Ford Motor Company için SWOT Analizi

Modern montaj hattında öncü olan Ford Motor Company, yüzyıldan fazla bir süredir rekabet avantajını korumaktadır. Henry Ford tarafından sunulan son teknoloji üretim süreci, kitlelerin araçlarının siyaha boyanmasından memnun olduğu sürece, kitlelerin kişisel hareketliliğe izin vermesine izin verdi. Ford Motor Company, kuruluşundan bu yana güvenilir ve verimli içten yanmalı motorlu araçlarda lider olmuştur.

Bu yazıda, şirketin güçlü ve zayıf yönlerine, fırsatlarına ve tehditlerine dalıyoruz.

Güçlü

1. Ford Motor Company, Model T’den bu yana güçlü bir marka değerine sahiptir.

Ford Motor Company, modern otomobilin öncüsü konumundadır. Yenilikçi üretim süreciyle öne çıkan pazara girişi, kitlelerin pazar lideri olan düşük maliyetli Ford Model T’yi satın almasını sağladı. Bu agresif pazar penetrasyonu, markanın özünde kârlı, verimli ve güvenilir zorunluluklarla bugüne kadar devam eden güçlü bir marka değerlemesi sağladı.

Ford markasının 2021 itibariyle değeri 10.07 milyar dolar. (İstatist)

2. Ford Motor Company pazarda hakim konumunu sürdürmektedir.

Kuzey Amerika ve Çin’deki güçlü satış konumu ve lider hafif ticari araç üreticisi olarak Ford’un konumu şu anda güçlü. Piyasa güçleri, emisyon standartlarına ve alternatif yakıtlı araçlara daha fazla vurgu yaparak otomotiv endüstrisinin manzarasını değiştirmeye başlıyor. Ford’un bu trendlere uyum sağlamasını ve pazardaki rekabetçi konumunu korumasını sağlaması gerekecek.

Ford, küresel otomotiv pazar payının %5,59’unu kontrol ediyor. (İstatist)

3. Güçlü araştırma ve geliştirme, Ford’un kurumsal stratejisinin temelini oluşturur.

Tüketici zevkleri satın alma modellerini değiştirirken ve hükümet düzenlemeleri piyasaları yeniden şekillendirirken Ford, eğrinin önünde kalmasını sağlamalıdır. Şirketin araştırma ve geliştirme departmanı, sektördeki en gelişmişlerden biridir. Tarihsel olarak, içten yanmalı motorların verimliliğini artırmaya odaklandılar ve bu da onları dünyanın en verimli motorlarından biri haline getirdi. Artık elektrikli ve otonom araçların yanı sıra alternatif yakıtlı araçlar için inovasyona odaklanmanız gerekecek.

Ford, araştırma ve geliştirmeye 7,1 milyar dolar harcıyor. (İstatist)

4. Ürünlerin ve pazarların çeşitlendirilmesi, Ford Motor Company için risk dağılımını sağlar.

Ford, hem ticari hem de binek araçlar olmak üzere farklı tüketici gereksinimleri için geniş bir araç yelpazesi sunmaktadır. Bu, bir segmentteki durgunluğun grubun genel karlılığı üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olmasını sağlar. Ek olarak Ford, tıbbi cihaz üretim yeteneklerine ve diğer otomotiv dışı girişimlere yatırım yaparak mobilite ve otomasyon dışındaki sektörlere yönelik bir çeşitlendirmeye girişti.

Ford, üç farklı tıbbi ürün geliştirmeyi düşünüyor. (Endeavor Business Media LLC)

5. Ford’un performans ve verimlilik temel değerleri, hafif ticari pazarda güçlü bir pazar payı sağlar.

Ford’un daha güvenilir ve verimli bir motora yönelmesi, ona ticari araç dünyasında rekabet avantajı sağladı. Verimlilik, güvenilirlik, performans ve düşük sahip olma maliyetinin iyi bir kombinasyonuyla tanınan Ford Transit gibi araçlar, filo satın alma siparişlerinde temel unsur haline geldi.

