23 Endonezya Ayakkabı Endüstrisinin İstatistikleri ve Eğilimleri

Bugün en popüler moda markalarından bazıları, Endonezya ayakkabı endüstrisini sürekli ve güçlü bir büyüme yeri olarak buldu. Zara, Forever 21 ve Pull and Bear gibi markalar on yıldan fazla bir süredir ayakkabı satışlarını artırmaya yardımcı oldu ve en az 2022 yılına kadar güçlü büyüme trendleri bekleniyor.

Ulusal bir bakış açısıyla, Endonezya’daki gençler “Batı” olarak etiketlenen markalara erişmeyi seviyor. Sektöre sunulan ihracatla birleştirildiğinde, geliri artırmak için sayısız fırsat var. Bata, Endonezya’da kalite ve satın alınabilirlik konusundaki köklü itibarı ile genel satışlarda sektöre liderlik etmeye devam ediyor.

Pazara daha fazla uluslararası rekabet girdikçe, Endonezya ayakkabı endüstrisi bazı değişiklikler görebilir. İnternet ayakkabı satışlarının da önümüzdeki beş yıl içinde sektör üzerinde büyük bir etkisi olması bekleniyor.

Endonezya ayakkabı endüstrisinden önemli istatistikler

1. Endonezya ayakkabı endüstrisinin ayakkabı segmentindeki gelirin 2018 sonunda 387 milyon dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor. (Statista)

# 2. Ayakkabı segmenti için 2022 yılına kadar gelirin yıllık %16,7’lik bir CAGR’ye ulaşması ve bunun sonucunda yaklaşık 720 milyon dolarlık bir toplam pazar hacmine ulaşması bekleniyor. (İstatist)

Endonezya Ayakkabı Sektörü İstatistikleri

# 3. 2018 yılında sektörün ayakkabı segmentinde kullanıcı penetrasyon oranlarının %5 olması beklenmektedir. 2022’de oranların %8.5’e ulaşacağı tahmin ediliyor. (İstatist)

# 4. Endonezya ayakkabı endüstrisi için kullanıcı başına ortalama gelir şu anda 28,68 dolar. Endüstrinin ürettiği gelirin çoğu, 35 milyar dolardan fazla sorumlu olan Çin’de bulunuyor. (İstatist)

# 5. Endonezya ayakkabı endüstrisinin en büyük bölümü deri ayakkabılardan gelmektedir. 2018 yılında bu segment için tahmini pazar hacminin 2,36 milyar dolara ulaşması bekleniyor. (İstatist)

# 6. Amerika Birleşik Devletleri, deri ayakkabı segmenti için en büyük pazardır. ABD’de sektör için elde edilen toplam gelirin 2018 sonunda 83,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. (Statista)

# 7. Toplam nüfus rakamlarına göre ABD satışlarından kişi başı gelirin 2018 sonunda 14,13 dolar olması bekleniyor. (Statista)

# 8. 2016’da Endonezya ayakkabı sektörü ihracat için %2,9’luk bir büyüme oranı yaşadı, ancak yeni ayakkabı ithalatında %16,9’luk bir artış gördü. Bunun nedeni, düşük işçilik maliyetleri ve Vietnam, Çin ve Güney Kore’de yeni fabrikaların kurulmasıdır. (Cakarta Postası)

# 9. Ayakkabı ihracatının çoğu her yıl Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor. Ayakkabı ihracatının %28’den fazlası yıllık olarak ABD pazarına ulaşıyor. Diğer önemli ihracat pazarları ise Japonya, Almanya, Belçika ve Çin’dir. (Cakarta Postası)

# 10. Sanayi için üretilen ayakkabı ithalatının yaklaşık %45’i Çin’den gelmekte, onu Vietnam, Hong Kong ve Amerika Birleşik Devletleri izlemektedir. (Cakarta Postası)

Pazarlara Göre Asya Ayakkabı Sektörü İstatistikleri

# 11. 2016 yılında 7 farklı ayakkabıcı ve deri işleyicisi, 2018 yılı sonuna kadar toplam 262,18 milyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt edeceklerini açıkladı. (Jakarta Post)

# 12. 2016 yılında Endonezya’da yaklaşık 15 yeni ayakkabı fabrikası faaliyete geçti. Bunların toplam değeri 1,5 milyar dolar, endüstrinin toplam kapasitesini 15 milyon çiftten fazla ayakkabı artırdı. Bu yeni fabrikalar ayrıca 100.000’den fazla kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlıyor. (Endonezya’daki Yatırımlar)

# 13. 2015 yılında toplam ayakkabı ihracatı 4,5 milyar dolar oldu. (Endonezya Yatırımları)

# 14. Ülke çapında ayakkabıya yapılan hane halkı harcamaları 2012’de sona eren 5 yıllık dönemde %47 arttı. (Euromonitor).

