Yoksulluğu Bitirmek İçin 151+ Ücretsiz Slogan

Felsefi konuşmalarımızda materyalist varlıklara ne kadar karşı çıksak da, bugün hayatta kalmak için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.

Yoksulluk, temel olarak, bir kişinin hayatta kalmak için gerekli malları satın almak için yeterli kaynağa sahip olmadığı bir durum olarak tanımlanabilir. Bildirildiğine göre, dünya toplam nüfusunun %9,9’u günde 2 doların altında bir gelirle yaşıyor.

Ayrıca, yoksulluk içinde yaşayan insanların yarısı 18 yaşın altındadır. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar yoksulluğu sona erdirmek için girişimlerde bulundular. Daha az ücret aldıkları ve temel eğitime erişimleri çok az olduğu veya hiç olmadığı için kadın nüfusun yoksulluktan muzdarip olması daha olasıdır.

Yoksulluğu Bitirmek İçin En İyi Sloganlar

  • Fakirlerin bir değişikliğe ihtiyacı var, madeni paralarınıza değil
  • fakirleri destekleyin
  • Değişim zamanı
  • Yoksulların haklarını çalmayı bırakın
  • Onlara hak ettiklerini verin
  • Adres yardım için ağlıyor
  • Gerekli değişiklik için eğitin
  • Yoksulluk istenmeyen
  • İstismarı durdur
  • Küçük bir değişiklikle bugün başlayın

Yoksulluğu azaltmak, ekonomik güvenliği artırmak ve orta sınıfı genişletmekle el ele gider.

Sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğu sona erdirme girişiminin ilk hedefidir. BM’nin 2015 yılındaki bir oturumunda, 2030 yılına kadar yoksulluğun ortadan kaldırılması, diğer 17 küresel kalkınma hedefi arasında birinci öncelik haline geldi. 

Yoksulluğu Bitirecek Kampanya Sloganları:

Fakirleri eğitin, onlardan nefret etmeyin

Yoksullukla değil, yoksullukla savaşın

Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde suç başlar

Yoksulluk bir lanettir, fakir değil

Yoksulluğu eğitimle ortadan kaldırın

Bir ulusun büyümesini kısıtlamayın, yoksulluğu bitirin

Kaderin aksine, yoksulluk yenilebilir

Yoksulluk, içinizi oyabilecek bir hastalıktır

Eğitimle yoksulluğu mülke dönüştürün

Bir iyilik için, muhtaçlara yardım et

Sıfır açlığı hedefleyin

Yoksulluk kalıcı değil, değişen bir durumdur

Yoksulluğu yen, onun tarafından lanetlenenleri değil

Yoksulluğu sona erdirmek için bugün yardım teklif edin

Yoksulluğu sona erdirmek için en güçlü silah eğitimdir

Yoksulluk paylaşılarak değil, ortadan kaldırılarak ortadan kaldırılır.

Yoksulluk kitlesel yıkıma yol açar

Yoksulluğu Bitirmek İçin Reklam Sloganları

Yoksulluktan arınmış bir ulusa bağlılık 

Yoksulluğu sona erdirmek

Yoksulluk doğuştan gelen bir hak değildir, ondan her zaman kurtulabilirsiniz

Yoksulluğu giderecek tek ilaç eğitimdir

Yoksullukla, kötülük galip gelir

Yoksulluk suç işlemeden verilen bir cezadır

Eğitim, yoksulluğu azaltan şeyleri teşvik eder

Eşit zenginlik, eşit haklar

Yoksulluk, yoksulların sömürülmesini teşvik eder

İnsanları sefalet içinde bırakmak bir kuşun kanadını kırpmak gibidir.

Yoksulluk zor ama birini beslemek değil

Katılın ve savaşın, yoksulluğu sonlandırın

Yoksulluk kalkınma için bir tehdittir

Eğitimi teşvik edin ve yoksulluğun azalmasını izleyin

İnsanlar hala aç uyurken bir ulus gelişemez.

Yoksulluk sadece bir çocuğun özgürlüğünü değil, aynı zamanda çocukluğunu da alır.

Bir çocuğun gözleri, açlığı ve zorlukları değil, mutluluğu ve hayalleri yansıtmalıdır.

Güçlüler paraya aç, fakirler yatağa aç giriyor

Yoksulluğu durdurun, aşırı içki içmeyi bırakın

Milletin yarısı açken kalkınma olmaz

Açgözlülüğü bırak, paylaşmaya başla

Yoksulluğun bastırılması

Görevinmiş gibi yoksullukla savaş 

Yoksulları sömürenleri devirin

Bazen açsındır ama her zaman bir yerlerde aç birileri vardır.

