LLP Limited Şirketinin 16 Avantaj ve Dezavantajı

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaklık, bir işletmeye sahip olmak ve işletmek için kullanılan 2’den fazla kişi veya kuruluş arasındaki bir anlaşmadır. Bir toplumda, her kişi veya kuruluş şirketin yönetim görevlerini paylaşır. Ayrıca, kuruluş tarafından üretilen kar veya zararları da paylaşacaklar.

1992’de sadece iki eyalet bir LLP’nin oluşumuna izin verdi. LLP tüzükleri 1996 yılında Tekdüzen Birliği Yasasına eklendiğinde, 40’tan fazla eyalet bu iş yapısına izin verdi. Bu tür bir işi yapılandırmanın yollarından biri, bir limited şirket veya LLP’dir. LLP ile, bireysel ortaklar için %100 sorumluluğa maruz kalmayla ilişkili riskleri azaltan ek korumalar sağlanır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki LLP yapısını bazı ülkelerde bulunan sınırlı ortaklıklardan (LTD) ayırt etmek önemlidir. Sınırlı bir ortaklıkta, sınırsız bir ortak gerekli olabilir ve diğerleri, bir yatırımcı veya pasif ortak rolü üstlenebilir.

LLP, sınırlı bir ortaklığın faydalarını sınırlı bir sorumluluk sözleşmesiyle birleştiren bir LLLP ile aynı değildir. Standart LLP, uzun vadeli bir iş anlamına gelir.

Bu iş yapısının ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken bazı avantajlar ve dezavantajlar vardır.

Bir limited şirketin avantajlarının listesi

1. Bir LLP’nin yapısı, ortakları suistimalden korur.

Limited şirket, bir sorumluluk koruması katmanı sunduğu için genel ortaklık yapısına göre bir avantaj sunar. Adi ortaklıkta, tüm ortaklar başkalarının davranışlarından sorumludur. Suistimal durumunda, tüm ortaklar sorumlu olacaktır. LLP yapısı altında, suç işleyen ortağın davranışı yalnızca o kişi için geçerlidir. Bu, bir kişinin ihmalinin diğer herkes için geçerli olmadığı anlamına gelir.

2. LLP’ler üyeler için benzersiz bir vergi avantajı sunar.

Bir LLP kurulduğunda, bireysel ortaklar standart bir ortaklıkmış gibi aynı vergi avantajlarından yararlanır. Bu, kişisel gelir vergilerini dosyalamaları ve gelirleri üzerinden tahmini vergileri ödemeleri gerektiği anlamına gelir. LLP tarafından oluşturulan krediler veya kesintiler, bunları kendi vergi beyannamelerine dahil edebilecek ortaklara aktarılır. Şirkette sınırlı bir paya sahip olan veya karşılaması gereken belirli vergi gereksinimleri olan ortaklar olduğunda, ortaklığın kendisi vergi ödemediği için bu yapı avantajlar sunabilir.

3. Ortaklar, bir LLP ile çok fazla esneklik kazanır.

LLP, limited şirkete benzer şekilde yönetilir. İlgili ortaklar, her bir kişinin işletmenin faaliyetlerine nasıl katkıda bulunacağını belirlemek için bir işletme anlaşmasına varmalıdır. Yönetim görevleri, her bir ortağın getirdiği deneyimlere bağlı olarak eşit veya eşit olmayan bir şekilde ayrılabilir. Ortaklar, işletmedeki sermayeleri ile mülkiyet haklarını korurken, ticari kararlar üzerinde herhangi bir yetkiye sahip olmamayı seçebilirler.

4. İşin kapsamını genişletmek için birden fazla eyalette eğitim almış olabilir.

Yapısal bir bakış açısından, LLP, LLC’ye çok benzer. Çoğu dernek için, işletmenizi faaliyet göstermeyi planladıkları eyalette kaydettirmek daha mantıklıdır. Ancak, devlet limited şirkete izin vermiyorsa, farklı bir eyalette başvuru yapılması mümkündür. Daha sonra bu durumda bir LLP olarak çalışabileceksiniz. Bu, birden fazla dosyalama gereksinimi yaratırken, iş iyi gidiyorsa size işin kapsamını genişletme fırsatı da verir. Washington Eyaletinde, bir LLP için çevrimiçi dosyalama ücreti, eyalet dışı ortaklıklar için başvuruda garantili 2 iş günü işleme ile 200 $’dır.

