29 Bangladeş Hazır Giyim Endüstrisinin İstatistikleri ve Eğilimleri

Bangladeş’teki hazır giyim endüstrisi, ülkenin kurtarıldığı 1971’de resmiyet kazanmış olabilir. 1980’lere kadar, endüstrinin çoğu, ülkedeki neredeyse her dönüm noktasını ve endüstri varlıklarının %85’inden fazlasını kontrol eden devlete ait şirketler tarafından kontrol ediliyordu. 1982’de varlıkların çoğu özelleştirildi ve sonunda orijinal sahiplerine iade edildi.

Hazır giyim endüstrisinin çoğu, hazır giyim segmentine dayanmaktadır. 2002 ile 2012 yılları arasında RMG sektöründeki büyüme %55 idi. 2005 yılında RMG sektörü, ülkedeki tek multi-milyon dolarlık imalat ve ihracat sanayi sektörüydü.

Bangladeşli hazır giyim endüstrisinden gönderilen ihracatın çoğu, Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa’ya yöneliktir.

Bangladeş hazır giyim endüstrisinin büyümesinin ve başarısının nedeni, ucuz emeğin ötesine geçmektedir. Endüstri ayrıca yüksek teslim süresi değerlendirmeleri sunma konusunda bir itibar kazanmıştır. Bölgelerindeki diğer ana yüklenicilere göre siparişleri zamanında, daha düşük birim fiyatla teslim ederler.

Bangladeş hazır giyim endüstrisinden önemli istatistikler

# 1. Bangladeş, bugün Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci giyim ihracatçısına sahip. Şu anda sektörde faaliyet gösteren 4.500’den fazla fabrika var ve bunların çoğu Dakka çevresinde bulunuyor. (Asya Vakfı)

# 2. Bangladeş’teki toplam 150 milyonluk nüfusun yaklaşık 3,6 milyonu doğrudan hazır giyim sektöründe istihdam edilmektedir. Büyüme dönemlerinde, endüstri 4,2 milyondan fazla kişiyi istihdam edebilir. (Asya Vakfı)

# 3. Bangladeş’teki hazır giyim endüstrisi, 2007’den bu yana yıllık ortalama %6’lık bir büyüme oranına katkıda bulunarak, ülkenin ekonomik büyümesini yönlendirmeye devam ediyor. (Asya Vakfı)

# 4. Hazır giyim endüstrisi, Bangladeş’in her yıl kazandığı tüm ihracat gelirlerinin yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. (Asya Vakfı)

# 5. Aralık 2015’te Bangladeş için ihracat geliri 3,2 milyar dolara ulaşarak ülke için yeni bir rekor kırdı. Bu rakam içinde elde edilen gelirin %83’ü hazır giyim sektöründen geldi. (Dünya Finansı)

# 6. Avrupa, her yıl Bangladeş hazır giyim endüstrisi tarafından üretilen ihracatın %61’ini almaktadır. (Dünya Finansı)

# 7. Toplamda, tekstil ve hazır giyim sektörü yıllık ihracattan her yıl yaklaşık 19 milyar dolar kazanıyor. Bu GSYİH’nın %20’sini yansıtıyor. (Dünya Bankası Grubu)

# 8. Bangladeş’te hazır giyim sektöründe istihdam edilen işçilerin çoğu, çoğu okuyamayan kadındır. (Dünya Bankası Grubu)

# 9. Sektördeki güçlü hazır giyim talebi nedeniyle 2017-2018 büyüme sezonunda 6,2 milyon balya pamuk ithalatının hasat edilmesi bekleniyor. (ABD Tarım Bakanlığı)

# 10. Yerli pamuk üretiminin 2018 yılına kadar %5 artarak hazır giyim sektörünü desteklemek için 130.000 balyaya ulaşması bekleniyor. (ABD Tarım Bakanlığı)

# 11. Bangladeş hazır giyim endüstrisindeki 72 giyim ve ayakkabı şirketinden yalnızca 17’si, işçi koşullarıyla ilgili bir şeffaflık taahhüdü uygulamayı kabul etti. (Ulusal Halk Radyosu)

# 12. Bangladeş’teki mevcut asgari ücret saatte 0,32 dolar. Bu, işçiler için 68 dolarlık asgari aylık ücrete eşittir. (Ulusal Halk Radyosu)

# 13. Bangladeşli hazır giyim işçilerinin %85’i kadındır. Sektörde her 5 işçiden 4’ü, sektör için belirlenen yasal sınırların üzerinde 12-14 saat çalışmaktadır. (Gerekliliğe karşı savaş)

# 14. Sanayide çalışan kadınların %75’i işyerinde sözlü tacize uğradıklarını bildiriyor. Kadınların yarısı fiziksel istismara maruz kaldıklarını söyledi. Bu koşullar nedeniyle, çoğu kadın 45 yaşından önce sektörden emekli oluyor (War on Want).