Ford, Kuzey Amerika hafif ticari araç pazarına %40 pazar payı ile hakimdir. (Reuters)

6. Küresel tedarik zinciri, Ford Motor Company’nin faaliyet gösterdiği pazarlara yeterince hizmet etmesini sağlar.

Çoğu pazarda bulunan üretim tesisleriyle, “satıldığı yerde yap” felsefesine bağlı kalarak Ford, çoğu uluslararası pazara hizmet verecek güçlü bir tedarik zincirine sahiptir. Yerelleştirilmiş tedarik zinciri, satın alma faaliyetlerinizin yerel ekonomileri güçlendirmesini sağlar ve çeşitli üretim süreçlerinde gerekli olan parçaların çoğu için hızlı bir geri dönüş süresi sağlar.

Ford’un tedarik zinciri 1.400 birinci kademe tedarikçiden oluşmaktadır. (Thomas Yayıncılık Şirketi)

zayıf yönler

1. Geri çağırmalar, Ford’un itibarını birkaç yıldır zedelemiştir.

Geri çağırma, çoğu araç üreticisi için maliyetli bir uygulamadır, özellikle geri çağırma, üreticinin ürünlerini içeren ölümcül bir olayın sonucu olduğunda. Ford, kullanılmadığı zamanlarda bile araçlarının çalışmasına neden olan bir arıza nedeniyle dünyanın en büyük geri çağırmalarından biri olan 15 milyon araç da dahil olmak üzere, geri çağırmalardan adil pay aldı. Bu olayların sonucu, geri çağırmalarla sınırlı değildir, uzun ve maliyetli toplu davalara yol açabilir.

Ford, hatalı hız sabitleyici işlevleri nedeniyle 14,9 milyon adet geri çağırma ile ikinci en yüksek sayıda aracın geri çağrılmasıyla etkilendi. (Sürücü Kabilesi)

2. Bölgesel olarak çeşitlendirilmiş bir ürün hattı, pahalı bir üretim düzenine yol açar.

Ürün çeşitlendirmesi şüphesiz Ford’un güçlü yönlerinden biri olsa da, aynı zamanda bir zayıflıktır. Şirket, çeşitli pazarlara ve sektörlere ürünler sunmaktadır. Bu, maliyetli bir uluslararası üretim sürecine yol açmıştır. Şirket bu zayıflığı fark etti ve tekliflerini optimize etmek için ürün tekliflerini ve üretim tesislerini azaltmaya başladı.

Ford, sermaye harcamalarını azaltmak için ürettiği 17 motordan beşini kesecek. (Endeavor Business Media, LLC)

3. Ford, Kuzey Amerika pazarına çok fazla güvenirken, başka yerlerden kar elde edilebilir.

Ford Motor Company, yerel pazarı Kuzey Amerika’da lider konumdayken, diğer pazarlar hızla gelişiyor. Şirket, güçlü bir pazar varlığına sahip olduğu Çin’in yükselişine hızla geçti. Bununla birlikte, diğer pazarlar şirket tarafından hala nispeten sağlamdır. Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika hala genişleme için büyük fırsatlar sunuyor.

Ford, Çin’deki satışlarında %73’lük bir artış elde etti. (Çılgın Rengarenk)

4. Yavaş inovasyon, Ford’un yeni mobilite çözümleri için pazar payını kaybetmesine neden oldu.

Tesla gibi şirketlerin kısa bir süre içinde Amerika’nın en çok satan araçlarından biri haline gelmesiyle birlikte otomobil endüstrisi, Henry Ford’un 100 yılı aşkın bir süre önceki yenilikçi üretim sürecinden bu yana yaşamadığı bir şok yaşıyor. Bu yenilikler, Ford Motor Company’nin çekirdek pazarı için daha küçük bir piyasa kapitalizasyonuna yol açan alternatif tekliflere yol açmaktadır. Diğer araç üreticileri, alternatif yakıtlı araçların zorluğuna yanıt veriyor, ancak Ford tepki vermekte yavaş kaldı.

