24 Fidancılık endüstrisinde istatistikler ve eğilimler

Fidancılık, ağaçların, çalıların, asmaların ve diğer odunsu bitkilerin incelenmesi, yetiştirilmesi ve yönetimi olarak tanımlanır.

Bir endüstri olarak ağaç yetiştiriciliği, ağaç bitkileri için sağlık ve bakım sağlamak için sunulan peyzaj, ağaç budama ve diğer benzersiz hizmetleri içerir.

Bu sektörde çalışan bir hizmet sağlayıcı, bir mülk için süs çalıları seçebilir ve bakımını yapabilir. Ağacın tepesi veya boyut kontrolü yerine uzun vadeli ihtiyaçlarına odaklanan budama ve diğer hizmetleri sağlayabilirler. Hastalık teşhisi, toprak yönetimi ve benzeri hizmetler de verilmektedir.

Fidancılık endüstrisinden önemli istatistikler

# 1. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ağaç yetiştirme endüstrisi, işletme boyutlarının ve istihdam seçeneklerinin çeşitlendirilmiş bir karışımını sunar. Sektördeki en büyük 4 şirket, elde edilen toplam sektör gelirinin sadece %4’ünü oluşturuyor. (Uluslararası Fidancılık Derneği)

# 2. Şu anda ABD’de fidancılık endüstrisinde yaklaşık 82.000 şirket faaliyet göstermektedir. Bu sektördeki ortalama bir işletme sadece 2 kişiyi istihdam etmektedir. (Uluslararası Fidancılık Derneği)

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ağaç yetiştirme endüstrisinin istatistikleri

# 3. Ağaç yetiştirme endüstrisi tarafından üretilen toplam yıllık brüt gelir, Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık 9 milyar dolar. (Uluslararası Fidancılık Derneği)

# 4. ABD’de ağaç yetiştirme hizmetleriyle bağlantılı olarak sağlanan kamu hizmetleri, yıllık 10 milyar dolara kadar gelir elde edebilir. (Uluslararası Fidancılık Derneği)

# 5. Amerika Birleşik Devletleri’nde fidancılık endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık yarısının yıllık brüt geliri 500.000 doların altındadır. Her yıl 2,5 milyon doların üzerinde brüt %5’ten az. (Uluslararası Fidancılık Derneği)

# 6. Modern ağaç yetiştirme endüstrisi tarafından elde edilen gelirin çoğu, mesken ağaç işçiliği ile ilgilidir. Aktif şirketlerin yaklaşık %13’ü Ağaç Bakım Sanayicileri Derneği’ne aittir. (Uluslararası Fidancılık Derneği)

# 7. Fidancılık endüstrisindeki saha yöneticilerinin sadece %62’si çalışanları için resmi bir eğitim programı olduğunu söylüyor. Bu sektördeki her 4 şirketten 1’i yeni işçileri sahaya yerleştirmeden önce eğitmiyor. (Uluslararası Fidancılık Derneği)

# 8. Şirketlerin %73,2’si çalışanlarına hava kurtarma eğitimi vermediklerini bildirmektedir. Şirketlerin %14’ü ise bu eğitimi yılda sadece bir kez sunduklarını söylüyor. (Uluslararası Fidancılık Derneği)

# 9. Fidancılık şirketlerinin, hava asansörleri (%77), motorlu testereler (%59) veya öğütücüler (%53) kullanımına göre kimyasal püskürtme (%86) konusunda eğitim verme olasılığı daha yüksektir. (Uluslararası Fidancılık Derneği)

# 10. Ağaçları budamaktan veya budamaktan birincil derecede sorumlu olan çalışanlar için, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ortalama saatlik ücretleri 17,94 dolardır. Bu tür işlerde her yıl yaklaşık 40.000 kişi istihdam edilmektedir. (İşgücü İstatistikleri Bürosu)

Tarım Sektörü İstatistikleri

# 11. Fidancılık sektörüne tüm peyzaj hizmetleri dahil edildiğinde, sektörün elde ettiği toplam gelir yaklaşık 78 milyar dolar. Sektör, son 5 yılda yıllık %3,9 büyüme oranı yaşadı ve yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağladı. (IBIS Dünyası)

# 12. Fidancılık endüstrisi tarafından herhangi bir günde yapılan işlerin %65’i tek bir aile konutunda yapılır. İşin %23’ü ticari veya endüstriyeldir. Sektörün çalışmalarının sadece %6’sı doğrudan ağaç bakımı ile ilgilidir. (Çim ve Peyzaj Dergisi)

