Kolaylaştırıcı liderliğin 15 avantajı ve dezavantajı

Kolaylaştırıcı liderlik, çok insan merkezli bir liderlik tarzıdır. Olumlu bir iş yeri kültürü oluşturup destekleyerek sonuçlar yaratın ve kaliteyi artırın. Başarı, yetkili ifadeler ve talepler yerine ilişkisel süreçler aracılığıyla gerçekleşir.

Bu liderlik tarzı, işyerinde etkili grup süreçleri, pozitif ekip çalışması ve değişim yönetimi yaratmaya odaklanır.

Bir lider ve ekibi arasında bir ilişki olması, beklentilerin olmadığı anlamına gelmez. Kolaylaştırıcı liderler güven inşa etmelidir. Bu, tutarlı ve net talimatlar sağlama yeteneğinden gelir. Liderler ayrıca ekip üyelerinin bireysel niteliklerine değer vermeli ve sürekli gelişimi teşvik etmelidir.

Kolaylaştırıcı liderliğin avantajlarını ve dezavantajlarını incelemek için buradayız.

Kolaylaştırıcı Liderliğin Avantajlarının Listesi

1. Olumlu bir çalışma ortamı sağlayın.

Çalışanlar olumlu bir çalışma ortamına dahil olduklarında, işverenin yaşadığı ciro miktarı azalır. İnsanların bir şirkette kalmasının temel nedeni, birlikte çalıştıkları insanları sevmeleridir. Denklemin diğer ucunda, insanların işlerini bırakmalarının ana nedeni, doğrudan amirleriyle çalışmakta zorlanmaları. Kolaylaştırıcı liderlik, her iki sorunu da çözmeye çalışır.

2. Değişimin etkilerini azaltabilirsiniz.

Her işyeri eninde sonunda bir değişim sürecinden geçer. Kolaylaştırıcı liderlik stilini uygulayan biri, diğer stillere kıyasla daha düşük düzeyde stres ve kaygı ile bu değişikliklerde ekibine rehberlik edebilir. Bunun nedeni, bu liderlerin herkesin işyerinde hoş karşılandığını ve mutlu hissetmesini sağlamaya odaklanmasıdır. Gerekli değişikliklerle ilgili hala zorluklar olsa da, kendilerini önemli hisseden kişilerin üstün olma olasılığı daha yüksektir.

3. Yorum istemenin bir yoludur.

Kolaylaştırıcı liderlik, ekibinizi yüzeyin hemen altında bulunan tanınmayan unsurlar hakkında geri bildirim sağlamaya davet eder. Görünmez inançları, bilinçsiz önyargıları ve hatta farklı düşünce kalıplarını içerebilir. Çoğu ekibin üretkenliklerini en üst düzeye çıkarmak için bu gizli sorunları tartışması gerekir. Bu liderler, bu sorunları belirlemek için ekipleriyle birlikte çalışır, olası sorunlar hakkında farkındalık yaratır ve ardından başkalarının duygularını incitmeyecek bir gerçeği konuşur.

4. Bir ekibin bir projenin sahipliğini almasına izin verin.

Çalışanlara belirli görevleri yerine getirmeleri emredildiğinde, süreçte üstlendikleri sahiplik miktarı bir şekilde minimum düzeyde olabilir. Kolaylaştırıcı liderlik sayesinde, bir ekip, tamamen yönetildiğini ve mikro yönetildiğini hissetmeden ihtiyaç duyduğu yönü alabilir. Bu, aldıkları kararları sahiplenmelerine olanak tanır ve bu da ekip ortamında daha bireyselleştirilmiş sorumluluk yaratır.

5. Kısıtlama konumundan ticaret yapın.

Bir kolaylaştırıcı liderin amacı, tüm ekip tarafından oluşturulan katkıların sayısını en üst düzeye çıkarmaktır. Bu, ilk içgüdünüzün bir kısıtlama konumundan hareket etmek olduğu anlamına gelir. Alınan eylemlerin mümkün olan en iyi sonuçları üretmesini sağlamak için alınması gereken kararlara metodik bir yaklaşım sergilerler. Liderleri bir ada gibi hissetmekten alıkoyan, ekip genelinde işbirliğini daha çok çalışmak yerine daha akıllıca çalışmaya teşvik eden bir süreçtir.

6. Bireylerin ve grupların kapasitelerini geliştirmeye odaklanır.

Kolaylaştırıcı liderler, tamamlanması gereken acil görevden daha fazlasına odaklanır. Ayrıca gelecekte daha üretken olmalarına yardımcı olmak için ekiplerinin öğrenmesine ve birlikte çalışmasına odaklanırlar. Bu süreç ekip düzeyinde ve bireysel düzeyde gerçekleşir. Amaç, önce mevcut sorunları çözmek için çalışarak gelecekteki sorunları çözmektir. Zamanla, bu tür liderlik tutarlı eğitim sağladığında daha fazla çalışanın uzun vadeli kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlar.

7. Birbiriyle çelişen görüşleri ele almak daha kolaydır.

Kolaylaştırıcı liderler, karar verilmesi gerektiğinde tartışmaya davet ederler. Bu, onlara daha etkili bir sonuca yol açabilecek farklı görüş ve bakış açılarına erişmelerini sağlar. Bu tartışmalar, ekip üretkenliğini azaltma potansiyeli sunan birçok farklı çelişkili fikir üretebilir. Bu liderler, aktif dinleme yoluyla, bazı insanlar aynı fikirde olmasa bile, ekibin ilerlemesini sağlamak için bu gibi durumlarla başa çıkabilir.

