21 Sağlık işgücü endüstrisinin istatistikleri, eğilimleri ve analizi

Sağlık sektörü, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde, genellikle bir işgücü sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Bunun nedeni finansman boşlukları, yerel nüfustaki değişiklikler veya sektörü yöneten ulusal mevzuatta yapılan ayarlamalar olabilir. Bu, birçok tesisin bu ihtiyaçları karşılayabilecek hemşirelere, doktorlara, klinisyenlere ve eczacılara ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

Bu, bu endüstrinin sağlık profesyonellerinin maaş almasına yardımcı olurken aynı zamanda yerel ve bölgesel ekonomik faaliyetleri canlandırabilecek gelir elde etmesine yardımcı olduğu anlamına gelir.

Sağlık personeli endüstrisinden büyüleyici istatistikler

# 1. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sağlık personeli endüstrisinin değeri 11 milyar dolardan fazladır. Son 5 yılda ortalama %6’ya yakın bir oranda büyüyor. (Harris Williams ve şirket)

# 2. Sektör için en hızlı büyüyen alan locum tenens yerleşim seçeneğidir. Bu personel seçeneği, doktorları çok haftalı görevler için tesis personeline yerleştirir. Bu segmentin değeri, %8’lik bir büyüme beklentisiyle 2,7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. (Harris Williams ve şirket)

Sağlık Personeli Sektör İstatistikleri

# 3. Seyahat hemşireliği, ortalama büyümeden daha iyi görülmesi beklenen başka bir segmenttir. Personel sektörü için %7’lik bir büyüme beklentisiyle 2,2 milyar dolarlık bir cari değer sunuyor. (Harris Williams ve şirket)

# 4. Sağlık personeli endüstrisinin en büyük bölümü, müttefik sağlık profesyonellerinin yerleştirilmesinden gelir. Bu kategorideki işler fizyoterapistleri, radyoloji teknisyenlerini ve diğer destek profesyonellerini içerir. Bu segmentin değeri, %6’lık bir büyüme beklentisiyle 3,2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. (Harris Williams ve şirket)

# 5. Amerika Birleşik Devletleri’nde, locum tenens pozisyonunda çalışan ortalama bir kişi saatte yaklaşık 120 dolar kazanıyor ve haftada yaklaşık 60 saat çalışacaktı. Personel atamaları genellikle 5 ila 24 hafta sürer. (Harris Williams ve şirket)

# 6. Amerika’nın En Büyük 5 Seyahat Hemşireliği Firması, 2015 yılında 1,7 milyar dolar gelir elde etti. ABD’deki hastanelerin yaklaşık %65’i, personel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için yolcuları kullanıyor. (Şarj)

# 7. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde profesyonel olarak aktif olan 3,1 milyondan fazla kayıtlı hemşire var. Bunların yaklaşık %10’u sağlık personeli sektörü aracılığıyla istihdam olanakları bulmaktadır. (Şarj)

# 8. Sosyal medyanın, sağlık personeli kurumlarının sektörde kaliteli işe alımları nasıl bulduğu üzerinde büyük etkisi vardır. Son 5 yıllık dönemde, sosyal medya aracılığıyla bulunan kalite içgörüleri %70’in üzerinde artış göstermiştir. (Şarj)

# 9. Bugün dünyadaki kişisel sağlık sektörü 27,3 milyar dolar değerinde, bu da ABD pazarının sektörün toplam gelirinin yaklaşık %45’inden sorumlu olduğu anlamına geliyor. (Grand View Araştırması)

# 10. Personel sıkıntısı nedeniyle şu anda dünyada yaklaşık 7,2 milyon sağlık hizmeti pozisyonu bulunmaktadır. 2035 yılına kadar, bu alanda beklenen kıtlık 12,9 milyon işçiye ulaşabilir. (Dünya Sağlık Örgütü)

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık İşgücü Endüstrisinden İstatistikler

# 11. 2002’de Amerika Birleşik Devletleri’nde locum tenens olarak istihdam edilen yaklaşık 26.000 doktor vardı. 2013 yılında sektörün bu şekilde istihdam ettiği doktor sayısı ilk kez 40.000’e ulaştı. (Grand View Araştırması)