Kendimize iyi bir yaşam sunabiliyoruz; hepimiz!

Her şeyin fazlası var mı? Paylaşmaya başla

Yoksulluğu hemen bitirin

Yiyecek yiyecek ve kalacak barınak olduğunda endişeler daha hızlı azalır

Yoksullardan sayıca üstünler

Yoksulluk ile kıyamet geliyor 

Yoksulluk tüm umutları talep ediyor

Biraz Merhamet ve Yardım Yoksulluğu Bitirebilir 

Gel bugün bir çocuğu besle

Her gün bir kişinin eğitimine katkıda bulunun 

Yoksulluk fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı değildir, aynı zamanda zihinsel bir handikaptır. 

Yoksulluğa son, şimdi tam zamanı

Arkanıza yaslanıp tartışmanın zamanı değil

Acı çekenlerden değil, yoksulları sömürenlerden kurtulun

Güçlüleri değil, yoksulları destekleyin

Adil dağıtım taahhüdü 

Savaşma zamanı, katkıda bulunuyor musunuz?

Sevgi ve eğitim, yoksulluğun karanlığını kırmanın ışığıdır.

İhtiyacın olan tek şey daha büyük bir ulusa sahip olma isteği.

Bir adamın açgözlülüğü diğerinin ıstırabıdır

Yoksulluk suçu ve şiddeti doğuran annedir

Birinin tabağına yemek koymak için savaşmaya devam et 

Eğitim, yoksulluğun üstesinden gelmek için tek gerçek yatırımdır

Fakirlere değil, tıka basa çekenlere bakın

Fakirleri kendi çıkarları için kullananları kovun

Yoksullara para vermek yoksulluğu ortadan kaldırmaz, eğitim

Zaten iktidarda olanlara değil, yoksulların ayağa kalkmasına yardım edin.

Yoksulluk sadece arzuyu değil, çaba gösterme arzusunu da öldürür.

Çocuklar kendi tabaklarına yemek koymakla değil, ev ödevleriyle ilgilenmeli.

Fakirlere bozuk para vermeyin, onların yerine bozuk para verin.

Boş mideler ve başın üzerinde çatı olmaması genellikle istenmeyen davranışlara yol açar.

Daha güçlü olmaya çalışanlara destek olmak, zaten yoksul ve muhtaç olanlara tecavüz etmektir.

Boş mideler yeni yollar ve binalarla dolmaz.

Eğitime erişim olmadığında iş yaratmanın hiçbir anlamı yok

Eğitim lüks değil ihtiyaçtır 

Temiz su ve sanitasyon milyonlarca insanın hayali olmamalı

Ders kitapları ve nezaket dünyayı değiştirecek 

Yoksulları eğitmek, yoksulluk için en büyük tehdittir. Bu gün başlayacağım! 

Boş mideler yemek ister, siyasi taktikler değil

Şimdi öfke zamanı

Yardım eli uzatmak ayrıcalıklı bir kişinin görevidir 

Yoksulluk sadece bir durum değil, acımasız bir katildir 

Seçiminizi yapın: az gelişmiş millet mi yoksa eğitimli millet mi?

 Görmek istediğin değişim ol

Okuryazarlık gerçekten gelişmiş bir ulusun anahtarıdır

Yoksulluk, insanı kalkınmaya sürükleyen ağırlıktır

Sadece konuşmayın, ona göre hareket edin.

Konuşmalar yiyecek veya barınak sağlamaz, gerçek yardım

Yoksulluğu Bitir Kampanyası İçin Benzersiz Sloganlar

Yoksulluğun tozu ısırmasını sağlayın

muhtaçları besle 

Yoksulluk sorununu ihmal etmek hiçbir şeyle sonuçlanmayacaktır.

Zengini daha zengin etmeyin

Bugün bir girişimde bulunun 

Yoksul bir kişiye yardım ederek ve büyük değişikliklerin önünü açarak başlayın.

Gücü kötüye kullanmayı bırakın ve muhtaçlara yardım edin

Devrim burada, neredesin?

Bir çocuğun taşıması gereken tek ağırlık tuğla değil, kitaptır.

Çocuklar öğrenmeli, kazanmamalı 

Çocukluk satılık değil, bugün yardım edin

Yardım isteyen insanların çığlıklarını duyun.