25 Biyoplastik Sektörü İstatistikleri, Trendleri ve Analizi

Biyoplastikler için dünya pazarı tahmini olarak 5,4 tonu temsil ediyor. 2024 yılına kadar yıllık %20 oranında büyümesi bekleniyor. Biyoplastik kullanımı, petrol hammadde tüketimini azaltmakta ve dünya çapında tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bu çevresel kaygılar, bu endüstrinin büyümesi için önemli bir itici güçtür.

Biyoplastik endüstrisinden önemli istatistikler

# 1. Avrupa’da biyoplastikler, ürüne yönelik artan talebe rağmen her yıl üretilen 320 milyon ton plastiğin yaklaşık %1’ini oluşturuyor. (Avrupa biyoplastikleri)

# 2. 2017 yılında, biyoplastikler için tahmini küresel üretim kapasitesi 880.000 tondu. 2022 yılında biyoplastik için tahmini üretim kapasitesi 1,08 milyon tondur. (Avrupa biyoplastikleri)

Dünya çapında biyoplastik endüstrisinin küresel istatistikleri

# 3. Biyoplastik endüstrisine öncülük eden ana ürünler polilaktik asit ve polihidroksialkanoatlar veya PLA ve PHA’dır. Bu polimerler %100 biyolojik olarak parçalanabilir, biyolojik bazlıdır ve bileşimlerine bağlı olarak birkaç farklı mekanik ve fiziksel özelliklere sahiptir. 2022 yılına kadar endüstride PLA’da %50’ye varan bir büyüme bekleniyor. (European Bioplastics)

# 4. Mevcut küresel biyoplastik üretim kapasitesinin %26,3’ü PET’i içeriyor. Nişasta karışımları pazarın %18,8’ini temsil etmektedir. PA ve PLA, 2017 yılında küresel olarak üretilen 2,05 milyon ton biyoplastikten %10 veya daha fazla paya sahip olan diğer iki malzemedir. (European Bioplastics)

# 5. Ambalaj, biyoplastik endüstrisinin gelir elde ettiği pazarın ana sektörüdür. 2017 yılında üretilen toplam ürünlerin %58’ini temsil etti. Tekstil, pazar segmentinin %11’ini, tüketim malları ve otomotiv endüstrisi ise %7’lik bir pazar segmentini temsil etti. (Avrupa biyoplastikleri)

# 6. Asya bugün dünyanın en büyük biyoplastik üreticisidir ve endüstrinin toplam üretiminin %56’sını oluşturmaktadır. Avrupa, mevcut üretim kapasitesinin %18’ini temsil ederken, Kuzey Amerika %16’sına katkıda bulunuyor. (Avrupa biyoplastikleri)

# 7. 2017 yılında biyoplastik üretiminde veya toplam küresel tarım alanının %0,02’sinde kullanılan yenilenebilir hammaddeler oluşturmak için yaklaşık 0,82 milyon hektar arazi kullanıldı. (Avrupa biyoplastikleri)

# 8. Önümüzdeki 5 yıl içinde endüstride beklenen büyüme ile bile, tarımsal alanın %0,02 payının artması beklenmiyor. (Avrupa biyoplastikleri)

# 9. 2022’ye kadar, küresel biyoplastik pazarı %29’dan fazla bir CAGR’ye ulaşabilir. (Teknaviyo)

# 10. 2022 yılına kadar poliüretan biyoplastiklerin biyoplastik endüstrisindeki toplam üretim kapasitesinin %39’una ulaşması bekleniyor. (İstatist)

Malzemeye göre dünya çapında biyoplastik endüstri istatistikleri

# 11. Mayıs 2016’da yapılan ulusal bir SPI anketinde insanların yalnızca %27’si biyoplastiklere “çok aşina” veya “biraz aşina” olduklarını belirtti. Karşılaştırıldığında, insanların %34’ü biyoplastiklere hiç aşina olmadıklarını söyledi. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

# 12. İnsanların yarısı, biyoplastikleri öğrendikten sonra, biyolojik olarak parçalanabilir olduğu için malzemelerden yapılmış bir ürün satın almayı düşüneceklerini söyledi. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

