25 ERP İnşaat Sektörü İstatistikleri ve Trendleri

2018 yılında hizmet olarak yazılım (SaaS) pazarı 73,6 milyar dolar değerindeydi. 2017 yılında genel bulut pazarı geliri 138,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşaat ve gayrimenkul yazılım uygulamaları, her yıl elde edilen toplam SaaS gelirinin yaklaşık %10’undan sorumludur.

Modern ERP kaynağı, KOBİ veya KOBİ kategorisine uyan şirketler için tasarlanmıştır. Bu küçük ve orta ölçekli işletmelerin veya şirketlerin yeni yukarı ölçeklenebilirlik yöntemleri bulmasına yardımcı olmak için tasarlananların çoğu, kuruluş içindeki hemen hemen her süreci idare edebilecek kadar ileri düzeydedir.

Sektörde esneklik sağlamak için birçok bulut tabanlı çözüm bulunmaktadır. Bulutta olmak, inşaat sektörü için ERP çözümlerini çok uygun fiyatlı hale getiriyor. Bu kombinasyon, hemen hemen her büyüklükteki bir şirketin hemen rekabetçi hale gelmesini mümkün kılar.

ERP inşaat sektöründen önemli istatistikler

1. ERP inşaat sektörü 2015 yılında yaklaşık 7,7 milyar dolar gelir elde etti. (Statista)

# 2. ERP inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %94’ü, bulut tabanlı kaynakların kullanılabilirliği nedeniyle güvenliklerinin daha iyi olduğunu söylüyor. (Panorama)

# 3. ERP endüstrisinde rekabetçi çözümler arayan şirketlerin %22’si SaaS’ı uygun bir seçenek olarak görüyor. ERP’yi seçen hemen hemen tüm şirketler, bir düzeyde maliyet tasarrufu sağlar. (Panorama)

# 4. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kuruluşların %81’i ERP yazılımını uygulamıştır veya uygulama sürecindedir. Diğer %14’ü SaaS’larını seçme sürecindeyken, %5’i bir yükseltme üzerinde çalışıyor. (Panorama)

# 5. Şirketlerin %16’sı tarafından yeni bir ERP uygulamak için belirtilen en yaygın neden, eski bir sürümü değiştirmek veya eski bir sistemi yükseltmekti. (Panorama)

# 6. ERP’lerini başarıyla uygulayan kuruluşların %35’i, toplam maliyetin kuruluşlarının toplam gelirinin %3’ünü veya daha azını temsil ettiğini bildirdi. Ortalama olarak, bir kuruluş yıllık gelirinin %6,5’ini bir ERP projesine harcar. (Panorama)

# 7. Küresel ERP yazılım pazarının değeri 82,3 milyar dolar. (İstatist)

# 8. 2016 yılında sektördeki bir ERP projesinin ortalama süresi 16,9 aydı. Bu tür bir çözümü uygulayan kuruluşların %59’u fazla süre yaşadı. (Panorama)

# 9. Kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak için bir ERP çözümü arayan şirketlerin sadece %3’ü inşaat sektörü içinde yer almaktadır. Bu SaaS taleplerinin %35’i dağıtım endüstrilerinde, %29’u imalat sektöründen geliyor. (Panorama)

# 10. ERP sistemi uygulayan şirketlerin %32’si yıllık 50 ile 300 milyon dolar arasında gelir elde ediyor. Şirketlerin bir diğer %25’i ise yıllık 300 ila 500 milyon dolar arasında gelir bildiriyor. (Panorama)

# 11. Bir ERP çözümü arayan şirketlerin %17’si bunu iş performanslarını iyileştirmek için yaptıklarını söylüyor. %14’ü düzenlemelere uyduklarından emin olmak istediklerini söylüyor. Bunu, çalışanlarının işini kolaylaştırmak isteyen bir diğer %14 takip ediyor. (Panorama)

# 12. Bulut tabanlı ve SaaS seçenekleri, ERP inşaat endüstrisinde en uygun fiyatlı olma eğiliminde olsa da, kurulumların üçte ikisi yerel yazılımlarla yapılır. (Panorama)

