Dönüşümcü liderliğin 15 avantajı ve dezavantajı

İlk olarak James MacGregor Burns tarafından tanıtılan dönüşümcü liderlik, liderleri ve ekip üyelerini olumlu şekillerde birlikte çalışmaya teşvik eden bir denetim türüdür. Bu liderler, her bir ilişkiye odaklanarak insanları daha iyi motive edebilir, morali iyileştirebilir ve hatta batan bir organizasyonu tersine çevirebilir.

Dönüşümcü liderler direktif vermek veya insanları yapmak istemedikleri şeyleri yapmaya zorlamak istemezler. İnsanlara değişmeleri için ilham veriyorlar çünkü her insanın imajını değiştiriyorlar. İnsanlara bunun sadece bir şirketin her bir çalışan için yapabilecekleriyle ilgili olmadığını gösteriyorlar. Her çalışanın işvereni için yapabilecekleri de önemlidir.

Tüm liderlik biçimleri, işyerini etkileyebilecek benzersiz avantajlar ve dezavantajlar sunar. Bu tür insanları şirketinize dahil etmeyi düşünüyorsanız değerlendirmek için dönüşümcü liderliğin avantajları ve dezavantajları vardır.

Dönüşümcü liderliğin avantajlarının listesi

1. Bu tür liderlik, değişim yaratır ve ardından onu etkin bir şekilde yönetir.

Bir şirketin pazarlar değiştiği ve uyum sağladığı için gelişmeye ihtiyacı olduğunda, dönüşümcü liderlik işleri gerçekleştirmek için en iyi seçenektir. Bu liderler, gerekli iyileştirmeleri ve değişiklikleri ekibin geri kalanına iletme yetenekleriyle öne çıkıyor. Yapılan değişiklikleri ilk benimseyenler onlar, diğerlerini de uyum sağlamaya teşvik ediyor. Dönüşümcü bir lider bu sorunu etkili bir şekilde ele aldığında herkes tam potansiyeline ulaşabilir.

2. Her yıl daha az devir maliyeti vardır.

Çoğu insan işini değil patronunu bırakır. Dönüşümcü liderin sağladığı karizma, çalışanları uzaklaştıran kötü duyguları azaltır. Bu liderler, ekiplerini işverenleri için sonuçlar üretirken kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik eder. Bu tür koşullarda çalışan insanlar genellikle şirketlerinde oynayacakları belirli bir rolü olduğunu düşünürler. Bu, onları uygulanmakta olan süreçlere bağlı tutar.

3. Dönüşümcü liderler hızlı karar vermekten korkmazlar.

Bu liderlik tarzı her zaman geleceğe bakar. Bir şirketin misyon ve vizyonunun şu anda nerede olduğunu görürler ve ardından gelecek için gerçekçi hedefler belirlerler. Bu liderler, her geçiş sırasında ortaya çıkan sorunları tanır, kesinti süresini azaltır ve tutarlılığı korur. Bir organizasyonun insanları ileriye taşıyacak hızlı kararlar verebilen birine ihtiyacı varsa, o zaman dönüşümcü liderlik uygulayan birine ihtiyacı vardır.

4. Her çalışana bir insan olarak bakan bir liderlik tarzıdır.

Çok fazla liderlik stili, insanları bir bireyden ziyade bir meta olarak görür. Dönüşümcü lider o insanlardan biri değil. Kişisel ve profesyonel nedenlere odaklandıkları için ekiplerinden daha yüksek düzeyde üretkenlik sağlarlar. Bu liderler, her bir kişinin ihtiyaçlarını tanır ve ardından bireysel üretkenliği sınırlayan stres ve kaygıyı hafifleten anlamlı çözümler arar. Yaklaşım basittir: her kişinin kişisel motivasyon düzeylerini en üst düzeye çıkarmak için ne gerekiyorsa yapın.

5. Sürekli eğitime vurgu yapılır.

Bugün iş dünyasında ofislerine sığınan birçok lider var. Güç kazandılar, bu yüzden şimdi onu korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Pozisyonunuz için doğrudan tehdit oluşturan kişiler, genellikle sizin doğrudan amirlerinizdir. Dönüşümcü liderler böyle bir meydan okumadan korkmazlar. Bunu teşvik ediyorlar. Sürekli eğitime vurgu yaparak, bu liderler çalışanlarının başarılı olmasını isterler.

6. İşyerindeki iletişim sorunlarını azaltın.

Bir kuruluş iletişim boşlukları bulursa, dönüşümcü lider bu sorunu hızla çözecektir. Bu liderlik tarzı perspektifinden daha yüksek üretkenlik seviyelerini teşvik etmenin tek yolu, iletişim hatlarını açık tutmaktır. Bu bakış açısı, liderin etrafındaki herkesin yaptığı işte daha verimli ve etkili olmasını sağlayan bir geri bildirim sistemi oluşturur. Bu, dönüşümcü liderin herkesi nihai hedefe veya vizyona yöneltmesinin bir yoludur.

7. Bu liderlik tarzı, düşük morale neden olan sorunları ortadan kaldırır.

Bir organizasyon bir tür için savaşırken, dönüşümcü liderler genellikle gemidedir. İnsanlar başarıyı yaşayamadıklarında, heves ve tutkuları çok çabuk ellerinden alınır. Yaratıcı işçiler olmak yerine, bir maaş çeki kazanmak için en azını yapmaya çalışan “sıcak bedenler” haline gelirler. Bu liderlik tarzı, etrafındakilere ilham vermek için kendi tutkularını kullanır. Değişimi teşvik ederler çünkü önce kendilerini değiştirmeye isteklidirler.

8. İlişkileri daha iyi anlarlar.