# 12. Belirli bir yıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki personel şirketleri yaklaşık 15 milyon geçici veya sözleşmeli çalışanı işe alıyor. Personel şirketleri, ortalama bir hafta boyunca 3 milyondan fazla işçi çalıştırmaktadır. (Amerikan Personel Derneği)

# 13. Kadrolu çalışanların %49’u, iş fırsatları için sektör profesyonelleriyle çalışmanın kalıcı bir iş bulmanın iyi bir yolu olduğunu söylüyor. İstihdam sektöründe çalışan çalışanların %76’sı tam zamanlı istihdam edilmektedir. (Amerikan Personel Derneği)

# 14. Sağlık personeli kurumlarıyla çalışanların %90’ı iş deneyimlerini daha keyifli hale getirdiğini söylüyor. (Amerikan Personel Derneği)

#onbeş. Sağlık personeli sektörüyle ilişkili yaklaşık her 3 çalışandan 1’ine geçici görevlerini tamamladıktan sonra kalıcı bir iş teklif ediliyor. Tam zamanlı bir teklif alan tıp uzmanlarının yaklaşık üçte ikisi, bunu kalıcı istihdam olarak kabul edecektir. (Amerikan Personel Derneği)

#on altı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri personel endüstrisinde, sağlık personeli, pazarın sadece küçük bir bileşenidir. Kadrolu çalışanların sadece %9’u sağlık sektörü ile ilişkilidir. Karşılaştırıldığında, çalışanların %37’si endüstriyel, %28’i idari pozisyonlarda ve %13’ü BT, mühendislik veya bilimsel alanlarda istihdam edilmektedir. (Amerikan Personel Derneği)

# 17. 2018’de personel işleri bir önceki yıla göre ortalama %1.3 arttı. (Amerikan Personel Derneği)

# 18. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde aktif olan yaklaşık 20.000 işe alma ve işe alma şirketi var. Yaklaşık 39.000 farklı ofis işletiyorlar. (Amerikan Personel Derneği)

# 19. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hemşirelik iş gücünün yarısından fazlası (%55) 50 yaşın üzerindedir. Önümüzdeki 5 yılda 525.000’den fazla hemşirenin emekli olması bekleniyor. 55+ demografik grupta istihdam edilen kayıtlı hemşire sayısı 2017 yılında %24 arttı. (Personel Sektör Analistleri)

# 20. Ortalama bir sağlık personeli sektörü kuruluşu, her yıl yaklaşık 16 kişiye iş imkanı sunmaktadır. Hemşire açığında beklenen artışla birlikte, daha fazla işçi talebinin 2022’ye kadar %16’ya kadar artması bekleniyor. (Personel Sektörü Analistleri)

Küresel Sağlık Personeli Sektör İstatistikleri

# 21. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde şu anda yaklaşık 5.000 şirket sağlık personeli istihdam etmektedir. Bu şirketler yaklaşık 144.000 kişinin doğrudan istihdamından sorumludur. Önceki 5 yıllık dönemde sektör, yıllık ortalama %4,7 büyüme hızı yaşadı. (IBIS Dünyası)

Sağlık Personeli Sektörü Trendleri ve Tahmini

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Baby Boomers’lar yaşları gereği işgücünden çıktıkça ve yaşları nedeniyle daha yüksek düzeyde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duydukça, iş baskıları tıbbi tesislerin sağlık personeli endüstrisinde yardım aramasına neden olacaktır.

Emekli Baby Boomers’ın 2022 yılına kadar Medicare ve Medicaid’in maliyetlerini iki katından fazla artırması bekleniyor. 65 yaşındaki emekli bir çift, gelecekteki sağlık hizmetleri için cepten ortalama 275.000 dolar ödemeyi bekleyebilir. Bu rakam, gerekli olabilecek herhangi bir uzun süreli bakım veya rehabilitasyonu içermemektedir. Her gün 10.000’den fazla Baby Boomer emekli oluyor.

Bu, kalifiye işçi bulmak zorlaştıkça sağlık personeli endüstrisinin yüksek düzeyde gelir artışı görebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, personel sıkıntısı gelecekte insanların alacağı bakımın kalitesini etkileyeceğinden, endüstri çalışanlarının ücretlerini de artıracaktır.

Yüksek talep seviyeleri, hizmet kıtlığı ve artan sağlık hizmetleri maliyetleri ile personel endüstrisi, hepimizin sağlık hizmetleri hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmek üzere görünüyor.