5. LLP’lerin vergi sorumlulukları olmayabilir, ancak yasal bir konumları vardır.

Ortaklar, LLP kazançlarını kendi vergi beyannamelerinde bildirmekten sorumlu olabilir. Bu, LLP’nin tüzel kişilik haklarına sahip olmasını engellemez. Bir limited şirket yapısı altında, iş yapmak için mülk satın almanıza, kiralamanıza, kiralamanıza veya mülk sahibi olmanıza izin verilir. Vergi belgelerinizi aldığınızda personel kiralamanıza izin verilir. Şirket sözleşmeler yapabilir. Ayrıca, sınırlı sorumluluk avantajının devreye girdiği durumlarda, gerektiğinde eylemlerinizden sorumlu tutulabilirsiniz.

6. LLP’de şirketlerin bireyler olarak belirlenmesine izin verilebilir.

Bir LLP yapısı içinde, bazı alanlarda kurumsal mülkiyete izin verilir. Bu, iki şirketin LLP üyesi olarak atanabileceği anlamına gelir. Diğer iş yapılarında, şirketten ziyade birey olan en az bir ortağınız veya üyeniz olması gerekebilir. Bu tasarım, izin verildiğinde, fiili bir başlangıç ​​yerine bir ortak girişimin unsurlarını üstlenebildiğinden, limited şirkete daha fazla esneklik sağlar.

7. Bir limited şirkette farklı üyelik seviyelerine izin verilir.

Bir LLP yapısı altında, ortaklar atanmış ve atanmamış üyelere sahip olabilir. Bu, şirketin farklı üyelik seviyeleriyle çalışmasına izin verir. Varsayılan olarak, tüm üyelerin başlangıçta sermayeden eşit pay almasına izin verilebilir. Şirketi yöneten bir anlaşma ile farklı katılım oranlarına izin verilebilir. Hatta üyelerin, bir yönetim rolü üstlenmeden ve yine de işten kâr elde etmeden limited şirkette finansal bir hisseye sahip olmalarına izin verebilirsiniz.

8. LLP’ler kendi işletme adlarını seçebilirler.

Diğer tüm işletmeler gibi, bir LLP oluştururken işletme adınızı seçebilirsiniz. Tek şart, şirketin kullanıma hazır olması gerektiğidir. İlgili tüm ortakların adlarını dahil edebilirsiniz. İsterseniz ayrı bir isim olabilir. İş ortaklarının sağladığı hizmetler için açıklayıcı bir ad da olabilir. Ortak bir adınız varsa ve markalaşma fırsatlarını takip etmek istiyorsanız bu bir avantaj olabilir. LLP’nizi kaydettirerek, başka bir şirketin veya ortaklığın sizinkiyle aynı adla kaydolmasını önleyebilirsiniz.

9. Bir limited şirketin fiyatı çok rekabetçidir.

Bir limited şirket kurmanın maliyeti, bir LLC’yi ilk kez organize etmenin maliyetine benzer. Örnek olarak Nevada eyaletini kullanırsak, LLP için ilk kaydı göndermek 75 dolara mal olacaktır. Ardından, 200 dolarlık bir işletme lisans ücreti ile birlikte 150 dolarlık bir başlangıç ​​listeleme ücretiniz olacaktır. Ayrıca, işletmenizin durumunu her yıl korumak için yıllık dosyalama ücreti ödemeniz gerekir. Bu, bir LLP’yi genel bir ortaklıktan daha pahalı, ancak bir şirketten daha ucuz hale getirir.

Limited Şirketin Dezavantajları Listesi

1. Kimlerin LLP oluşturabileceği konusunda sınırlamalar olabilir.

Teoride, iş yapısının bir ortaklık olduğu herhangi bir sektördeki herhangi bir işletme tarafından bir limited şirket oluşturulabilir. Pratik uygulamada öncelikle muhasebeciler, mimarlar ve ortaklarla çalışan avukatlar tarafından kullanılan bir işletme yapısıdır. Nevada, Oregon, New York ve California’da, bir LLP’ye yalnızca iş, yetkili bir mesleğin uygulanmasını içeriyorsa izin verilir.