# 13. Bahçe işi yapan bir şirketin medyan net karı %10 civarındadır. (Çim ve Peyzaj Dergisi)

# 14. Fidancılık endüstrisindeki müteahhitler, amaçlanan görünüm konusunda iyimser ve her 5 kişiden 4’ü endüstrilerinin sağlıklı olduğunu söylüyor. Ancak aynı zamanda, 5 müteahhitten 1’inden daha azı gelecek yıl daha yüksek gelir elde etmeyi bekliyor. (Çim ve Peyzaj Dergisi)

#onbeş. Fidancılık endüstrisine ekipman tedarik eden satıcıların %60’ı, önceki yıla göre satışlarında artış bildirmiştir. Diğer bir %55’lik kısım ise hizmet işinde bir önceki yıla göre artış olduğunu bildirmiştir. (Yeşil endüstrinin artıları)

#on altı. Ekipman satıcılarının %39’u, gelecek yıl ağaç yetiştirme endüstrisine daha fazla parça ve ekipman satmayı beklediklerini söylüyor. Distribütörlerin sadece %5’i işlerinde bir daralma bekliyor. (Yeşil Endüstri Artıları)

# 17. Her 3 arka bahçe sahibinden 2’si ağaçlarına, çalılarına ve diğer odunsu bitkilere bakmalarına yardımcı olması için bir profesyonel tutacağını söylese de, bahçesi olan insanların %90’ı onu korumanın önemli olduğuna inanıyor. (Harris)

# 18. Müstakbel ev sahiplerinin %63’ü, etrafı ağaçlandırma uzmanları tarafından bakılan ağaçlarla çevriliyse daha fazla ödemeye razı olacaktır. (Husqvarna)

# 19. Peyzaj işletmeleri için medyan gelir seviyeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2014’ten bu yana 70.000 dolardan fazla arttı. 2015 (%84) ve 2014’e (%78) kıyasla 2016’da daha fazla müteahhit (%86) kâr edebildi. (Çim ve peyzaj)

# 20. ABD ağaç yetiştirme endüstrisindeki şirketlerin %18’i 30 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir. Sektörün yaklaşık %30’u 10 ila 19 yıldır faaliyet göstermektedir. (Çim ve peyzaj)

# 21. Fidancılık sektöründe çalışanların %32’si 25-44 yaş demografisindedir. Sanayi işçilerinin 65 yaşın üzerinde olma olasılığı 25 yaşın altındakilere (çim ve bahçe) göre 4 kat daha fazladır.

# 22. Fidancılık için önümüzdeki birkaç yıldaki en büyük korku kalifiye işçi eksikliğidir. Sektör profesyonellerinin %42’si önümüzdeki 3 yıl içinde kaliteli bir işgücü sıkıntısının ortaya çıkmasından korkuyor. (Çim ve peyzaj)

# 23. Kendilerini peyzaj mimarı olarak gören müteahhitlerin sadece %8’i, önümüzdeki 12 ay içinde gerçek ağaç yetiştirme hizmetlerini iş planlarına dahil etmeyi planlıyor.

# 24. Peyzaj şirketlerinin sadece %2’si bulundukları yerde en hızlı büyüyen hizmetlerinin ağaç ve süs bakımı olduğunu söyledi. Şirketlerin %3’ü bunun önümüzdeki 12 ay içinde en hızlı büyüyen hizmetleri olmasını bekliyor. (Çim ve peyzaj)

Fidancılık Endüstrisi Trendleri ve Analizi

Yakın tarihli bir Harris anketine göre, yaklaşık 4 kişiden 3’ü teraslarında dışarıda vakit geçirmenin önemli olduğunu düşünüyor. Teknolojiyi doğaya tercih eden nesil olarak görülen Y kuşağı bile %74 puan aldı.

Bu nedenle peyzaj sektörü, aldığı hizmet siparişlerinde bir değişim yaşıyor. Çim bakımı gibi kısa vadeli hizmetler her zaman mevcut olacaktır. Ağacın genel sağlığını koruyan uzun vadeli ağaç hizmetleri yeni bir öncelik kazanıyor. Bu, sağlayıcıların hizmetleri için daha fazla ücret almasına izin verirken yeni iş fırsatları yaratıyor.

Bu sektörde ele alınması gereken birçok güvenlik endişesi vardır. Çok fazla işçi, yaptıkları tehlikeli iş için yeterli düzeyde eğitim almıyor. Sektörün kendisinin büyümeye devam etmesi bekleniyor, ancak devam eden güvenlik sorunları ele alınmadan bırakılırsa bu eğilim azalmaya başlayabilir.