19 Singapur Gemi İnşa Sanayi İstatistikleri ve Eğilimleri

Singapur’un gemi inşa endüstrisi son 4 yılda gelişti. Bölgesel bir inşaat ve onarım tesisi olarak yola çıktı, başladığında öncelikle evsel ihtiyaçlara odaklandı. Günümüz endüstrisi, açık deniz mühendisliği, platform inşaatı ve destek hizmetlerini içermektedir.

İlk forklift 1969 yılında sektör tarafından sunuldu. Sektörün dünyanın en büyük forklift üreticilerinden biri haline gelmesi sadece 5 yıl aldı. Singapur gemi inşası, tüm endüstrilerde yenilik, adil fiyatlandırma ve kaliteli işçilik konusunda gelişiyor. Son on yılda, güvenlik ve işçiliğin iyileştirilmesine çok dikkat edildi.

Okyanusla ilgili birçok endüstride olduğu gibi, düzenlemelerdeki ve en iyi uygulamalardaki değişiklikler zorluklar yarattı. Bununla birlikte, endüstri genel küresel konumunu koruyabilmiştir.

Singapur Gemi İnşa Endüstrisi Bilgilendirici İstatistikler

1. Singapur’un gemi inşa endüstrisi, yıllık ciroda yaklaşık 10 milyar dolar üretiyor. 2012 yılında sektör toplam 15,01 milyar dolar ciro elde etti (Singapor Marine Industries Association / DBS Bank)

# 2. Singapur’daki gemi inşa endüstrisinden dolayı 100.000’den fazla işçi doğrudan istihdam edilmektedir. (Singapur Deniz Endüstrileri Derneği)

# 3. Singapur’un gemi inşa endüstrisi aracılığıyla her yıl 6.000’den fazla gemi onarılıyor. Bu hizmet için en yoğun yıl, 2010 yılında, 8.600’den fazla geminin onarım talebinde bulunduğu zaman geldi. (Singapur Deniz Endüstrileri Derneği)

# 4. Yüksek ciro seviyelerine rağmen, 2012’de sadece 110 gemi denize indirildi. Bunun nedeni, endüstrinin ana odak noktasının açık deniz sektörü olmasıdır. Bu endüstrinin mevcut gemi inşa sektörü, 2012 yılında sadece 1,13 milyar S $ ciro elde etti. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

#5. 2003 yılında sektörün toplam cirosu 3,79 milyar Sterlin idi. 2009’daki zirvesinde, 16.83 milyar S $ ciroya sahipti. Sektör, 2007’den bu yana her yıl 10 milyar doların üzerinde ciro elde etmeyi başardı. ((Maritime and Liman Authority of Singapore)

# 6. 2008, Singapur’da gemi inşa endüstrisi tarafından denize indirilen gemiler için en iyi yıldı ve 139 geminin GRT’si 197.074’tü. GRT açısından, sektör için en iyi yıl, yeni lansmanı yapılan 349.429 GRT ile 2007’dir. (Singapur Denizcilik ve Liman Otoritesi)

# 7. Şubat 2014 itibariyle, gemi inşa endüstrisi için mevcut toplam rıhtım sayısı 34’tür. Toplam mezar rıhtım sayısı 19, yüzer rıhtım ve gemi asansör sayısı 15’tir. Sadece 3 rıhtım 1’in üzerinde toplam ölü ağırlık kapasitesine sahipti. milyon DWT. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

# 8. 2015 yılında, Singapur’un açık deniz ve denizcilik endüstrisinin toplam cirosu %14,5 düşerek toplam 14,73 milyar S $ değerine düştü. 2015 yılında sektördeki istihdam da %10,4 düşerek toplam işçi sayısını 95.500’e düşürdü. (Boğazlar Zamanları)

# 9. 2016 yılında, iptaller ve küresel finansal belirsizlik nedeniyle toplam ciro, 2007’den bu yana en düşük yıllık ciro olan 13.06 milyar S $’a tekrar düştü. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

# 10. Sanayinin gemi inşa sektörü, son on yılda yaşanan düşüşlerde en büyük darbeyi gördü. 2007 yılında, gemi inşa sektörü toplam cironun 1,83 milyar S$’ını oluşturmuştur. 2016 yılında, son 10 yılın en düşük ciro seviyeleri olan sektörün sadece 200 milyon S $’ını oluşturdu. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

