26 Mikrofinans Sektör İstatistikleri ve Trendleri

Mikrofinans endüstrisi, “mikro kredi” adı verilen bir bankacılık hizmeti kullanır. Düşük gelirli veya işsiz insanlara, normalde herhangi bir finansal hizmete erişimi olmayan nüfusun bir nişi olan küçük krediler verir. Gelişmiş ülkelerde bu sektöre yönelik mikro krediler 25.000 dolara ulaşabiliyor.

Bununla birlikte, çoğu mikrofinans endüstrisini düşündüğünde, sınırlı kaynaklara sahip insanlara borç vermekle ilgilidir. Çok çalışan, ancak günde 2 ABD Doları veya daha az eşdeğeri kazanan insanlara, borç alma, tasarruf etme, sermaye oluşturma, borcunu ödeme veya kendi küçük işletmeleri için sigorta sağlama olanağı sağlar. Mikrofinans endüstrisindeki çoğu kurum, gelişmekte olan dünyada kadın liderliğindeki işletmelere odaklanmaktadır.

Bilgilendirici Mikrofinans Sektör İstatistikleri

# 1. Bugün dünyada 10.000’den fazla mikrofinans kurumu var. Birlikte, 70 milyondan fazla borçluya, eşit sayıda tasarruf sahibine ve 40 milyar dolar olduğu tahmin edilen toplam kredi portföyüne sahipler. (Mikron)

# 2. Mikrofinans sektörünün büyüme oranı 2008’den beri genellikle yılda %20-30 aralığında olmuştur. (Microned)

Hindistan için Mikrofinans Sektörü İstatistikleri

# 3. 2000’li yılların başından bu yana mikrofinans endüstrisinden toplamda 130 milyondan fazla insan yardım almıştır.(Uluslararası Finans Kurumu)

# 4. Büyüyen erişimine rağmen, mikrofinans endüstrisi potansiyel pazarın sadece %20’sine yardımcı olmuş olabilir. Dünyanın yoksulları 3 milyardan fazla nüfusu temsil ediyor. (Uluslararası finans şirketi)

# 5. 200 milyondan fazla küçük işletme yeterli finansmana, temel bir tasarruf hesabına ve diğer finansal kaynaklara erişimden yoksun olabilir. Bu onları finansal dünyadan etkin bir şekilde dışlıyor. (Mikrofinans Derneği)

# 6. Mikrofinans kurumları tarafından sunulan kredilerin ödemelerinde yaklaşık %34’lük bir CAGR’si olmuştur. Bu sektördeki ödenmemiş kredilerin yıllık bileşik oranı %15’tir. (Mikrofinans Derneği)

# 7. Mikrofinans endüstrisindeki yaklaşık 30 milyon borçlunun işletmeleri Hindistan’da bulunmaktadır. Tüm mikrofinans faaliyetlerinin yaklaşık %40’ı şu anda Hindistan’da gerçekleştirilmektedir. (Mikrofinans Derneği)

# 8. Hindistan, her yıl yaklaşık 81.000 kişiyi istihdam eden yaklaşık 11.000 şube ağıyla yüksek düzeyde düzenlenmiş bir mikro finans piyasasına sahiptir. (Mikrofinans Derneği)

# 9. Hindistan’daki yetişkinlerin sadece %8’i resmi bir finans kurumu tarafından sağlanan bir finansal ürüne veya kaynağa sahiptir. (Mikrofinans Derneği)

# 10. 2011-2012’de Hindistan’daki küçük işletme sahiplerine yaklaşık 20.000 mikro kredi dağıtıldı. 2015-2016 döneminde bu kredilerin 70.000’den fazlası dağıtıldı. (Mikrofinans Derneği)

Avrupa için Mikrofinans Sektör İstatistikleri

# 11. Çoğu mikrofinans kredisi teminatsız olarak verilmektedir. Verilen krediler genellikle oldukça küçüktür. Küçük işletme sahibine mikrokredi yoluyla verilen ortalama finansal ürün 100 $ veya daha azdır. (NBC Haberleri)

# 12. Mikrofinans endüstrisinde portföyleri ayakta tutan şey ortak sorumluluktur. 12 veya daha az müşteriden oluşan akran grupları genellikle birbirlerinin kredilerini garanti eder ve bu da herkesi etkileyebilecek temerrüt cezalarıyla sonuçlanır. Sektörün sunduğu kredilerin ortalama geri ödeme oranı %95’in üzerindedir. (NBC Haberleri)

# 13. Sektörde mikro kredi için ortalama dünya faiz oranı %35’tir. Hindistan’da piyasa güçleri faiz oranını %25’in altına çekti. (NBC Haberleri / Mikrofinans Derneği)

