9 SWOT Analizinin Artıları ve Eksileri

SWOT, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler anlamına gelir. Yaratıcılığın gerekli olduğu her durumda kullanılabilecek bir analizdir. Ürün oluşturmadan hizmet uygulamasına kadar, bir işletmenin karşılaştığı zorluklar ve hedefler, stratejik planlama ve diğer rekabetçi yöntemler için beyin fırtınası yapmak için kullanılabilen bu araçla doğrudan ele alınabilir.

SWOT analizinin artıları ve eksileri, kullanımının faydalı bir araç olabileceğini, ancak bazı durumlar için doğru araç olmayabileceğini göstermektedir. Bunlar dikkate alınması gereken kilit noktalardır.

SWOT analizinin avantajları nelerdir?

1. Büyük miktarda veriyi yönetilebilir bir şeye yoğunlaştırmaya yardımcı olur.

Bir SWOT analizinin iyi yaptığı şey basitleştirmeyi teşvik etmektir. Aynı anda veya düzenli olarak meydana gelen birden fazla etkileyen faktöre sahip olabilen birçok farklı durum vardır. Bu aracı kullanarak, küçük resmin gerektirdiği ince ayrıntılara odaklanmaya devam ederken büyük resmi daha iyi anlamak mümkündür.

2. Tehditleri ve fırsatları tanımlayabilirsiniz.

Şirketler, belirli bir pazarda var olan en önemli fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için bir SWOT analizi kullanabilir. Bu araç ayrıca ölçeklenebilir sonuçlar sunar; bu, herhangi bir yerel topluluğun verileri bölgesel, ulusal veya uluslararası olarak ölçekleyebileceği anlamına gelir. Bu, şirketin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesini ve ardından mümkün olan en büyük avantaj için kullanmasını sağlar.

3. Ek araçların tanımlanmasına izin verir.

Bir SWOT analizi ayrıca bir grubun bir hedefe veya egzersize ulaşmak için en uygun araçların ne olacağına karar vermesine de izin verir. Bu araçlar, yararlılıkları açısından değerlendirilebilir ve etkililiklerini belirlemek için yöntemler uygulamadan önce analiz edilebilir. Bu da, kuruluşun herhangi bir zamanda mevcut olabilecek herhangi bir fırsattan yararlanmasına yardımcı olur.

SWOT analizinin dezavantajları nelerdir?

1. Bazen aşırı basitleştirmeyi teşvik edebilir.

Bazı kavramları sadeleştirebildiğiniz zaman daha çok kişinin erişimine açmış olursunuz. Tek sorun, SWOT’un basitliği daha da artırmak için kullanılabilmesi ve bu da bir konunun veya endişenin en üst düzeyde aşırı basitleştirilmesiyle sonuçlanmasıdır. Bu, tam bir açıklama elde edilemediği için gelişebilecek durumu ele almayı zorlaştırıyor.

2. SWOT analizi her zaman objektif değildir.

SWOT analizine katılan kişilerin kendi ön yargıları ve kendilerini gösterecek doğal eğilimleri vardır. Bazılarının olup bitenlerle ilgili çıkarları varsa, analizi nesnel olarak bile uygulayamayabilirler. İşleme başlamadan önce bu özelliklerin dikkate alınması gerekir, aksi takdirde gerçekten faydalı bir sonuç elde etmek zor olabilir.

3. Belirlenmiş sınırlar yoktur.

Bir SWOT analizi kullanırken, doğal olarak belirlenmiş gerçek sınırlar yoktur. Bu, özellikle ilk aşamalarda neyin alakalı olup neyin olmayacağını belirlemeyi zorlaştırabilir.

4. Bilinmeyen faktörler beklenen sonuçları etkileyecektir.

Mevcut en iyi planlama ve deneyimle bile, bir SWOT analizi yalnızca mevcut olan bilinen faktörlere dayalı olarak çalışabilir. Bilinmeyen faktörler mevcut olabilir ve sonuçları beklenmedik şekillerde etkileyebilir. Mevcut faktörlerin yetersiz bir tanımı kadar basit bir şey, beklenen bir sonucu olumsuz yönde etkilemek için yeterli olabilir.

5. Kullanılan terimler belirsiz, belirsiz ve hatta anlamsız olabilir.

Bir SWOT analizi, özgünlüklerden çok genellemeler üzerinde çalıştığından, bu aracın çıktısı bazen zaman kaybı olarak görülebilir. Bunun nedeni, sadeleştirme sürecinin nerede olursanız olun ortak bir zemin bulmaya çalışmasıdır. Çoğu zaman, birden çok şekilde yorumlanabilen belirli ifadelerin veya iç jargonun kullanımına yol açar.

6. Doğrulama zorunluluğu yoktur.

Bu, sağlanan analizin herhangi bir ifadesinin veya yönünün sizin sözünüze alındığı anlamına gelir. Birinin sonuçları kişisel olarak faydalı olabilecek şekilde etkilemesine izin veren bir araştırma gerekliliği yoktur. Ayrıca bir SWOT analizi, ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlığı çözmek için herhangi bir öneri sunmaz ve uzlaşmak istemeyen iki karşıt taraf varsa bir kilitlenme olasılığını yaratır.

SWOT analizinin artıları ve eksileri, farkında olunması gereken birkaç dezavantaj olduğunu, ancak olumlu faydaların çoğu zaman çabaya değer olduğunu göstermektedir. Her bir kilit noktayı ciddiye alarak, bu faydaları düzenli olarak en üst düzeye çıkarmak mümkündür.