Ford, 2019 yılında rakiplerinden Volkswagen’e kıyasla elektrikli araçların geliştirilmesine 11 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını açıklayarak 91 milyar dolarlık bir yatırım açıkladı. (Investopedia)

5. Ford, faaliyet gösterdiği pazarlarda sert bir rekabetle karşı karşıyadır.

Rakip araç üreticileri, alternatif yakıtlar, alternatif mobilite çözümleri ve toplu taşıma ile rekabet ediyor. Bu da küçülen bir pazara yol açar. Tükenmekte olan bir pazarda küçülen bir pazar payı, bir markanın öz sermayesi üzerinde bileşik bir etkiye sahiptir.

Ford Motor Company’nin Kuzey Amerika’daki pazar payı 2017’de %14,9’dan 2022’de %13,87’ye düştü. (Statista)

6. Pazar doygunluğu, önemli bir yenilik olmadan Ford için bir zayıflık olarak kalacaktır.

Ford Motor Company, dünya çapında 200’den fazla ülkede mevcut olan araçlarıyla geçen yüzyılda kıskanılacak bir genişleme gördü. Bu, geleneksel pazarlarında büyüme için çok az fırsat sunuyor. Ford, giderek zayıflayan bir segmentte daha rekabetçi hale gelmek yerine, tekliflerini değişen pazarlara hitap edecek şekilde değiştirmelidir.

Ford Motor Company, 2019’daki 5.386.000’den 2022’de 4.187.000 araç sattı. (Statista)

Fırsatlar

1. Dünya düşük etkili girişimlere doğru ilerlerken, yeşil araçlar büyük fırsatlar sunuyor.

Emisyonları ve daha yeşil mobilite çözümlerini azaltmaya yönelik küresel bir zorunluluğa yanıt olarak Ford, toplu taşıma ve alternatif yakıtlar gibi alternatif mobilite çözümlerine genişlemekten çok içten yanmalı motorlarının verimliliğine odaklandı. Bu yeni pazarlar, geleneksel mobilite çözümlerinden uzaklaşacak ve bu talebi yeterince karşılayan şirketler için büyük fırsatlar sunacak.

Ford, Kuzey Amerika’da 35.000 şarj istasyonuyla dünyanın en büyük elektrikli araç şarj noktası ağını kurmayı planlıyor. (Thomas Yayıncılık Şirketi)

2. Otonom araçlar, Ford’un hedeflemek için iyi konumlandığı bir alandır.

Yakıtlardaki yeniliklerin yanı sıra, otonom araçlar, araç üreticileri için bir sonraki büyük fırsatlardan biri olarak görülen bir segmenttir. Bu, Ford Motor Corporation’ın lider konumda olduğu günümüzün hafif ticari araç pazarı için iyiye işarettir. Otonom araçlar sunma yeteneği, bordro maliyetlerini azaltmak isteyen çok sayıda şirket için caziptir.

Ford, otonom araç teknolojisi geliştirmek için 4 milyar dolarlık bir birim yarattı. (GirişimBeat)

3. Daha genç bir kitleyi hedeflemek için dijital reklamcılığın daha iyi kullanılması, daha büyük pazar payının kilidini açabilir.

Lider bir marka, iyi hedeflenmiş bir pazarlama planından büyük ölçüde faydalanacaktır. Bu, özellikle teknoloji konusunda daha bilgili ve dijital reklam kampanyalarına iyi yanıt veren daha genç bir müşteri tabanını hedeflemek için geçerlidir. Ayrıca dijital pazarlama kampanyaları, daha geleneksel reklamcılık yöntemlerine kıyasla daha verimli ve karlı hedefleme sunar.

