Mikro Pazarlama vs Makro Pazarlama

Mikro pazarlama, çok spesifik tüketicilerin küçük bir demografisini hedefleyen bir stratejidir. Bu sürecin etkili olması için hedeflediğiniz demografinin yüksek düzeyde bilenmiş olması gerekir. Mikro pazarlamaya bir örnek, Amerika Birleşik Devletleri’nde belirli bir posta kodu seçmek, o yerdeki nüfusu incelemek ve ardından o demografiye özel bir pazarlama kampanyası oluşturmak olabilir.

Makro pazarlama, bir topluma, bir ekonomiye veya tüm bir demografiye odaklanan bir stratejidir. Posta kodu benzetmesini kullanan bu pazarlama biçimi, Seattle gibi tek bir bölgedeki tüm posta kodlarını değil, tüm posta kodlarını hedefleyecektir. Bu demografinin nüfusunu incelemek yine de gerekli olacaktır, ancak sonuçlar bir mikro pazarlama çabasının sonuçlarına kıyasla daha genelleştirilmiştir.

Bunlar, mikro pazarlama ile makro pazarlama arasındaki tartışmaya bakarken göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli farklılıklardan bazılarıdır.

1. Tüketici faaliyetleri

Mikro pazarlama, bireysel tüketicilerin faaliyetlerini analiz eder. Bu strateji, bir ürün veya hizmetin doğrudan teslim edilebilmesi için bu tüketicilerin sahip olabileceği özel ihtiyaçları belirlemeye çalışır. Belirli demografik grupların gerçek yaşam tarzlarını analiz eden ve böylece bireysel düzeyde bir değer önerisinin iletilebildiği bir süreçtir.

Makro pazarlama, değerden çok dağıtıma odaklanan bir stratejidir. Amaç, sunulan mal veya hizmetleri satın almak için mümkün olduğunca çok tüketici elde etmektir. Sunulana ihtiyacı olmayan bazı tüketiciler bu stratejinin hedefi olabilir, ancak genel kapsam, genel bir mesajla daha fazla insanı yakalamayı amaçlamaktadır.

2. İlişkiler ve ağlar

Mikro pazarlama, tüketicilerle istikrarlı ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlar. Bu ağ oluşturma sürecinin amacı, bireysel düzeyde marka sadakatine ilham vererek tekrar satışlar yaratmaktır. Her çaba, ürünün değerine, yaratıldığı yere, her bireyin nasıl terfi ettirildiğine ve öğeyi değer teklifini en üst düzeye çıkaran bir fiyatta tutmaya dayanır.

Makro pazarlama, topluluk düzeyinde kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Bu strateji, bireyselleştirilmiş bir ağ oluşturmaya odaklanmak yerine, bir topluluklar ağı oluşturmaya çalışır. Bu, markanın uzun vadeli ilişkilere ihtiyaç duymadan mümkün olduğunca çok kişiye ürün satmaya ve dağıtmaya odaklanmasını sağlar. Bu stratejide, tekrar satışlar ve marka sadakati önemsizdir.

3. Markanın hayatta kalması

Mikro pazarlama, markanın ve işletmenin şu anki mevcut ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Mikro düzeyde oluşturulan metrikler, hedef demografi içerisinde yerel pazar payları oluşturularak karşılanmaktadır. Bu, zamanla daha fazla fayda elde etmenizi sağlar.

Makro pazarlama, işletmenin hayatta kalmasından çok, topluluğun veya toplumun ihtiyaçlarına odaklanır. Bir toplumun refahı korunabiliyorsa, bu markanın veya işletmenin de hayatta kalmasını sağlayacaktır. Bu bir kez sağlandıktan sonra, toplulukların yaşam standartlarını iyileştirmek ve tüketici demografisinin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, şirket için sürdürülebilir kârlar üretecektir.

4. Maliyet

Mikro pazarlama maliyetleri sınırlıdır ve öngörülebilir. Bunun nedeni, bu stratejiye yaklaşımın çok rafine olmasıdır. Bu tür bir strateji kullanılırken hizmet verilmesi gereken genişletilmiş bir bölge olmadığı için paketleme maliyetleri bile düşer. Bu nedenle KOBİ’ler, şahıs şirketleri ve serbest çalışanlar için çok cazip bir pazarlama seçeneğidir.

Makro pazarlama, hemen hemen tüm alanlarda çok daha yüksek maliyetler içerir. Toplu satın alma, birim maliyetleri mikro pazarlamaya göre daha düşük bir maliyetle azaltabilse de, daha fazla tüketiciye hizmet verildiği için toplam parasal maliyet daha yüksektir. Nakliye ve servis için de tüm topluluğa hizmet eden ağlar oluşturulmalıdır ve bu da daha yüksek maliyetlidir.

Bir İşletme İçin Mikro Pazarlama mı yoksa Makro Pazarlama mı Daha İyi?

Amaç pazar payını en üst düzeye çıkarmaksa, mikro pazarlama en iyi seçenektir.

Daha büyük bir toplulukta varlıklarını artırmak, ölçek ekonomilerini desteklemek veya ulusal veya küresel pazarlara ulaşmak isteyen markalar ve şirketler, stratejileri olarak makro pazarlamaya odaklanmaktan daha iyidir.

Ancak günümüz dünyasında benzersiz olan şey, KOBİ’lerin her ikisini de yapabilmesidir. Upwork gibi küresel platformlarla insanlar küresel bir erişime sahip olabilir ve bireyselleştirilmiş bir düzeyde çalışmaya devam edebilir.

Bu, her iki pazarlama stratejisinin de değeri olduğu anlamına gelir. Biri sadece işin odağına bağlı olarak diğerinden daha iyidir.