#onbeş. Hazır giyim sektöründe çalışan işçilerin %60’ı üretim hedeflerini karşılayamıyor. Hedefler o kadar yüksek ki, bir fabrikada her işçi saatte 20 tişört üretmekten sorumluydu. (Gerekliliğe karşı savaş)

#on altı. Bangladeş’teki tekstil ve hazır giyim sektörü, 2016 mali yılında bir önceki yıla göre %11 artışla yaklaşık 400 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım elde etti. (Bugün tekstil)

# 17. 2017 mali yılında, Bangladeş’ten yapılan toplam ithalat, sermaye makineleri ithalatından kaynaklanan artışın %83’üyle birlikte %14,75 arttı. (Bugün tekstil)

# 18. 2016 yılında 1.000’den fazla işçiye hırsızlık, kışkırtma, hırsızlık ve vandalizm suçlaması yöneltildi ve bu durum, bu yıl Temmuz’dan Aralık’a kadar giyim ihracatı kazançlarını potansiyel olarak %9’dan fazla düşürmeye yetecek kadar işçi huzursuzluğuna yol açtı. (Bugün tekstil)

# 19. Accord ve Alliance, Bangladeş hazır giyim endüstrisindeki tesisleri denetledi ve fabrikada güvenlik açısından %2’den az risk buldu. Bu ölçüm için genel oran yaklaşık %4’tür. (Bugün tekstil)

# 20. Bangladeş’teki toplam imalat istihdamının %75’i tekstil ve giyim sektöründedir. Aynı zamanda sektörün ürettiği katma değerin %75’e varan kısmı perakendecilere veya üreticilere gitmektedir. (Oxfam).

# 21. 2006 yılından bu yana giyim ihracatındaki büyüme %12,4, kumaş büyümesi %12,5 ve nonwoven büyümesi %12,3 oldu. (Ritsumei)

# 22. Bangladeş için gelişmekte olan ihracat pazarları, hazır giyim endüstrisinin başarabileceği toplam ihracatın %15’ini oluşturmaktadır. Gelişmekte olan pazarlar arasında Çin, Brezilya, Japonya ve Avustralya yer alıyor. Karşılaştırıldığında, Amerika Birleşik Devletleri, endüstrinin her yıl gerçekleştirdiği ihracatın %21’ini oluşturuyor. (Ritsumei)

# 23. Triko söz konusu olduğunda, Amerika Birleşik Devletleri hazır giyim sektöründe yapılan alımların %37’sini gerçekleştirerek ihracat pazarında ilk sırada yer almaktadır. Almanya ve Birleşik Krallık, toplam temizlik kağıdı alımlarının %24’ünü oluşturuyor. (Ritsumei)

# 24. Bangladeş’teki tekstil-giysi endüstrisi, endüstrinin hiçbir bitmiş ürününün yerel pazara satılmadığı, %100 ihracat endüstrisi haline geldi. (Ritsumei)

# 25. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri dışında, yalnızca Kanada, Bangladeş hazır giyim endüstrisine her yıl 1 milyar dolardan fazla ihracat kazancı sağlıyor. Raporun son yılında Kanada 1,03 milyar dolar gelir sağladı. Avrupa uluslarını bağımsız olarak ele alan Kanada, endüstri için yedinci en büyük pazardır. (Entegre Küresel Ticaret Çözümü)

# 26. Bangladeş hazır giyim endüstrisi, tekstil üretiminden elde edilen malzemeleri işlemek için atık geri dönüşüm endüstrisinde 200.000 iş fırsatı yaratıyor. Destek endüstrilerinde yaklaşık 1,5 milyon kişi de hazır giyim endüstrisine bağımlıdır. (Modadan giyime)

# 27. Şu anda Bangladeş’te hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 8,7 milyon iğ bulunmaktadır. 205 kg çekirdek üretim kapasitesi yaratan 230.000 rotor daha çalışıyor. (Modadan giyime)

# 28. Şu anda hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 30.000 dokuma tezgahı var, bunların 17.000’i mekiksiz. Diğer 1.000 elektrikli dokuma tezgahı da endüstrinin bir parçasıdır. Tezgahlar 255 metreküp üretim kapasitesi üretmektedir. (Modadan giyime)

# 29. Hazır giyim sektöründe de halen kullanılmakta olan yaklaşık 500.000 el dokuma tezgahı, 837 metre çekirdek üretim kapasitesi sağlamaktadır. (Modadan giyime)

Bangladeş Konfeksiyon Endüstrisi Trendleri ve Analizi

Trajediler son yıllarda Bangladeş’in hazır giyim endüstrilerini sarstı. En kötü olaylardan biri 2013 yılında, Dakka’nın eteklerinde bulunan Savar’da 8 katlı bir hazır giyim fabrikasının tamamen çökmesiyle meydana geldi. Olayda 1.100’den fazla kişi hayatını kaybetti ve 2.500 kişi de yaralandı.

Bu sorunlar, ülkedeki hazır giyim endüstrisinde genel bir güvenlik eksikliği olduğunu ve daha güvenli binalar ve çalışma ortamları sağlamak için acil bir ihtiyaç yarattığını göstermiştir.

On yılı aşkın bir süredir uluslararası toplumdan, endüstrinin güvenlik sicilini iyileştirmesi için çok sayıda çağrı yapıldı. Bununla birlikte, aynı zamanda, sektör için ihracat arttı ve iş güvenliği için herhangi bir sorumluluk olmaksızın güçlü geliri teşvik etti.

Ucuz işgücü de bu sektördeki büyümeyi yönlendiriyor. Bununla birlikte, burada dikkate alınması gereken güçlü pozitifler de var, çünkü ücretler Batılı bir perspektiften çok düşük olsa da Bangladeş’teki birçok kadının hayatını da değiştirdi.

Bu benzersiz yapılar sayesinde bu sektörde büyüme her zaman güçlü olacaktır. Küresel talepleri etik bir şekilde karşılamaya devam etmesini sağlamak için endüstriyi işçi güvenliğinden sorumlu tutmak uluslararası topluluğa bağlıdır.