8. Yargılayıcı olmayan bir iş yeri yaratın.

Kolaylaştırıcı liderler, başkalarının görüşlerini nesnel bir şekilde çıkarma konusunda mükemmel bir iş çıkarırlar. İnsanlar bu liderlik tarzıyla düşüncelerinde veya eylemlerinde manipüle edildiklerini hissetmezler. Ayrıca, başkalarının düşündüklerine veya inandıklarına karşı çıksalar bile, kendi düşüncelerini paylaşmakta kendilerini güvende hissederler. Bu liderlik tarzının en önemli önceliklerinden biri, herkesin eşit şartlarda hissetmesini sağlamaktır.

9. İşyerinde öğrenme süreçlerini iyileştirin.

Yetişkinler, yeni bir şey öğrenme ihtiyacı hissettiklerinde en iyi öğrenmeye eğilimlidirler. En çok ne yaptıkları, neden yaptıkları ve nasıl öğrenebilecekleri hakkında bilgi verdiklerinde meşgul olurlar. Kolaylaştırıcı liderler, her etkileşim yoluyla sundukları içeriğin çalışanların ihtiyaç duyduğu gelişimsel değişikliklerle ilgili olmasını sağlayarak tüm bu kilit noktalara odaklanır. Zamanla bu süreç, genel öğrenme ortamını iyileştirerek çalışanların daha fazla bilgiyi elinde tutmasına yardımcı olur.

10. Gruplarınızın boyutunu sınırlayın.

Kolaylaştırıcı liderler, herhangi bir durumda mevcut olan pratik senaryolara bakarlar. Maksimum düzeyde etkileşimin mümkün olduğundan emin olmak için bir gruba dahil olan kişi sayısını sınırlarlar. Herkesin sunulan bilgileri görmelerine ve duymalarına izin verecek şekilde konumlandırıldığından emin olarak bir toplantı düzenleyebilirler. Her işçiyi adıyla çağırmak gibi basit bir şey bile, bu tartışmaların inşa edilmesine yardımcı olduğu güveni oluşturmaya yardımcı olur.

Kolaylaştırıcı Liderliğin Dezavantajları Listesi

1. Çatışmanın üstesinden gelmek zor olabilir.

Tüm ilişkiler bir düzeyde çatışmayla ilgilenir. Kolaylaştırıcı stili tercih eden liderler, diğer liderlik tarzlarına göre çatışma yaratan sorunlarla karşılaştıklarında daha az proaktif olma eğilimindedirler. Bu, zaman içinde bir ekibin verimliliğinin etkinliğini azaltabilir. Ayrıca, bazı çalışanları doğrudan amirlerinin diğer çalışanları tercih ettiğine inandırarak üretkenlikte daha fazla düşüşe neden olabilir.

2. İşyerinde gönül rahatlığı yaratabilirsiniz.

Kolaylaştırıcı liderler, doğrudan raporlarına olumlu geri bildirim sağlamaya odaklanır. Yanlış karar verilse bile, bu liderlik tarzı, hatayı ele almak yerine olumlu sonuçları tartışmaya öncelik verir. Zamanla, bu yaklaşım, çalışanların kayıtsız hale gelmesi nedeniyle zayıf bireysel performansa yol açabilir. Büyümeyi teşvik edecek yapıcı bir eleştiri yok, bu yüzden gelişmek için çok çalışmak için hiçbir sebep yok.

3. Temelleri uygulamak daha fazla zaman alır.

Kolaylaştırıcı liderler, ekipleriyle etkileşim kurarken aktif dinleme becerilerini kullanmayı tercih eder. Bu, aynı sayfada olduklarından emin olmak için diğer kişinin söylediklerini duyduklarını özetleyecekleri anlamına gelir. Tam olarak anlaşılmayan unsurları başka sözcüklerle ifade edecekler. Sorgulama ve yansıtma da sürecin bir parçasıdır. Tüm grup dahil olduğunda, karar vermek diğer liderlik tarzlarına göre daha uzun sürebilir.

4. Başkalarının kontrolü ele alması için fırsatlar yaratabilirsiniz.

Kolaylaştırıcı liderler, ekiplerinin aldıkları kararların sorumluluğunu üstlenmesini ister. Bu olumlu bir özellik olsa da, gözünü yönetici pozisyonuna dikmiş birinin faydalanabileceği bir özelliktir. Bu liderlik tarzı, çoğu durumda tam kontrolü ele almaktan caydırılır, bu da bazı liderlerin etkisiz olarak kabul edilebileceği anlamına gelir. Bu olursa, bu stili kullanan liderler işlerini yapmakta zorlanabilirler.

5. Çok fazla lider yaratabilirsiniz, bu da kafa karışıklığı yaratır.

Herkes bir projenin kendi bölümünde inisiyatif alma fırsatına sahip olduğunda, bir ekip çok fazla liderle karşılaşabilir. Bu olursa, sonuç neredeyse her zaman kafa karışıklığıdır. Bir takımdaki birden fazla “lider”, diğer herkese karışık mesajlar sunabilir. Hatta bazıları süpervizörün ne beklediğine katılmayabilir ve ekibi gemiye atlamaya teşvik edebilir. Liderlerin etkili olmasını kolaylaştırmak için, herkesin yararına olacak şekilde tam katılım ve tam kontrol arasında bir denge olmalıdır.

Kolaylaştırıcı liderliğin bu avantajları ve dezavantajları, bir organizasyonda değişim meydana geldiğinde etkili bir stil olduğunu göstermektedir. Bu stili kullanan liderler, sürece daha fazla insanı davet ederek daha fazla ekip çalışmasını teşvik edebilir. Bu ek adımlar, bir ekibin genel üretkenliğinden çok fazla zaman alsa da, bu liderlik tarzının olumlu yönleri, genellikle mevcut olabilecek olumsuzluklardan daha ağır basar.