#onbir. Gemi inşa sektörünün 2013-2016 yılları arasındaki toplam cirosu, sektörün 2007 yılındaki değerine eşit değildir. (Singapur Deniz Sanayii Derneği)

# 12. 2016 yılında, Singapur nakliye sicilinde 88.023.000 GT’ye tekabül eden toplam 4.717 kayıt vardı. GT 2 milyonun üzerine çıkmasına rağmen toplam kayıt sayısında düşüş olduğu ilk yıldı. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

# 13. Singapur limanlarına toplam gemi varışları 2016 yılında bir önceki yıla göre 6.000’in üzerinde arttı. 139.000’den fazla ziyaretçinin geldiği 2013 yılı dışında, 2016 bu alanda sektör için son on yılın en yoğun yılı oldu. (Singapur Denizcilik ve Liman Otoritesi)

# 14. Singapur’a gelen tankerlerin sayısı 2016’da rekor seviyelere ulaştı ve ilk kez 23.500’den fazla varış belgelendi. GT’de de 780 milyondan fazla bir rekor kırıldı. (Singapur Denizcilik ve Liman Otoritesi)

#onbeş. 2015 yılında, Singapur’daki tersaneler, bir önceki yıl için alınan toplam yeni sipariş sayısında %49’luk bir düşüşle 4,9 milyar S $ yeni sipariş almayı başardı. Güvence altına alınan yeni siparişlerin çoğu sondaj dışı çözümler içindi. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

# 16. 2015 mali yılının sonunda, Singapur gemi inşa endüstrisi, 2022 mali yılının sonuna kadar planlanan teslimatlarla birlikte, 19 milyar S $’ın üzerinde toplam sipariş defterine sahipti. Bu, bir önceki yıla göre toplam siparişlerde %20,6’lık bir düşüş oldu. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

# 17. 2015 yılında iş yerindeki kazaların oranı bir önceki yıla göre %22 daha az vaka bildirilerek azaldı. Toplamda, sektöre bildirilen 390 iş kazası vardı ve bunlardan dördü ölümle sonuçlandı. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

# 18. Daha az çalışan nedeniyle, gemi inşa endüstrisinde 2015 yılında işyeri ölüm oranı 100.000 işçi başına 3,8’den 4,2’ye yükseldi. Kazaların şiddet oranı da bir önceki yıla göre %1,5 artarak çalışılan milyon saat başına 137 güne yükseldi. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

# 19. Singapur gemi inşa endüstrisi, 2015 yılında 9 yeni jack-up kulesi ve 3 yarı-dalgıç kulesi teslim edebildi. Bu, dünyanın bugüne kadarki en büyük jack-up kulesini içeriyordu. (Singapur Deniz Endüstrileri Birliği)

Singapur Gemi İnşa Endüstrisi Trendleri ve Analizi

Singapur gemi inşa endüstrisinin yüzleşmesi gereken kesinlikle zorluklar var. Bir bütün olarak, cironun toplam değeri on yıl öncesine göre daha az olsa da, sektör oldukça iyi performans gösteriyor. Endüstrinin en zayıf olduğu yer açık deniz sektörüdür. Zirvede, offshore sektörü 11.2 milyar S $ ciro elde etti. En zayıf noktasında, sadece 4,96 milyar S $ elde etti.

Gemi onarım ve gemi inşa sektörleri de düşüşler yaşasalar da nispeten daha istikrarlıdır. Ancak, 2012 ve 2013 hariç, gemi inşasında keskin bir düşüş var.

Bunun bir kısmı, küresel nakliye oranlarındaki yavaşlamaya bağlanabilir. Yeni sondaj projelerinde de yavaşlama oldu.

Sektörde kalite ve adalet konusunda güçlü bir itibar olabilir, ancak Singapurlular gemi inşasında diğer dünya liderleri tarafından geçiliyor. Kore pazara hakim. Hindistan, dünya çapında kitap siparişlerinden daha büyük bir pay almak için harekete geçiyor. Bu, Singapur’un gemi inşa endüstrisinin, sürekli değişen küresel pazarda tamamen rekabetçi kalma fırsatına sahip olması durumunda, inovasyona da odaklanması gerektiği anlamına geliyor.