Zincir bankacılığın 15 avantajı ve dezavantajı

Zincir bankacılık, bağımsız lisansa sahip en az 3 bankayı kontrol eden küçük bir grup birey olduğunda ortaya çıkar. Bu kişiler, ilgili şirketlerde çoğunluk hissesi elde etmek için bankalarda yeterli hisseyi güvence altına almalıdır.

Alternatif olarak, bankacılık kurumlarının gözetim ve denetiminden sorumlu şirket yönetim kurulunda çoğunluk oluşturularak da yönetim kurulabilir.

Zincir bankacılık 1920’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde şekillenmeye başlayan bir süreçtir.1925 yılına gelindiğinde, 900’den fazla bankayı kontrol etmek için bir arada bulunan 33 zincir vardı. Bu sistemin amacı, kârı maksimize etmek ve piyasadaki iyi niyeti artırmaktı.

Zincir bankacılığın avantajlarının listesi

1. Yerel kredi ihtiyaçlarının genişletilmesine izin vererek, bir topluluğa yönelik riskleri sınırlar.

1921 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde zincir bankaların kurulmasından önce, birim bazlı bankacılık sistemi içinde mudilerin yaşadığı 1 milyar dolardan fazla zarar vardı. Birçok banka, bu sistemin yapıları başarısız olduğu için kendilerini başarısız buldu. Her bir bankanın tüm riskleri üstlenmesi yerine, riskleri birkaç küçük banka arasında yayarak, daha önce mümkün olmayan topluluklara daha fazla kredi veya kredi ürünü sunmak mümkün hale geldi.

2. Bu sistem, kaynakların sınırlı olduğu durumlarda bankacılık olanaklarına erişim sağlar.

Bir toplulukta çok az finansal sermaye olduğunda, sınırlı kaynaklar desteklenebilecek bankacılık hizmetlerinin sayısını kısıtlar. Bazı küçük topluluklar, zincir bankaların oluşturulmasından önce yerel bir bankayı hiç destekleyemeyebilirler. Zincir bankacılığın doğası, ortak yönetim ve risk yönetimi eğilimlerinin mevcut olduğu merkezi bir yapı oluşturduğundan, sınırlı kaynaklarla daha fazlasını yapabilmek için daha fazla insan bankacılık olanaklarına erişebilir.

3. Daha iyi mali kontrol için verimli bir yönetim sistemi sağlar.

Zincir bankacılığı, birden fazla banka için yapılar oluşturan çekirdek bir paydaş grubu olduğundan, birim tabanlı modelden daha verimlidir. Paydaşlar birden fazla banka için aynı kararları aldığından, yerel olarak alınması gereken üst düzey yönetim kararlarının sayısını sınırlar. Zincir bankacılığı, birbirine hizmet eden birden fazla kurul veya görevliyi içerdiğinde bile, yönetimde yer alan benzerlikler ve işbirliği, her bankacılık sistemi için verimlilik yaratır. Bu, dahil olan herkes için daha iyi mali kontroller sağlar.

4. Zincir bankacılık sistemleri nadiren gereksiz riskler alır.

Zincir bankacılık sistemi ilk etapta risklerden kaçınmak için oluşturuldu. Mevduat sahiplerinin Büyük Buhran öncesi ve sonrasında yaşadığı birçok kayba yapısal bir tepkidir. Bu yapının amacı, kârları katlanarak artırmak için mevduatlarla risk almak yerine, fonları aynı kayıp tehdidiyle karşılaşmadan erişilebilir ve kullanışlı hale getirecek şekilde yönetmektir. Bu süreç genel karlılığı sınırlasa da, insanların paralarını daha sonra ihtiyaç duyana kadar tutmaları için daha güvenli bir yer sağlar.

5. Uygun fiyatlı bir bankacılık sistemidir.

Tüketici açısından zincir bankacılığı ile ilgili daha az risk olduğundan, bankacılık araçlarını ve ürünlerini kullanmak ekonomiktir. İnsanların krediye daha fazla erişimi var, bu da onların iş kurmasına, envanterini genişletmesine, yeni yapılar inşa etmesine ve hatta yeni bir ev satın almasına izin veriyor. Zincir bankacılığın amacı, sistem içinde mümkün olduğu kadar çok etkinlik yaratarak, kuruluş içindeki tüm seviyelerde finansmanın nasıl yönetildiği konusunda daha iyi kararlar alınmasını sağlamaktır.

6. Zincir bankacılık sağlıksız rekabeti durdurur.

Sağlıklı rekabet, 2’den fazla kuruluşun benzer fiyata yenilikçi veya farklı ürünler sunarak aynı müşteriler için rekabet etmesiyle oluşur. Sağlıksız rekabet, bir kuruluş daha fazla pazar payı elde etmek için karlarını azaltmaya istekli olduğunda ortaya çıkar. Bu eylem, pazar varlığını sürdürmek için kârlar kesildiğinden, dahil olan tüm şirketler için dibe doğru bir yarış yaratır. Zincir bankacılık sistemi kurarak, bazı topluluklarda görülen sağlıksız rekabeti uygulamak çok daha zor.

7. Birleşme ihtiyacından kaçının.

Zincir bankacılık sistemleri uygulandığında, paydaşlar faaliyette bulundukları şirketleri bir ana şirketle birleştirmezler. Bankalar, ana paydaşların genel kontrolü altında olmalarına rağmen bağımsız bir kuruluşmuş gibi faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu, her yere, varlıklarını ayrı tutarken ve yerelleştirilmiş destek sağlama yeteneği sağlarken, büyük ölçekli bir organizasyona sahip olmanın avantajlarını verir.