Ford, reklama 2,28 milyar dolar harcıyor. (İstatist)

4. Ford, Amerika Birleşik Devletleri ve komşularına odaklanırken, Kuzey Amerika dışındaki pazarlar daha fazla genişleme sunuyor.

Ford Motor Company, pazar doygunluğu ve güçlü rakiplerin faaliyetleri nedeniyle çekirdek Kuzey Amerika pazarında daha fazla pazar payı elde etmek için mücadele edecek. Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi Kuzey Amerika dışında gelişen pazarlar, genişleme için bir fırsat sunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, yılda 2.590.000 adet ile Ford’un satış hacimlerinin %40’ını temsil ediyor. (Ticari miktar)

5. Diğer e-Mobilite ve alternatif yakıt teklifleri, küresel mobilite trendlerinin nereye doğru hareket ettiğini gösteriyor.

Tüketiciler, geleneksel araç sahipliği modelinden uzaklaşıyor ve araç paylaşım ortamına doğru ilerliyor. Şehirler giderek daha sıkışık hale geliyor, bu da araba sahipliğinin giderek daha pahalı ve hantal hale geldiği anlamına geliyor. Tüketiciler, mobilite ihtiyaçları için daha çok elektrikli mobilite, mikro mobilite ve toplu taşımaya yöneliyor. Ek olarak, hala araç sahipliğiyle ilgilenen tüketiciler, elektrikli araçlar gibi çevreye daha duyarlı ürünler için artan bir tercihe sahiptir.

Ford, e-Mobility şirketi Spin’i 100 milyon dolara satın aldı. (Vox Medya, LLC)

6. Yakıt fiyatları artmaya devam edecek ve Ford’un verimli içten yanmalı motorlarda pazar lideri konumundan faydalanmasına olanak tanıyacaktır.

Kısa vadede, Ford’un yakıt verimli motorlarda pazar lideri olarak konumu, şirketin içten yanmalı segmentte güçlü bir talep görmesini sağlayacaktır. Bu, şirketin alternatif yakıtlara daha uzun vadeli bir odaklanmaya geçerken içten yanma verimliliği araştırma ve geliştirmesinden faydalanmasına olanak sağlayacaktır.

Ford, daha verimli içten yanmalı motorlar geliştirmek için 10 milyon dolarlık bir programın parçası. (Motor1.com)

tehditler

1. Giderek daha sıkı hale gelen hükümet düzenlemeleri, tüm otomotiv endüstrisi için harici bir risk oluşturmaktadır.

Devlet düzenlemelerindeki değişikliklerin, bir üreticinin faaliyetlerine yaptığı yatırım üzerinde büyük etkisi vardır. Daha sıkı emisyon kontrollerine doğru bir hareket, genellikle motor kurulumunun ve aynı zamanda üretim tesisinin kurulumunun yeniden tasarlanmasına yol açar. Bu, tüm sektör için finansal bir risk anlamına gelir.

Araç üreticilerinin daha sıkı yönergelere ve düzenlemelere uymak için 297 milyar dolar yatırım yapması gerekecek. (Endeavor Business Media LLC)

2. Ford’un ana pazarlarındaki güçlü rekabet, pazar payını inanılmaz derecede değerli kılıyor.

Sürekli büyüyen alternatif mobilite çözümleri arzı ile yeni araç pazarının boyutu sürekli baskı altına girecek. Bu, sektördeki yerleşik oyuncular arasında giderek daha sert bir rekabet yaratıyor. Ford Motor Company, diğer pazarlara açılmadan, geleneksel pazarlarında gerçek bir büyüme yaşamak için pazarın küçüldüğünden daha hızlı genişlemeye ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle Ford’un yeni pazarlarda yenilik yapmaya devam etmesi zorunludur.

