23 Powerloom Endüstri İstatistikleri ve Trendleri

Hindistan’ın elektrikli dokuma tezgahı endüstrisi neredeyse her zaman ulusal ekonominin temel dayanaklarından biri olmuştur. İstihdamı ve forex kazançlarını bugün diğer tüm sektörlerden daha iyi artırır. Dolaylı istihdam rakamları hesaba katıldığında, bu sektör her yıl yaklaşık 7 milyon işi destekliyor. Hint kumaşının tahminen %60’ı merkezi olmayan elektrikli dokuma tezgahı sektörü aracılığıyla üretiliyor ve bu da onu tekstil endüstrisi için bir geçim kaynağı haline getiriyor.

Powerloom plastik endüstrisinden önemli istatistikler

# 1. Elektrikli dokuma tezgahı endüstrisi, Hindistan’daki tekstil endüstrisindeki mevcut işlerin yaklaşık %70’ine katkıda bulunuyor. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 2. Sektörde, her yıl 28.000 metrekareden fazla kumaş üreten 2,4 milyondan fazla kayıtlı elektrikli dokuma tezgahı bulunmaktadır. Endüstri genellikle diğer yerlerin yanı sıra Solapur, Malegaon, Erode, Salem ve Madurai çevresinde kümelenmiştir. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 3. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, elektrikli dokuma tezgahı endüstrisi tarafından üretilen tekstil ithalatının %67’sinden fazlasını oluşturuyor. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 4. Elektrikli dokuma tezgahı endüstrisinin yerli hazır giyim ve tekstil pazarının Hindistan’da 2022 yılına kadar 141 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 5. Endüstrinin %90’a kadarı, toplam 7 milyon kişiyi ve 30.000’den fazla işlem birimini istihdam eden küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 6. Hindistan’da, plastik bazlı ürünlerin yurt içi tüketiminin 2022 yılına kadar 20 milyon mt’a ulaşması bekleniyor. (Hindistan Marka Değeri Vakfı)

# 7. Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan plastik ihracatının toplam değeri yıllık 650 milyon doları aşıyor. İngiltere, Almanya ve Türkiye’ye yapılan ihracat yıllık 750 milyon doları aşıyor. Çin ayrıca Hindistan’dan yılda 480 milyon dolardan fazla plastik ihracatı alıyor. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 8. Hindistan plastik endüstrisi, bu rakamlar 2009 yılına ait olmasına rağmen, mevcut 5.72 milyon ton üretim kapasitesi sunuyor. Gujurat eyaleti, orada bulunan 5.000’den fazla şirket ile endüstrinin ana merkezidir. . (İngiliz Plastik Federasyonu)

# 9. Elektrikli dokuma tezgahı endüstrisi için elektrik talebi açığı her yıl ortalama %13 civarındadır. İş gücü sıkıntısı ile birleştiğinde, sektördeki birçok küçük şirketin en yüksek üretim seviyelerine ulaşması zor olabilir. (İngiliz Plastik Federasyonu)

# 10. Hindistan’da üretilen kumaşın yaklaşık %60’ı elektrikli dokuma tezgahı endüstrisinden geliyor. Diğer %20’si ise dokuma sektöründen, %15’i ise dokuma sektöründen gelmektedir. (Modaya uygun elyaf)

Küresel elektrikli dokuma tezgahı ve tekstil makineleri endüstrisinin küresel istatistikleri

# 11. Maharashtra, herhangi bir zamanda 8 lakh’a kadar, sürekli operasyonda en yüksek sayıda elektrikli dokuma tezgahına sahiptir. (Modaya uygun elyaf)

# 12. Tekstil, her yıl Hindistan’ın toplam ihracatının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Aynı zamanda ülkenin sanayi üretiminin %14’ünü temsil etmektedir. Ortalama bir yılda, bu GSYİH’nın yaklaşık %4’üne eşittir. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 13. Elektrikli dokuma tezgahı endüstrisi için ham pamuk üretimi, 2007’de 28 milyon balyadan 2017’de 35.1 milyon balyaya yükseldi. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

# 14. Elektrikli dokuma tezgahı endüstrisine dolaylı işler dahil edildiğinde, 45 milyona kadar insanın istihdamı bir şekilde destekleniyor. (Hindistan Marka Sermayesi Vakfı)