8. Bireysel kuruluşlar büyük ölçekli satın alımlardan yararlanır.

Zincir bankacılık sürecine ortak bir paydaş grubu dahil olduğundan, her bir konum, bir ana şirketin veya paydaşın gözetimi olmadan erişemeyecekleri bir ölçek ekonomisinden yararlanır. Bu, daha düşük işletme maliyetleri yaratır ve zaman içinde her konum için kârlılığı iyileştirir.

Zincir Bankacılığının Dezavantajları Listesi

1. Genel karlılığı sınırlar.

Karlar, finans sektöründe risk alındığında ortaya çıkar. Riskler, zincir bankacılığın üstlenemeyeceği büyük kayıplara da yol açabilir. Bu nedenle, bu şekilde yönetilen bankalar genellikle yatırım konusunda çok tutucu bir yaklaşım benimser. Üyeleri veya müşterileri için küçük kârlar yaratırlar ve yalnızca küçük kayıplar karşılaştıkları potansiyel riski temsil eder. Bu, yatırım getirilerinin her zaman böyle olmayan enflasyon oranını aşması için asıl zorluğun olduğu bir ortam yaratır.

2. Topluluğun sosyal refah ihtiyaçlarına çok az bağlılık vardır.

Birçok banka karlarını yerel topluluklarının refah ihtiyaçlarını iyileştirecek şekilde kullanır. Zincir bankacılık sisteminde daha az kazanç bulunduğundan, bu kurumlar sosyal iyileştirme faaliyetlerine nadiren aktif olarak katılırlar. Amacı, statükoyu korumak, mümkün olduğunda kar elde etmek ve kaynakların sınırlı bulunabileceği topluluklarda etkin bir şekilde yönetilmektir.

3. Bir kişinin serveti kontrol edebileceği merkezi bir yapı oluşturun.

Birçok zincir bankacılık sistemi, bir varlığın, hatta bir kişinin, bir dizi banka konumu için servet yönetiminin iplerini çektiği merkezi bir yapı oluşturur. Birden fazla banka birden fazla kurul veya ofis tarafından yönetilse bile, kuruluş içindeki başkan veya merkezi figür genellikle liderlik kararlarını vermekle görevlendirilir. Yerel düzeyde bu, tüm bankaların aldığı kararların belirli bir yerel banka için mümkün olan en iyi çözüm olmayabileceği anlamına gelir.

4. Zincir bankacılık, kredi yetkilendirmesinin kontrolünü yoğunlaştırmaktadır.

Zincir bankacılığın amacı, ortalama bir kişinin finansal araçları ve kredi ürünlerini kullanma fırsatlarını genişletmektir. Ancak, bankalar ortak bir paydaş grubu tarafından kontrol edildiğinde, bu yapı aynı zamanda kredi limitlerinin yetkilerini kimin kontrol ettiğine de odaklanmaktadır. Bu, paydaşların isterlerse belirli insan gruplarına karşı ayrımcılık yapmalarını kolaylaştırır. Yerel çıkar kontrolleri tarafından sınırlandırılmak yerine, paydaşlar yalnızca kendilerine ve elde edebilecekleri kârlılığa karşı sorumludur.

5. Tekel yaratmaya çalışan bir sistem yaratın.

Bankalar, bir zincir bankacılık sistemi içinde teknik olarak bağımsız olmalarına rağmen, yine de aynı paydaş grubu tarafından kontrol edilmektedirler. Bu, paydaşların, bankacılık erişiminin kontrolüne sahip oldukları için kontrol ettikleri topluluklardaki oranları, ürünleri ve sistemleri yönetmelerine olanak tanır. Bir topluluk içinde rekabet olmadığında, tüketiciler tek bir dernekte kendilerine sunulan bankacılık araçlarını kullanmak zorunda kaldıkları için dezavantajlıdır.

6. Zincirleme reaksiyonlar herkes için düşüşler yaratır.

Zincir bankacılığın popüler bir yapı olma eğiliminin nedeni, bir banka kar ettiğinde diğerlerinin zincirleme reaksiyon sürecinden yararlanmasıdır. Karlar, kurulan zincir içindeki her uyduya filtrelenir. Ancak bunun tersi de doğrudur, bu nedenle zincir bankacılığı sorunlu olabilir. Bir zincir dramatik kayıplar yaşarsa, diğer zincirler de bu kaybı yaşar.

7. Sistem içinde isyan olabilir.

Bir zincir bankacılık sisteminde, merkezi bir liderlik çekirdeği, operasyonları ana konumundan yönetir. Bu paydaşlar, banka performansını iyileştirdiği için yerel olarak yürürlüğe giren belirli politikaları görmek isteyebilir. Yerel yöneticiler bu kararları kabul etmezlerse, kendilerine açıklanan politika veya yönergeleri izlememeyi seçebilirler. Paydaşlar bireysel lokasyona gelmedikçe, sistemlerinin uygulanmadığını fark etmeyebilirler. Bu süreç, sistem içinde diğer yerleri de etkileyebilecek verimsizlikler yaratır.

Zincir bankacılığın bu avantajları ve dezavantajları bize, kaynakların sınırlı olduğu ve risklerin yıkıcı olabileceği durumlarda, küçük topluluklara finansal araçlar sağlayan uygulanabilir bir çözüm olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çoğunluğun ihtiyaçlarını karşılamak için azınlığın tercihlerine odaklanırken, topluluk içinde mevcut olan kazanç miktarını da sınırlayabilirsiniz.