#onbeş. 2013 yılında Endonezya ayakkabı endüstrisindeki küçük işletmeler ve mikro markalar, üretimlerinin %9’dan fazla arttığını gördü. Sektörlerdeki orta ve büyük şirketler, aynı dönemde üretimlerinin %4,2 oranında arttığını gördü. Bu, endüstrinin 2012 yılında en büyük üreticileri için üretimin %7 oranında küçüldüğünü gördükten sonra gerçekleşti. (Endonezya Küresel İş Rehberi)

#on altı. Sektör, bugün dünyanın altıncı önde gelen ayakkabı ürünleri ihracatçısıdır. Çin, yıllık 50 milyar doları aşan ihracatıyla başı çekiyor. Hem İtalya hem de Vietnam ayakkabı ürünlerinde 11 milyar dolardan fazla ihracat yapıyor. Almanya ve Belçika da 5,1 milyar dolardan fazla ayakkabı ihraç ediyor. (Endonezya Küresel İş Rehberi)

# 17. Endonezya ayakkabı sektörünün bazı kesimlerinde 2013 yılında grevler ve protestolar nedeniyle yıllık asgari ücretler %40’tan fazla arttı. Bu durum sektörün Çin karşısındaki işgücü avantajının azalmasına neden oldu ve hatta bazı fabrikaları kapılarını kapatmaya zorladı. (Endonezya Küresel İş Rehberi)

# 18. Endonezya ayakkabı endüstrisindeki maliyet baskıları artmaya devam ediyor. Birçok fabrika en az 10 yıllık ekipman kullanırken, 20 yıldan eski ekipman yüzdesi yıldan yıla artmaya devam ediyor. (Endonezya Küresel İş Rehberi)

# 19. 2012’de Nike, Endonezya ayakkabı endüstrisinde 175.000 yerel işçi çalıştırdı ve 38 farklı imalat şirketi ile işbirliği ilişkileri kurdu. Markanın o yılki toplam ihracatı ilk kez 1,5 milyar dolara ulaştı. (Flanders Ticaret ve Yatırım)

# 20. Endonezya ayakkabı endüstrisi, her yıl yaklaşık 400.000 kişiyi istihdam ederken, 210.000 dolaylı istihdam olanağı daha sağlıyor. Endonezya’nın toplam imalat istihdamının yaklaşık %5’i ayakkabı endüstrisinden geliyor. (Flanders Ticaret ve Yatırım)

Çin Ayakkabı Sektörü İstatistikleri

# 21. Su geçirmez ayakkabı, sektörün ithalat için pazarladığı en yaygın türdür ve toplam pazarın %48’ini oluşturmaktadır. Bunu, genel bir kategori olan “diğerleri” (%35) ve tekstil ayakkabı (%10) izledi. (Flanders Ticaret ve Yatırım)

# 22. Deri ayakkabı, ihracat pazarının çoğunluğunu oluşturuyor ve toplam sevkiyatların %68’ini oluşturuyor. Bunu su geçirmez ayakkabılar (%18) ve tekstil ayakkabılar (%17) izlemektedir. (Flanders Ticaret ve Yatırım)

# 23. Endonezya ayakkabı endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin %55’i Batı Java ve Banten’de bulunuyor. East Java, şirketlerin %25’ini, DKI Jakarta ise sektör varlığının %14’ünü oluşturuyor. (Flanders Ticaret ve Yatırım)

Endonezya Ayakkabı Endüstrisi Trendleri ve Analizi

Çocuk ayakkabısı segmenti, Endonezya ayakkabı endüstrisi için önümüzdeki on yılın en güçlüsü olacak gibi görünüyor. Çiftler daha genç yaşta evlenme ve çocuk sahibi olma eğilimindedir, bu da satışlarda dolaylı bir artışa neden olabilir. Uluslararası markaların bu sektöre hakim olması muhtemeldir, ancak ayakkabılarının genel kalitesini artırarak yerel markaları rekabetçi tutmaya çalışıyorlar.

Kadın ayakkabısı için görünüm de olumlu görünüyor. Endonezya’da ortalama bir kadının 5 çift ayakkabısı vardır, bu nedenle modaya ve satın alınabilirliğe hitap eden tasarımlar yaratması için ulusal markaların baskın kalmasını sağlayın.

Daha ucuz işgücü piyasalarından kaynaklanan rekabete ve artan ithalata rağmen ihracat güçlü kalmaya devam edecek. Endonezya ayakkabı endüstrisi, paranızın karşılığını veren bir seçenek olarak ün kazanmıştır. Bu yakın zamanda değişmeyecek.