# 14. Mikrofinans sektöründe genellikle kadınlar borçlu olsa da, araştırmalar çoğu kredinin aslında erkekler tarafından kullanıldığını göstermektedir. (NBC Haberleri)

#onbeş. Faiz oranlarının yüksek olmasının bir nedeni, ticari sermaye ile sağlanan fonların bir mikrofinans kuruluşuna satıldığında genellikle %8-12 arasında bir faiz oranı taşımasıdır. STK’lar bu fonları bir mikrofinans kuruluşuna aktardıklarında bunu faizsiz sermaye olarak yaparlar. (Kiva)

#on altı. 2009 yılında, dünyanın en yoksul ailelerinden yaklaşık 128 milyonu, mali durumlarını sürdürmek için en az bir mikro kredi aldı. 1997’de sadece 7,6 milyon aile bu finansal araçtan yararlandı. (Grameen bankası)

# 17. Bangladeş’te mikro krediler 27 dolardan başlıyor ve 500 dolara kadar çıkabiliyor. Amaç, insanlara yoksulluktan kurtulma fırsatı vermektir. Krediler şartlara göre geri ödenirse, borçlular otomatik olarak daha büyük krediler almaya hak kazanırlar. (Grameen bankası)

# 18. Bangladeş’te hükümet, mikrofinans endüstrisi tarafından sunulan kredilerin %25’lik hissesine sahiptir. (Grameen bankası)

# 19. Bangladeş’teki mikro kredi başvurularının yaklaşık %97’si kadındır. Her yıl 100.000’den fazla dilenci mikro kredilerle yardım istiyor. (Grameen bankası)

# 20. Hindistan da dahil olmak üzere derecelendirilen dört ülkede yapılan rastgele araştırmalar, mikrofinansın iş kurmayı teşvik ettiğini gösteriyor. Ancak 12-18 ayda yapılan araştırmalar kredilerin yoksulluğu beklendiği gibi azaltmadığını ortaya koydu. (Dış politika)

Varlıkların getiri oranına göre AB için mikrofinans sektörü istatistikleri

# 21. Dünya nüfusunun %80’inin krediye erişimi yok. Küçük bir krediyle başlangıç ​​finansmanına erişimleri olsaydı, bugün 5 milyondan fazla insan gelir elde etmek için bir iş kurabilir. (Planet Finans Japonya)

# 22. Dünya çapında bir mikrofinans kredisinin ortalama büyüklüğü 525 dolar civarında olmasına rağmen, ülke dünyanın en büyük mikrofinans pazarı olmasına rağmen Hindistan’daki ortalama kredi sadece 144 dolar. (Reuters)

# 23. Şu anda aktif olan ilk 10 mikrofinans enstitüsü, şu anda kullanımda olan ödenmemiş kredilerin yaklaşık %75’ini temsil etmektedir. (Reuters)

# 24. Toplamda, şu anda dünya çapında faaliyet gösteren yaklaşık 3.000 mikrofinans kurumu bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 400’ü aktif kredi programlarına sahiptir. (Reuters)

# 25. Hindistan’da, mikrofinans sektörü 2014’ten bu yana yılda ortalama %80 oranında büyümüştür. Hindistan’daki tüm özel sermaye anlaşmalarının yaklaşık %40’ı mikrofinans kurumlarını içermektedir. (Reuters)

# 26. Mevcut aktif borçluların yaklaşık %30’u Hindistan’dan olmasına rağmen, dünyadaki mikrofinans portföyünün yaklaşık %7’si Hindistan’da yoğunlaşmıştır. (Reuters)

Mikrofinans Sektörü Trendleri ve Analizi

Mikrofinans endüstrisi, dünyadaki yoksulların etrafındaki altyapı büyümeye ve gelişmeye devam ederken bile büyümeye devam edecek. Tüm müşterilerin yaklaşık üçte biri, birçok altyapı boşluğu nedeniyle şu anda hizmet alıyor. Bu, şu anda mikro kredi almaya hak kazanan 400 milyon insan olduğu anlamına geliyor, ancak onlara para almanın bir yolu olmadığı için alamıyorlar.

Aynı zamanda, mikrofinans endüstrisinin sunduğu şeylerden yararlanabilecek ve bu fonları kullanmanın hiçbir yolu olmayan 2,4 milyar insan daha var.

Mikrofinans endüstrisinden gelen başarı hikayeleri oldukça ilgi çekici olabilir. İnsanlara hayatlarını değiştirebilmeleri için makul kaynaklarla çok çalışma fırsatı vermek bu endüstrinin sunduğu şeydir. Hala bu fırsatı bekleyen çok sayıda insan varken, mikrofinans sektörü önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda büyümeye devam edecek.