#onbeş. Hindistan’daki mevcut tekstil endüstrisi 120 milyar dolar değerinde ve 2022 yılına kadar 230 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. (Hindistan Marka Değeri Vakfı)

#on altı. Hindistan’daki kurulu iğ kapasitesi, küresel pazar payının %24’üne katkıda bulunuyor. Üretilen pamuk ipliği ile ilgili olarak sektör, mevcut dünya ticaretinin %25’ini temsil etmektedir. (Hint Tekstil Dergisi)

# 17. Hindistan’daki popüler elektrikli dokuma tezgahı gruplarının çoğu, hala modası geçmiş teknoloji olarak kabul edilen basit dokuma tezgahlarını kullanıyor. Hindistan’daki maksimum kapasitesinde, pürüzsüz bir dokuma tezgahı günde 80 metre kumaş üretebilir. Otomatik dokuma tezgahları, daha düşük bakım ve amortisman maliyetleriyle altı kat daha fazla kumaş üretebilir. (Tekstil değer zinciri)

# 18. Elektrikli dokuma tezgahı endüstrisinde aktif olarak yer alan çoğu dokumacı, kendi kendini finanse ederek başladı. Bu, yeterli sermaye olmadığı için modernizasyonun endüstride gerçekleşmesini zorlaştırıyor. (Tekstil değer zinciri)

# 19. Elektrikli dokuma tezgahı endüstrisinin çabalarıyla Hindistan, dünyanın en büyük jüt üreticisidir. Aynı zamanda ikinci en büyük ipek üreticisi, üçüncü en büyük pamuk üreticisi ve beşinci en büyük sentetik elyaf üreticisidir. (Küçük İşletme Bölümü)

# 20. Hindistan’da bir otomatik elektrikli dokuma tezgahının ortalama fiyatı 74.500 Rs’dir. Mevcut işlem oranlarında, bu 1.200 dolardan az. (Hindistan Mart)

# 21. Hindistan, %63 pazar payı ile dünyadaki en yüksek dokuma tezgahı kapasitesine sahiptir. (BizVibe)

# 22. Hazır giyim imalat sektörü, Hint giyim ve tekstil pazarına en büyük katkıyı yapmaktadır. İhracat tek başına ele alındığında bu sektör toplam ihracatın %40’ından fazlasını temsil etmektedir.

23. Hindistan’daki teknik tekstil endüstrisinin, 2023 yılına kadar yıllık toplam değeri 32 milyar dolar olan %9,6’lık bir CAGR’ye ulaşması bekleniyor. Bu büyümeyi desteklemek için hükümet, vasıflı işgücü açığını telafi etmek için giysi üretimine ve tasarımına yardımcı olacak 75 eğitim merkezi kurdu. (BizVibe)

Powerloom Plastics Industry Trendleri ve Analizi

Etkili kalabilmek için, powerloom plastik endüstrisi modernizasyon üzerinde çalışmalıdır. 2001’de bile Tayland ve Endonezya’daki modern dokuma tezgahlarının sayısı Hindistan’dakilerin iki katından fazlaydı. Tüm sektörler için tüm mekiksiz tezgahlar küresel olarak dikkate alındığında, Hindistan 9. sırada yer almaktadır.

İşgücü değişiklikleri de bir bütün olarak sektörü etkileyecek. Ve AB, elektrikli dokuma tezgâhı endüstrisi aracılığıyla sağlanan ihracatlarla daha düşük işgücü oranlarından yararlandı. İşçiler daha iyi çalışma koşulları, daha iyi ücretler ve ek faydalar elde ettikçe bu ihracatın maliyeti artacaktır. İhracat pazarları bu değişikliklere isteksiz veya uyum sağlayamıyorsa, sektörde keskin düşüşler olabilir.

Altyapı zorlukları başka bir endişe kaynağıdır. Kötü yollar, su mevcudiyeti, depo depolama ve diğer lojistik sorunlar, mevcut haliyle endüstri üzerinde büyük etkiler yaratmaktadır.

Genel olarak, elektrikli dokuma tezgahı endüstrisinin görünümü oldukça olumlu görünüyor. Ulusal pazar payları artıyor. Milyonlarca insan işini sürdürüyor. Endüstri, Hindistan’daki genel plastik endüstrisinin büyüme oranlarını yakalayabilirse, önünde parlak bir geleceğe sahip olmalıdır.