Ford Motor Company’nin 2019’daki 98 milyar dolardan 2022’de 80 milyar dolara düşen geliri. (Statista)

3. Ford’un ağır borcu, şirketi finansal riske maruz bırakır.

Hâlâ 2008 mali krizinin dayattığı borçtan kurtulmaya çalışan Ford’un borcu son on yılda arttı, onu daha fazla finansal riske maruz bıraktı ve herhangi bir ekonomik gerilemenin etkisini şiddetlendirdi. Borcunuzu dengelemeye odaklanmak, şirketin gelecekteki konumunu güçlendirecektir.

Ford Motor Company borç seviyeleri 2011’de 99 milyar dolardan 2022’de 161 milyar dolara yükseldi. (Statista)

4. Alternatif yakıtlı araç pazarının gelecekte içten yanmalı araçlardan daha fazla pazar payı alması beklenmektedir.

Geleneksel içten yanmalı segmentteki çoğu oyuncunun yaşadığı bir risk, alternatif yakıtlardan kaynaklanmaktadır. İçten yanmalı motorlar, üretilmesi ve sahip olunması çok pahalı olan alternatif yakıtlarla, tarihsel olarak baskın bir pazar konumuna sahiptir. Bu yakıtlara yönelik pazar duyarlılığının değişmesi, üretim yeteneklerindeki yenilikler ve destekleyici altyapının büyümesiyle birlikte, alternatif yakıtlı araçlar içten yanmalı motorlara güçlü bir alternatif haline geldi.

2019 yılında küresel alternatif yakıtlı araç pazarının büyüklüğü 392 milyar dolardı ve 2027 yılına kadar 1,2 trilyon dolara çıkması bekleniyor. (GlobalNewswire, Inc.)

5. Küresel bir marka olarak Ford, küresel durgunluk risklerine geniş ölçüde maruz kalmaktadır.

Tarihsel olarak, bir ekonomik durgunluk, büyük uluslararası şirketleri bölgesel olanlardan daha fazla etkilemiştir. Ford Motor Company, şirketi piyasa dalgalanmalarına ve piyasa talebindeki değişikliklere maruz bırakan büyük bir uluslararası kurumsal varlığa sahiptir. Ford, üretim tesislerini kapatarak ve ürün sunumunu azaltarak uluslararası operasyonlarını küçültme konusunda büyük adımlar attı ve böylece finansal durgunluk riskini azalttı.

Ford hâlâ Kongre tarafından 2008 küresel durgunluğundan başlatılan 6 milyar dolarlık bir krediyi ödemek için mücadele ediyor.(Gannett)

6. Otomotiv sektörü, tüketici tercihlerindeki değişime bağlı olarak satış hacimlerinde düşüş yaşıyor.

Toplu taşımacılığın kalitesi, bulunabilirliği ve güvenilirliğindeki artış ve ayrıca araç sahipliğine yönelik tüketici tercihindeki değişimle birlikte, özel araç sahipliğindeki değişim, binek araç segmentini etkilemeye devam edecektir. Ford’un dünya nüfusunun ve mallarının hareketindeki konumunu korumasını sağlamak için bu riskleri ele alması gerekecek. Ford, kurumsal stratejisinde inovasyonu barındırarak ve yeni segmentleri hedefleyerek, mobilitede lider konumunu güçlendirecek.

Küresel binek araç satışları 2018’de 68 milyon adetten 2022’de 56 milyon adede geriledi (Moneyweb Pty Ltd.)

Yeni bir düşük (veya sıfır) emisyonlu mobilite çağına giren Ford’un, pazar trendlerine uyum sağlamak için kendisini yeniden keşfetmesi gerekecek. Bu, alternatif yakıtlı araçlar ve ilgili altyapıları için halihazırda rekabetçi bir pazarda pazar payı kazanmaya çalışmak için şirketi içten yanmalı araçlarda tarihsel olarak rekabetçi konumundan uzaklaştıracaktır.