# 13. ABD Tarım Bakanlığı, biyoplastiklerden yapılan ürünler için sertifikalı biyo-bazlı bir mühür sunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insanların %86’sı bu damgayı gördüklerini “görmediklerini” veya “emin olmadıklarını” söyledi. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

# 14. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki biyoekonomi, her yıl 300 milyon galondan fazla petrol işleme tasarrufu sağlarken ekonomiye yaklaşık 369 milyar dolar katkıda bulunuyor. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

#onbeş. ABD’de yaklaşık 4 milyon iş yaratılıyor, doğrudan destekleniyor veya biyoplastik endüstrisi tarafından dolaylı olarak destekleniyor. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

#on altı. Yetiştirilen her 12 başak mısır için sadece 1 tane, biyoplastik oluşturmak için kullanılan eşdeğerdir. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

# 17. Coca-Cola’nın PlantBottle paketindeki PET %30 biyo-bazlıdır. Bu, şişe geri dönüşüm sürecini etkilemeden şirketin fosil yakıt tüketiminde bir azalmaya izin verdi. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

# 18. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, 2002 yılında Kongre’nin o yıl kabul ettiği Çiftlik Yasası aracılığıyla bir BioPreferred programı oluşturdu. 2016 yılında, genişlemelere izin verildikten sonra, şu anda 100 farklı kategoride 2.500’den fazla ürün sertifikalandırılmıştır. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

# 19. Biyoplastiklerin USDA tarafından biyo-bazlı ürün olarak sertifikalandırılması için, ambalajın %32 oranında biyo-bazlı ürün içermesi gerekir. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

# 20. Biyoplastik endüstrisi tarafından üretilen sadece 1 milyon ton polietilen 2.15 milyon ton karbondioksit yakalayabilir. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

Pazar Segmentine Göre Dünya Çapında Biyoplastik Endüstri İstatistikleri

# 21. California, biyoplastik geçiş çabalarına öncülük ediyor. %75 inisiyatifleri, 2022 yılına kadar geri dönüşüm ve kompostlama yoluyla katı atıkları %75 oranında azaltmaktır. (Plastik Sanayi Ticaret Derneği)

# 22. 2022’de dünya çapında tahmini biyoplastik talebi 5,3 milyon tondur. Bu talep seviyesine ulaşılırsa, bu 2010 yılında elde edilen biyoplastik talebinin 6 katından fazlasını temsil edecek. (Statista)

# 23. Sürdürülebilirlik ve plastik geri dönüşümüne yönelik artan çabalar sayesinde, APAC bölgesinin 2022’ye kadar %35’e varan bir CAGR yaşaması bekleniyor. (Teknaviyo)

# 24. Küresel biyoplastik ambalaj pazarı 2015 yılında 6,1 milyar dolar değerindeydi. 2022 yılına kadar olası bir 25,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. (arayıcısı)

# 25. Avustralya biyoplastik üretse de, katkı seviyeleri dünyanın geri kalanına kıyasla minimum düzeydedir. Bu nedenle ülke/kıtada biyoplastik üretimi olmasına rağmen %0 pazar payına sahiptir. (Avrupa biyoplastikleri)

Biyoplastik Endüstrisi Trendleri ve Analizi

Özellikle önümüzdeki 10 yıl içinde biyoplastik endüstrisinde büyük bir büyüme potansiyeli var. Ancak aynı zamanda, geleneksel petrol bazlı plastiklerin de benzer büyüme modellerine sahip olması bekleniyor. Bu, genel olarak plastik endüstrisinin düşük pazar payının, bir bütün olarak endüstrinin tüm potansiyelini engelleyeceği anlamına geliyor.

Kazançlar, endüstri içinde daha güçlü ve daha ucuz ürünler yaratan yeni süreçler olarak görülecektir. Biyolojik olarak parçalanabilen plastikler, geleneksel plastiklerle fiyat rekabetine girdiğinde, endüstri üretim arzusunda olumlu bir değişim görecek.

Her nasılsa, teknoloji bir asırdan fazla eski olmasına rağmen, biyoplastik endüstrisi hala gelişmekte olan bir büyüme aşamasında. Endüstri olgunlaştıkça, zamanla daha rekabetçi hale gelecek ve bu hepimize fayda sağlayacaktır.