2. LLP yapıları çalışan ihmaline karşı koruma sağlamaz.

LLP’nin yapısında ihmalden kimin sorumlu olduğu konusunda bir ayrım vardır. LLP çalışanları bu kuralın bir istisnasıdır, bu nedenle tüm ortaklar şirket için çalışan birinin ihmalinden sorumlu olacaktır. Ortak dolandırıcılığı da genellikle limited şirkette sorumluluk korumalarından hariç tutulur. Bir ortak suç davranışına tanık olur ve bunu bildirmezse, LLP statüsünü de kaybedebilir.

3. Bir LLP her zaman bir ortaklık olarak tanınmayabilir.

Bazı ABD eyaletlerinin vergi makamları, LLP’yi ortaklık dışı olarak değerlendirir. Bu, vergi açısından mevcut olan faydaları ortadan kaldırır. Bu durumda, transfer fırsatları olmayan standart bir iş gibi muamele görürler. Bu nedenle, izlemeden önce bu yapının sizin eyaletinizde mevcut olup olmadığını görmek önemlidir. Ardından, sizin için çalışıp çalışmayacağını belirlemek için limited şirket yapısı kapsamında vergi sorumluluklarınızın ne olacağına bakmanız gerekir.

4. Ortakların birbirlerine danışmaları zorunlu değildir.

Bir limited şirketi güçlü yapan şey, işin yapısını yöneten ilk anlaşmadır. Bir LLP’de, ortakların veya paydaşların yeni bir iş sözleşmesi imzalarken birbirlerine danışmaları gerekmez. Her ortak, bir sözleşmeye girerken şirket adına müzakere etme yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi ancak bir ortaklık sözleşmesi kısıtlayabilir. Ortakların neyi yapıp neyi yapamayacağını dikte etmek için belirli bir taslak sağlayan bir anlaşmaya sahip olmayı düşünün.

5. Bazı LLP’lerin kamuya açıklama yapması gerekebilir.

LLP’yi yöneten kurallara bağlı olarak, şirketin mali durumu kamuya açıklamasını sunması bir gereklilik olabilir. Birleşik Krallık’ta bu, limited şirket kurmanın ana dezavantajıdır. Kamu kaydının bir parçası olmak için mali hesaplarınızı göndermelisiniz. Bu, tüm üyeler için herkesin erişebileceği bir gelir tablosu oluşturacaktır, bu da bazı üyelerin kamuya açıklanmasını istemeyebilecekleri bilgilerdir.

6. Bir LLP’de kazanç elde edemezsiniz.

Limited şirket bir transfer şirketi olarak tasarlandığından, şirketin kendisi şirkete yeniden yatırım yapmak için kazançları elinde tutamaz. Kazançları transfer etmenin tek yolu, ortakların geliri alması, vergilerini bildirmesi ve ardından bir sonraki mali yıl için tutarı yeniden işletmeye yatırmasıdır. Bu yapıda esneklik yoktur. Tüm ortaklar, her yıl elde edilen kârlardan sermaye hissesinden pay alırlar.

7. LLP’lerin tek üyeli bir varlık olmalarına izin verilmez.

Bir LLC’den farklı olarak, limited şirket en az iki kişinin eğitimini gerektirir. Bir kişi ortaklıktan ayrılmaya karar verirse ve yalnızca bir ortak kalırsa, LLP’nin muhtemelen feshedilmesi gerekecektir. Bu dezavantaj, ortak beklenmedik bir şekilde ölürse, iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalırsa veya şirketten tamamen ayrılmaya karar verirse geçerli olacaktır. 3’ten fazla üyesi olan ve birinin şirketten ayrılma kararı aldığı dernekler için bazı istisnalar geçerli olabilir.

İşiniz, topluluğunuza belirli hizmetler sağlayan profesyonel bir uzmanlık içeriyorsa, limited şirketin avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Her eyalette mevcut olmasa da, ortaklığın sizin için en iyi seçenek olduğuna karar verdiyseniz, göz önünde bulundurmanız gereken en iyi yapı olabilir. Aksi takdirde, sorumluluk sorunları bir endişe ise, bir LLC, genel bir ortaklık yerine dikkate alınması gereken başka bir seçenek olabilir.