Uluslararası ticaretin 8 artısı ve eksisi

Uluslararası ticaret, herkesin dünya çapında yaratılan veya üretilen mal ve hizmetlere daha fazla erişmesini sağlar. Alım satımın teşvik edildiği, aynı zamanda kültürel farkındalık, etnik çeşitlilik ve diğer ticari olmayan faydalar gibi şeylerin de teşvik edildiği küresel bir ekonomi geliştirirsiniz. Ancak, yeni bir pazara girmeden önce, şirketlerin ve ulusların uluslararası ticaretin bu artılarını ve eksilerini dikkate almaları önemlidir.

Uluslararası ticaretin avantajları nelerdir?

1 Şirketlerin, temel demografilerini genişletmeden pazarlarını genişletmelerine olanak tanır.

Her nüfus grubu, belirli mal veya hizmetlere ilgi duyan belirli temel demografik özelliklere sahiptir. Sonunda, bir işletme yerel demografisini tamamen doyurabilir. Uluslararası ticaret, bir şirketin en iyi müşterilerini yalnızca ulusal bir perspektiften ziyade küresel bir perspektiften klonlamaya devam etmesine olanak tanır.

2. Şirketlerin iş yapma risklerini dağıtmasına yardımcı olur.

Büyük Durgunluğun dünya çapındaki şirketlere gösterdiği gibi, iç ve dış pazarlarda her zaman karşı karşıya kalınan sayısız risk vardır. Durgunluk Amerika Birleşik Devletleri’nde erken başladı, ancak aynı zamanda erken sona erdi. Uluslararası ticaret sayesinde, küresel varlığa sahip şirketler, bu duruş süresi boyunca risklerini azaltabildiler, böylece düşüş yaşamayan alanlar yine de o şirket için büyüme sağlayabilir.

3. İşletmelere farklı para birimi biçimlerine erişim sağlar.

Bir şirket Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da iş yapıyorsa, kârlılığına yardımcı olmak için farklı para birimlerini kabul edebilmesi avantajına sahiptir. Örneğin İngiliz sterlini, tipik olarak ABD dolarının %50 veya daha fazla üzerinde işlem görür. Her iki para biriminde de alım satım yaparak, şirket daha da düşük bir risk seviyesinden yararlanır çünkü döviz kurları riskleri daha da fazla dağıtmaya yardımcı olabilir.

4. Güçlü iç rekabetten kaçınmanın bir yoludur.

Ulusal bir pazarda, bir organizasyonun rekabet etmesini zorlaştırabilecek çok sayıda ürün veya hizmet olabilir. Uluslararası ticaret, şirketlerin mal veya hizmetlerini rekabetin olmadığı diğer pazarlara yönlendirmesine olanak tanır. Bu, bir şirketin daha rekabetçi hale gelmesine ve zaman içinde daha iyi ulusal performansa izin verebilecek bir niş içinde uzmanlığını oluşturmasına olanak tanır.

Uluslararası ticaretin dezavantajları nelerdir?

1. Siyasi değişiklikler, her yabancı varlıkla çoğalabilen benzersiz bir risktir.

Siyasi değişimler iş dünyası için yeni bir şey değil. Ulusal politikalardaki değişiklikler, kuruluşların iş yapma şeklini etkileyebilir. Uluslararası ticaret, yeni bir dış pazara her girildiğinde bu riski artırır. Gelir akışları korunabilir, ancak siyasi değişim meydana geldiğinde ve zarar verici bir ticaret anlaşmasına yol açabilecek bir koruma yoktur.

2. Dikkate alınması gereken kültürel riskler vardır.

Dış pazarlarda meydana gelen kültür değişikliklerini dikkate almamak çok maliyetli bir hata olabilir. Örneğin Hindistan’da sığır eti pazarlamak bir kuruluş için ölümcül bir hata olabilir. Bir ürünün pazarlamasına yaklaşım şekli bile Batı’da Doğu’ya kıyasla çok farklı olabilir. Kültürel alışkanlıklar ve ihtiyaçlar hakkında bir farkındalık olmadan, uluslararası ticaret yarardan çok zarar verebilir.

3. Kur riskleri her zaman var olacaktır.

Her gün döviz dalgalanmaları oluyor. Bu, mevcut varlıkların değerinin her gün değiştiği anlamına gelir. Mevcut bir borcun değeri de öyle. Yeterince değişiklik meydana gelirse, bir şirket, uluslararası ticaretteki varlığıyla ilgili daha az değer veya daha fazla borç olduğu için hemen rekabet edemez hale gelebilir. Sonuç, satış kaybı, gelir kaybı veya değer kaybıdır ve bunların hepsi şirketin kontrolü dışındadır.

4. Verilen hizmetler için ödeme alamama riski daha yüksektir.

Mallar veya hizmetler için ödeme yapılmama riski, genellikle uluslararası bir ticaret anlaşmasında ulusal bir anlaşmaya göre daha yüksektir. Kuruluşların, bu riski azaltmak için diğer kuruluşlar veya ülkelerle bir dış pazara girmeden önce gerekli özeni göstermeleri gerekir. Ayrıca sigorta veya akreditif düzenlenmesi gerekebilir.

Uluslararası ticaretin artıları ve eksileri, bu politikanın çok kazançlı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, bu kazançlı faydaları elde etmek için uygun şekilde yönetilmesi gereken benzersiz bir dizi zorluk sunar. Tüm bu kilit noktaları değerlendirerek, şirketler uluslararası ticarette varlıklarını genişletmeyi düşünürken mümkün olan en iyi kararı vermek daha kolay.