ve samimi su ürünleri yetiştiriciliği çabaları tüm dünyada uygulanmaktadır. Ticari balıkçılar, ailelerini desteklemek için her yıl karides avlarlar. Bu segmentlere odaklanmak, endüstriyi, dünyanın belirli bölgelerinde çok yaygın hale gelen suistimalleri azaltırken genişleme hızını sürdürmeye teşvik edecektir.