# 13. Şirketlerin %72’si, algılanan veri kaybı riskini azalttığı için şirket içi kurulumu seçtiklerini söylüyor. Diğer bir %12’lik kısım ise bunun algılanan bir güvenlik ihlali riskini azalttığını söylüyor. (Panorama)

# 14. Bir ERP çözümü uygulamak için çalışan şirketlerin %70’i, seçtikleri çözümün kodunun %25’ine kadar değişiklik yapacaklarını söylüyor. Sadece %12’si kurulumlarının özelleştirilmesine gerek olmadığını söylüyor. (Panorama)

#onbeş. Bir ERP çözümü uygulayan şirketlerin %27’si, uygulamayı yönetmelerine yardımcı olması için bir danışman tutar. Diğer bir %22’lik kısım ise şirket içinde değişiklik yönetimi desteği sağlamak için bir danışman eklemektedir. (Panorama)

#on altı. Bir ERP çözümünü başarıyla uygulayan şirketlerin %93’ü 2016’da iş süreçlerinin tamamını olmasa da bazılarını iyileştirdiklerini söylüyor. (Panorama)

# 17. Bir ERP satıcısı ile çalışan şirketlerin %46’sı deneyimlerinden memnun olmadıklarını söylüyor. Başka bir %4’ü ise çok memnun olmadığını bildiriyor. Şirketlerin sadece %26’sı tedarikçilerinden memnun veya “çok memnun” bir deneyim yaşadıklarını bildiriyor. (Panorama)

# 18. Modern bir ERP sistemi uygulayan işletmeler, zamanında teslimatlarını %24’e kadar artırabilir. (Aberdeen Grubu)

# 19. ERP’ler daha düşük işletme maliyetleri, envanter azaltma ve planlı yerine getirme içinde daha iyi doğaçlama gibi teşvikler sunduğundan, endüstri CAGR’sinin 2022’ye kadar %7,9’a ulaşması bekleniyor. (Satın Alma)

# 20. Küresel ERP pazarının paket yazılım harcamalarındaki payı %54’tür. (İstatist)

# 21. Bulut tabanlı altyapıya yapılan küresel harcamalar yılda 50 milyar doları aşıyor. (İstatist)

# 22. Her 3 ERP alıcısından 1’i, satın almaya karar vermeden önce tercih ettikleri ürünün demosunu görmez. (kapterra)

# 23. ERP çözümü arayan yaklaşık 5 şirketten 1’i gördükleri ilk sistemi almaya karar verdiklerini söylüyor. (kapterra)

# 24. ERP çözümlerinin %21’i önemli ticari faydalar sağlamamaktadır; bu, bu tür bir fırsat ararken gerekli özeni göstermeyen işletme sayısıyla yaklaşık olarak aynıdır. (Panorama)

# 25. ERP tüketicilerinin neredeyse %30’u sistemlerinde işlevsellik eksikliği nedeniyle müşterilerine yeterince hizmet veremediklerini söylüyor.

İnşaat Sektörü Trendleri ve Analizi ERP

Birçok KOBİ ve KOBİ için, bir ERP inşaat yazılımı çözümü ile bulutta aktif olmak, uyumluluğun tek yoludur. Bu SaaS çözümü olmadan, uyumluluğu sürdürmek için işgücü gereksinimleri, küçük işletmelerin rekabetçi kalabilmesi için çok maliyetli olacaktır.

Bir kuruluşun, özellikle inşaat alanında ERP’yi uygulamak istemesinin birçok nedeni vardır. Pek çok endüstri otomasyon ve yapay zekanın faydalarını keşfetmeye başladıkça, inşaat odaklı şirketler teslimatları otomatikleştirmenin, idari maliyetleri düşürmenin ve işçilik maliyetlerini düşürmenin ek yollarını aramaya devam edecek.

ERP inşaat sektörü, genel olarak SaaS sektörünün yaşadığı seviyelere benzeyen güçlü bir büyüme yaşamaya devam edecek. Daha fazla şirket bu SaaS seçeneğinin avantajlarını deneyimledikçe, zamandan ve paradan tasarruf etmek ve rekabetçi kalmalarını sağlamak için bulut tabanlı çözümler arayan daha fazla küçük işletme arayın.