Dönüşümcü liderin temel hedeflerinden biri, ilk günden itibaren güçlü ve destekleyici bir topluluk oluşturmaktır. Ekiplerine ilişkilerin kurulabileceğini gösterdiklerinde süreç müşteri tabanına kadar genişletilebilir. Bu ilişkiler aracılığıyla lider, başkalarına sadakatin, dürüstlüğün ve bütünlüğün daha güçlü bir marka mesajına nasıl ilham verdiğini gösterebilir. Bu çaba, kopuk bağlantıları onarabilir, işbirliğini iyileştirebilir ve geliri artırabilir, çünkü başkalarına dönüşümsel liderle bir ilişkiye yatırım yapma konusunda ilham verir.

9. Dönüşümcü liderler, işyerinde anında güven yaratır.

İnsanlar, bir birliktelik duygusunu beslediği için dönüşüm stilini uygulayan liderliğe hayran kalırlar. Her insanın yeteneklerini ve yeteneklerini ararlar, sonra bu varlıkları en üst düzeye çıkarmanın yollarını ararlar. Bu liderler, gerek organizasyon gerekse ekip üyeleri için “doğru” olarak kabul edilenleri yapmak için gerektiğinde kuralları çiğnemekten korkmazlar. “Ne gerekiyorsa yapma” istekliliği, çok fazla güven ve saygı yaratır.

Dönüşümcü Liderliğin Dezavantajları Listesi

1. Dönüşümcü lider, vizyona mutlak bir inanca sahip olmalıdır.

Dönüşümcü liderlik, her liderin neyin başarılabileceğine tam olarak güvendiği zaman etkilidir. Bu liderler, planlarının etkinliği sorulduğunda pes etmemelidir. Bu liderler kendilerine olan inancını yitirdiğinde, ekipleri şirketlerine, liderlerine ve hatta bazen kendilerine olan inançlarını da kaybedeceklerdir. Herhangi bir değişikliği uygulamadan önce, dönüşümcü bir lider, yapmayı planladığı şey konusunda %100 eksiksiz olmalıdır.

2. Dönüşümcü liderler, pozitifliğe ilham verebildikleri gibi, olumsuzluğa da ilham verebilirler.

1920’lerden 1940’lara kadar, Hitlerjugend veya “Hitler Gençliği”, Nazi Partisi’nin gençlik örgütüydü. 1933’ten başlayarak, ülkedeki paramiliter unsurlara odaklanan tek gençlik örgütüydü. İzci hareketinin faaliyetlerini yozlaştırarak ırkçılığı ve Nazi ideolojisini aşılayan programa 10 yaşından küçük erkek ve kız çocukları katılabilir. Dönüştürmenin iki yolu vardır: olumlu ve olumsuz. Dönüşümcü liderlerle çalışanlar, olumsuz değişime odaklanan liderlerden kaçınmaya özen göstermelidir.

3. Bu liderlik tarzının etkili olabilmesi için sürekli geri bildirim gereklidir.

Dönüşümsel bir liderin etkili olması için, kişisel performansı ve ekibinin ne kadar iyi yaptığı hakkında düzenli olarak geri bildirim vermeli ve almalıdır. Herkes iletişim döngüsünde kalmalıdır, böylece herkes kaydedilen ilerleme seviyelerini görebilir. Liderler bu yeteneğe sahip değilse, başkalarını dönüştürme yetenekleri azalacak ve gelecekte başarısızlık olasılığı yaratılacaktır.

4. Dönüşümcü liderler iş yeri için zararlı olabilir.

Dönüşümsel tarzı uygulayan liderler risk almaktan daha az korkarlar. Bu olumlu bir nitelik olabilir, ancak olumsuz da olabilir. Bazı liderler, kabul edilemez riskleri takip edilmesi kabul edilebilir olarak sınıflandırır. Büyümeyi deneyimlemek için risk almak gerekse de, bazı riskler, kazançlardan ziyade kayıpların gerçekleşmesi için daha fazla fırsat yaratır. Bir lider bu gerçeği fark edemezse, ekibini yıkıma götürebilir.

5. Bu liderlik tarzı, yüksek düzeyde tükenmişlik ile sonuçlanır.

Dönüştürücü bir lider olmak çok fazla enerji gerektirir. Bu karizma insanları başarıya götürür. Ayrıca liderin enerjisini geri kazanması için zaman ayırmasını gerektirir. Bu liderler geri çekilemedikleri zaman, iyimserlik zamanla karamsarlığa dönüşebilir. Tükenmişlik yaşayan liderler ekiplerine daha fazla bağımlıdır, bu da organizasyon için bu sorunla ilgili daha büyük bir yaygın sorun riski yaratır.

6. Dönüşümcü bir lider, öncelikle bireyin ihtiyaçlarına odaklanabilir.

Dönüşümcü liderlik tarzı, üretkenliği artırmak için bireysel ihtiyaçları belirleme konusunda mükemmel bir iş çıkarır. Bu bazen her bir kişinin ihtiyaçlarının organizasyonun ihtiyaçları ile dengelenmediği bir durum yaratabilir. Bir sorunun tüm ekip için geçerli olduğu zamanlar vardır, ancak lider bireye odaklandığı için ilerleme unsurları gözden kaçabilir.

Dönüşümcü liderliğin bu avantajları ve dezavantajları, kurumsal evrimin mevcut olduğunda mümkün olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu tür bir liderin hem kasıtlı hem de kasıtsız olarak çok yıkıcı olabileceğini gösteriyorlar. Bu nedenle, bu liderlik tarzında uzmanlaşmış kişileri dahil ederken ahlak ve ahlak vurgu noktaları olmalıdır. Ortak bir vizyon olmadan, insanlar zamanla inançlarını kaybedecek ve başarı şansını azaltacaktır.Kategoriler: