24 Edmonton Petrol Endüstrisi İstatistikleri ve Eğilimleri

Alberta, Kanada’nın enerji eyaleti olarak kabul edilir. Tüm bunların merkezinde, enerji sektörü için bir merkez olan Edmonton yer almaktadır. Petrol ve doğal gaz, ürünleri Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rafinerilere taşıyan boru hatlarına ulaşmak için şehirden gönderiliyor.

Petrol üretimi yerel ekonominin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Enerji fiyatları düştüğünde, Alberta’nın ekonomisi durgunluğa girme eğilimindedir. İlde bulunan enerji kaynaklarının %81’i özel sektöre ait olduğundan, bu durum ortalama bir insanı zorlaştırıyor. Bu, özellikle ek üretim ihtiyacı arttıkça, endüstri için bazı benzersiz zorluklar yaratır.

İstihdam için acil beceriler gerektiren oldukça rekabetçi bir endüstridir. Çalışan 3 genç yetişkinden 2’sinin 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmasının nedenlerinden biri de budur.

Edmonton Petrol Endüstrisi Önemli İstatistikleri

# 1. Alberta’nın petrol kumları, Kanada’nın toplam sera gazı emisyonlarının sadece %8’ini oluşturuyordu. Kanada, dünyadaki sera gazı emisyonlarının toplam %1.6’sından sorumludur. (Alberta Ticaret ve Ekonomik Kalkınma)

# 2. Alberta’nın petrol ve gaz sektörü, eyaletin her yıl GSYİH’sının %17’sinden sorumludur. 1986’da petrol endüstrisi GSYİH’nın %23,2’sinden sorumluydu. (Alberta Ticaret ve Ekonomik Kalkınma)

# 3. 2016 yılında petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüşler il ekonomisinin %3,7 daralarak resesyona girmesine neden oldu. (Alberta Ticaret ve Ekonomik Kalkınma)

# 4. 2016 yılında Alberta’nın toplam mal ihracatının 43,3 milyar dolarını ham petrol oluşturdu. 7,9 milyon dolarını Petrokimya, 7,4 milyar dolarını ise gaz ve gaz sıvıları sağladı. (Alberta Ticaret ve Ekonomik Kalkınma)

# 5. Alberta, Kanada’daki ham petrolün %81’ini ve doğal gazın üçte ikisini üretti. Eyalet, Suudi Arabistan ve Venezuela’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü kanıtlanmış petrol rezervine ev sahipliği yapıyor. (Alberta Ticaret ve Ekonomik Kalkınma)

# 6. 2025 yılına kadar, hem iyileştirilmiş hem de iyileştirilmemiş bitüm üretiminin 2025 yılına kadar %60 artması bekleniyor. 2015 yılında katranlı kumlardan günde 2,4 milyon varil üretildi. (Alberta Ticaret ve Ekonomik Kalkınma)

# 7. Alberta’nın petrol endüstrisi tarafından üretilen tüm hidrokarbonlardan elde edilen toplam gelir 56,8 milyar dolar değerindeydi. Bitüm ve sentetik ham petrol, toplam brüt gelirlerin %63,5’ini temsil etmektedir. (Alberta Ticaret ve Ekonomik Kalkınma)

# 8. Edmonton Oil Industry’nin Alberta’daki enerji kaynağı ihracatı 51 milyar doları buldu ve bu yıl için toplam emtia ihracatının %65’inden fazlasını yansıttı. (Alberta Ticaret ve Ekonomik Kalkınma)

# 9. Geleneksel olmayan üretim, Edmonton çevresindeki ve Alberta’daki sanayi için petrol üretiminin yaklaşık %84’ünü oluşturur. Mart 2018’de üretim seviyeleri bir önceki yıla göre %12 arttı. (İstatistik Kanada)

# 10. 2014 yılında petrol ve gaz hizmetleri sektörünün toplam ihracatı 3 milyar doları buldu. Bu rakam bir önceki yıla göre %7’lik bir artış anlamına geliyor. (İstatistik Kanada)

# 11. Şu anda Edmonton ve Alberta’da petrol endüstrisinde faaliyet gösteren 8.600 şirket var. Toplamda, bu şirketler ile 110.000 doğrudan istihdam olanağı sağlanmaktadır. (İstatistik Kanada)

# 12. Eyaletin her yıl elde ettiği petrol üretiminin yaklaşık %70’i Edmonton çevresindeki ve kuzeydeki petrol kumlarından gelmektedir. (Kanada Ulusal Enerji Kurulu)

# 13. Alberta’nın Edmonton çevresinde petrol endüstrisi çabalarını desteklemek için yalnızca 4 aktif rafinerisi vardır. Bu rafineriler günde 474.000 varile kadar petrol işleme kapasitesine sahiptir. Bu, eyaleti Kanada’daki en büyük rafineri bölgesi yapar. (Kanada Ulusal Enerji Kurulu)

# 14. Kanada’da üretilen toplam elektrik üretiminin yaklaşık %10’u Alberta’daki petrol ve gaz sektöründen gelmektedir. Eyaletin toplam kapasitesi 16.000 MW’ı aşsa da, her yıl yaklaşık 80 MW üretilmektedir. (Kanada Ulusal Enerji Kurulu)

#onbeş. Edmonton’un petrol endüstrisini ve bağlı kuruluşlarını desteklemek için Kanada’da 257.000 milden fazla boru hattı kuruldu. (İstatistik Kanada)

#on altı. 2016 yılında, Alberta ekonomisindeki durgunluk nedeniyle, petrol ve gaz sektöründeki mevcut iş fırsatlarının sayısı %6 azaldı. (İstatistik Kanada)

# 17. Kanada hükümeti, son on yılda petrol ve gaz sektörüne 270 milyar dolardan fazla yatırım sağlamıştır. Bu yatırımların yaklaşık %80’i Edmonton ve çevresindeki petrol endüstrisindeki tesislere ve fırsatlara yönlendirilmiştir. (İstatistik Kanada)

# 18.Bitümü işlerken, ürünü kullanılabilir bir yağ fıçısına dönüştürmek için yaklaşık 4 galon tatlı su gerekir. Üreticiler, geri dönüşüm çabalarını geliştirerek artık üretim sırasında kullandıkları suyun %80’ine kadarını geri dönüştürebilirler. (İstatistik Kanada)

# 19. Amerika Birleşik Devletleri, petrol ve gaz sektörünü içeren il ihracat pazarının %99’undan sorumludur. ABD merkezli rafinerilerde kullanılan ham petrolün %20’si Edmonton’dan, kalanı ise Alberta’dan geliyor. (İstatistik Kanada)

# 20. Çıkarma yöntemlerinin %54’ü, mevcut kaynakların yaklaşık %80’inde kullanılan yerinde yöntemi içerir. Bunun nedeni, Edmonton çevresindeki petrol oluşumlarının çoğunun 75 metre veya daha fazla derinlikte olmasıdır. İlde şu anda aktif olarak bu yöntemi kullanan 20’den fazla proje bulunmaktadır. (İstatistik Kanada)

# 21. Edmonton’un yardımıyla Kanada bugün dünyanın dördüncü büyük ham petrol üreticisidir. Ülke aynı zamanda üçüncü büyük petrol ihracatçısı. (Kanada’nın Doğal Kaynakları)

# 22. Alberta’nın petrol kumlarında üretilen petrolün varil başına sera gazı emisyonları 1990’dan beri %35’ten fazla azaldı. (Natural Resources Canada)

# 23. Petrol kumu rezervlerinin %19’u ekstraksiyon yöntemini kullanarak bitüm üretir. Alberta’nın en büyük altı madencilik projesi 2016’da günde 100.000 varilden fazla üretim yaptı. (Natural Resources Canada)

# 24. Ham alınan bitümün %42’si Alberta’daki bir tesise upgrade için gönderilir. (Kanada’nın Doğal Kaynakları)

Edmonton Petrol Endüstrisi Trendleri ve Analizi

Alberta hükümeti, emisyon depolamasını iyileştirmek için ticari ölçekli karbon yakalama teknolojilerinde 1,3 milyar dolar sağlamayı taahhüt etti. Şimdiye kadar dünyanın en önemli anlaşmalarından biridir ve Edmonton’da ve eyalet genelinde bulunan daha geniş petrol endüstrisi ile devam eden bir katılımı yansıtmaktadır.

Alberta hükümeti tarafından mevcut yenilenebilir enerji miktarını artırmak için belirlenmiş bazı yenilenebilir enerji hedefleri vardır. 2030 yılına kadar hedef, kullanılan elektriğin %30’unun yenilenebilir bir kaynaktan gelmesidir. Bu, petrol endüstrisinin potansiyel enerji potansiyelini azaltacaktır.

Hedef, Alberta’nın bitüm üretimini 2023 yılına kadar günde 4,1 milyon varile neredeyse ikiye katlamak. Bu hedefe ulaşmak için ele alınması gereken birçok altyapı sorunu var. Hava, su ve arazi yönetimi sorunları önemli engellerdir. Aynı zamanda genişleme bu sektör için bir fırsat demektir.